Category: Blog

Nástup industriálního fašismu

„Demokracie není slučitelná se svobodou člověka“. Tuto zdánlivě paradoxní větu jsem si nevymyslel, je to motto Petra Thiela, jednoho z nejúspěšnějších amerických podnikatelů ze Silicon Valley – a poradce Donalda Trumpa. (Mimochodem nejnověji i zaměstnavatele bývalého rakouského kancléře Sebastiána Kurze)

Thiel ve svých knihách a přednáškách hlásá ideu, která nám nezní tak cize, protože ji před nedávnem prohlašoval i jistý český premiér: „Firmy existují lépe, než vlády, protože mají jen jednoho šéfa – tedy fungují jako diktatura.“

Jak to dopadlo v Česku, víme všichni – možná proto, že státy jsou mnohem komplexnější záležitostí než firma specializovaná na výrobu jednoho produktu. Podobných států vedených jedním člověkem, který nestrpí jiný názor, než svůj známe několik a s výjimkou jediného – Číny, se jim dobře nevede. Ať už je to Rusko, Bělorusko, Turecko nebo Venezuela. Jenže tyhle myšlenky jsou přesto masově přijímané – a představují pro světovou demokracii smrtelné nebezpečí.

Do politiky vstoupil v posledním desetiletí nový typ lidí – lidé z podnikatelského sektoru, kteří zatoužili po slávě a moci. Jejich pohnutky jsou rozdílné. Může to být jen snaha egomana, jako je například Donald Trump, stát se slavným a mocným (i když samozřejmě nezapomene upravit zákony o vybírání daní tak, aby z nich profitoval). Ale může to být jako v Česku, totiž snaha udělat si ze státu servisní firmu pro svůj soukromý byznys a dostat se snadněji k dotacím vylepšujícím kvartálovou bilanci vlastního podnikání.

Samozřejmě ideální představa je – geniální manažer, který se obklopuje schopnými poradci a řídí s jejich analýzami. Ve skutečnosti je to trochu jinak. Úspěšní podnikatelé nepatří většinou k nejinteligentnějším lidem – proto mají onu energii se prosadit. Nezdržují je totiž žádné zbytečné úvahy a pochyby. Jenže nesnesou kolem sebe lidi, kteří jsou chytřejší než oni sami. A tak se hlupák obklopuje ještě většími hlupáky – myslím, že jsme na poslední vládu ještě nezapomněli, ta byla přímo učebnicovým příkladem takového postupu.

Druhým důvodem, proč Thielova hypotéza nefunguje, je nekontrovatelná korupce, která k diktaturám neodmyslitelně patří. Vládnoucí vrstva totiž odstraní jakoukoliv kontrolu a nekontrolovaná moc prostě ke korupci neodolatelně svádí.

Nedokážu se ubránit údivu, když vidím, kolik lidí tyto myšlenky přijímá za své. V myšlenkovém světě podnikatele Thiela zažívají lidé svobodu jedině v diktatuře společnosti uspořádané jako firma. Jsou oproštěni od dilemat myšlení ale i od protestů a diverzních názorů, které zatěžují jejich mysl. Vše je jasně dáno, stačí se s tím ztotožnit a člověk nemá žádný problém. Člověk je v tomto industriálním fašismu roven stroji. Je dobrý, funguje spolehlivě podle naprogramování a pokud nefunguje podle potřeb firmy, buď je opraven nebo odstraněn. V diktatuře je člověk svobodný jen když se vzdá myšlení a své identity. Je to pohodlné a svůdné, ale fatální pro společnost. Pohodlnost je tedy fatální – nabízí prostor demagogům a populistům. Demokracie nenabízí na komplexní problémy jednoduchá řešení, demagogové ano.

Demokratické státy představují na mapě světa zanedbatelnou menšinu. Nezanedbatelné jsou jen díky své ekonomické a vojenské síle. A bez USA a jejich vojenské síly by se tyto režimy nebyly schopny bránit stále silnějším diktaturám. Celý demokratický svět tedy visí na dobré vůli Ameriky a ta se svým demokratickým principům začala nebezpečně vzdalovat.

Není určitě náhodou, že republikánskou stranu přebudovali k pravicově radikální „Tea party“ právě bratři Charles a David Kochovi, majitelé „Koch Industrie“, jednoho z největších podnikatelských subjektů ve Spojených státech. Republikánská strana musela reagovat na demografickou změnu amerického obyvatelstva se stále narůstajícím podílem černochů a hispánců. Jestliže tedy před několika desetiletím byly pro republikány agresivní fašistické skupinky jen okrajovým fenoménem, který sledovali s opovržením, dnes jsou to pro ně kmenoví voliči – ochotní případně sáhnout i k násilí či dokonce vyvolat občanskou válku. Nedisciplinovaný spolek demokratů nemá proti této falanze co nabídnout, to dokazuje už celý rok od zvolení Joa Bidena americkým prezidentem. Okamžik Trumpova znovuzvolení se nezadržitelně blíží. A s ním nebezpečí nástupu onoho industriálního fašismu bratrů Kochů a Petra Thiela ve Spojených státech. A pak sbohem!

Evropa se k demokracii propracovávala osm set let. A i tak není demokratický systém v tom podivném evropském spolku samozřejmostí. A navíc Evropa podléhá jakémusi sebezničujícímu procesu. Začala se bičovat za svou minulost, ačkoliv k tomu nemá žádný důvod. Je to něco, co Octavio Paz nazval „moralizující masochismus“. Stydíme se za ti, že je naše kultura vyspělá, a proto ne každému srozumitelná. Proto je v představách levicových radikálů kulturu třeba natolik zjednodušit, aby ji chápal každý. V roce 1987 napsal francouzský spisovatel Alain Finkelkraut knihu „Porážka myšlení“. Kritizoval v ní kulturní relativismus a chránil vysokou kulturu. Levičáci ho ihned obvinili z „elitářského myšlení“. Masová kultura musí být podle nich bráněna ve jménu rovnosti. Začíná to zjednodušováním jazyka, pokračuje pořady bavičů v televizi či seriály typu Most. Masám se vyšlo vstříc!

Hitler chtěl evropskou kulturu zničit, ta to teď dělá sama, jako by plánovala gigantické autodafé.

Demokracii jako by chyběla vůle se bránit. Jak útokům zvenku od ji obklopujících diktatur, tak i proti rozvratným vlivům ve svém nitru (těmito diktaturami nezřídka podporovanými).  Blahobyt snižuje aicky chuť bojovat. Blahobytné společnosti mají tendenci k samodestrukci. Z nedostatku existenčních problémů hledají problémy nepodstatné a dělají z nich existenční. A těch je pak příliš.

Má se Evropa vzdát své kultury ve jménu tolerance? Evropa se k demokracii probojovala až vlivem osvícenství, až po osvobození z nadvlády katolické církve. Má teď snad ustupovat ve jménu tolerance jiné diktátorské ideologii islámu? Islám osvícenství neprodělal a ani nemohl. Nemůže za to, ale je to tak. Zůstal nesnášenlivý a diktátorsky orientovaný. Jenže na druhé straně spektra společnosti se formují jiné radikální skupiny. Demokracie znamená ve své podstatě diskusi.  Současná polarizace ji prakticky znemožňuje. Místo diskuse se vyhrožuje šibenicemi a exekutiva ve jménu falešně chápané tolerance nečinně přihlíží.

Milan Kundera napsal, že „Být moderní znamená dospívat na zděděné cestě k novým objevům.“ Proč tuto cestu opouštět ve jménu multikulturní společnosti?

Přesto, že máme s demokracií staletou zkušenost ještě z doby Rakouska Uherska, spousta lidí její principy nechápe. A není to jen zničujícím působením komunismu. Totalita není, když musí všichni dodržovat určitá pravidla. Totalita je, když je určití vyvolení jedinci dodržovat nemusí. Co se odehrává v hlavách lidí, kteří nazývají totalitou očkovací program jen proto, že se bojí injekční jehly? J tam kromě strachu a sním spojené nenávisti ještě něco jiného?

Václav Havel řekl, že: „Problém demokracie je v tom, že toho, kdo ji bere vážně, nesmírně omezuje, zatímco tomu, do ji ignoruje, dovoluje skoro vše.“

Jenže naše demokracie jdou tak daleko, že pochlebují diktaturám ve jménu „tolerance“ – aby je neurazily. Zoufalým příkladem takové falešné tolerance je, když Australané zakážou návštěvníkům tenisového Grand Slamu v Melbourne nosit trička na podporu čínské tenistky. A ohánějí se směšnými argumenty, že politika do sportu nepatří. Co dělá Čína z olympiády jiného, než politickou demonstraci síly? A dělali Sověti v roce 1980, Rusové v Soči v roce 2014 nebo Němci v roce 1936 něco jiného?

Diktátoři nejsou zvyklí vyjednávat a každou ochotu jim vyjít vstříc považují za slabost a za pobídku ke stupňování požadavků. To bude vždycky stejné. Od Hitlera, přes Putina až k Si ťi-pchingovi. A diktátoři potřebují konflikt, nejlépe válečný, aby udrželi své obyvatelstvo pod kontrolou. Zejména, když se jim ekonomicky nedaří. A v takové době prohlásí bavorský předseda vlády Söder, v německé politice určitě žádná lehká váha – že Rusko není nepřítel a je třeba mu vyjít v jeho požadavcích vstříc. A to není kremelský sluha, jako Viktor Orbán nebo Miloš Zeman! Ale jde přece o Nord Stream II a tedy o kšeft. Demokracie se ráda prodává ve jménu ekonomické prosperity. Jak má pak Putin brát evropskou unii vážně? Pak přicházejí jeho ideologové s myšlenkou osvobození Evropy z cizího (rozuměj amerického) vlivu a její sjednocení do jednotného prostoru od Lisabonu až po Vladivostok. Samozřejmě s hlavním městem v Moskvě a s ruským politickým systémem. Důkazem evropské bezvýznamnosti, do které se EU sama vmanipulovala, je skutečnost, že Rusko jedná o Ukrajině s USA a Evropané nejsou k hovorům ani přizváni.

Demokracie se opírá v podstatě o tři pilíře:

 1. Systém zastupitelské parlamentní demokracie se svobodnými volbami
 2. Nezávislost justice
 3. Svobodnou žurnalistiku

Že fungování takového systému není vytesáno do kamene vidíme u našich sousedů. V Maďarsku se prakticky podařilo zlikvidovat nezávislou žurnalistiku, v Polsku zase nezávislost justice (útok na nezávislou televizi zatím nevyšel – přece jen Američané zařvali příliš hlasitě, než aby to mohl Jaroslaw Kaczynski ignorovat).

               Jenže novou módou je, že si podnikatelé toužící po moci, sdělovací prostředky kupují. Začal s tím Silvio Berlusconi a skutečně byl díky svému mediálnímu impériu prvním italským premiérem, který přečkal v úřadě navzdory všem svým skandálům celé volební období. V Česku udělal totéž Andrej Babiš – a dokud svou Mafru má, není odepsán, ale může se kdykoliv vrátit jako vítěz. Zejména když si „nezávislá žurnalistika“ teď vzala jako terč novou vládu. Zřejmě aby dokázala, že nebyla proti Babišovi zaujatá, ovšem její plnou palbu do nové vlády chápou voliči tak, že se nic nezměnilo. A bohužel se nová mocenská struktura nemá kde bránit – na rozdíl od svého předchůdce „svoje“ placené novináře nemá.  Takže se vše dostává do šikmé optiky a hrozí nedobrým koncem.

               Ovšem největší nebezpečí nevychází z Agrofertu a Mafry, dokonce ani ne z Moskvy, ale z Washingtonu. Pokud padne demokracie tam, padne všude. A znovu si ji vybojovat bude těžké, ne-li nemožné. Když se Césarovi a Augustovi podařilo odstranit demokracii ve starém Římě, trvalo to dlouhých 1800 let, než si ji lidé znovu vybojovali. A to všechny diktatury v té době neměly k dispozici sledovací kamery, scany obličejů, internet a družice sledující každý pohyb mobilních telefonů – a nejen nich. Stačí přece se jen trochu znelíbit režimu a člověk dostane hodnocení DDD jako v Číně a nekoupí si ani jízdenku na autobus, nebo zmizí v gulagu jako v Rusku či se mu do mobilu nabourá systém Pegasus, jako polským soudcům a píše jejich jménem věci, na které by oni sami ani nepomysleli. Kriminalizovat nepohodlnou osobu? Pro diktaturu používající moderní technické vymoženosti je to naprostá hračka. Moderní diktatura dokáže zlikvidovat každého – a lid bude jásat. Jako kdysi, když komunisté popravovali Miladu Horákovou.

Litauen II

In dem ehemaligen Bischofspalast in Vilnjus residiert der litauische Präsident, seit dem Jahr 2019 ist es Gitanas Nauséda. Im Jahr 2013, als wir die Stadt besucht haben, war Dalia Grybauskaite im Amt und sie genoss bei der Bevölkerung große Beliebtheit und das Vertrauen. Die Methode, das zu erreichen, war ziemlich einfach. Sie hat sich nicht bereichert, sie hat nicht getrunken (Litauen hat den größten Alkoholkonsum europaweit und schlägt dabei auch solche Favoriten, wie Tschechien oder Österreich) und sie sagte immer die Wahrheit. Also ein einzigartiges Phänomen in der Politik, vielleicht deshalb durfte sie nicht mehr eine Kommissarin in Brüssel sein. Übrigens Litauen hat für seine 3,4 Millionen Einwohner 161!!! Abgeordnete. Dagegen konnte nicht einmal die populäre Präsidentin etwas tun.

               Der litauische heilige Kazimir war eigentlich ein polnischer Prinz, ein Sohn des Königs Kazimir IV. und seiner Gattin Elisabeth, der Enkelin des Kaisers Sigismund, älterer Schwester des ungarischen und tschechischen Königs und österreichischen Herzogs Ladislaus Postumus. In die litauische Geschichte trat sie unter dem Namen Elisabeth von Habsburg ein, da sie eine Tochter des deutschen Königs Albrecht II. war. Sie gebar ihrem Mann insgesamt zehn Kinder. Kazimir war der jüngere Bruder des tschechischen und ungarischen Königs Vladislav I. Jagiello und nachdem sein älterer Bruder die Königskrone von Tschechien und Ungarn angenommen hatte, hatte Kazimir eigentlich den Anspruch auf die polnische Krone. In seiner Jugend entsandte ihn sein Vater nach Ungarn, um dort Mathias Corvinus zu pazifizieren. Er bezog von den Ungaren furchtbare Prügel und verlor jedes Interesse an Regierungsgeschäften. Im Jahr 1483 im Alter von 25 Jahren übernahm er zwar auf Anweisung seines Vaters die Verwaltung von Litauen und übersiedelte nach Vilnjus, ein Jahr später starb er aber hier in Folge seines asketischen Lebens an Tuberkulose. Weil er keine Machtgelüste hatte und sich durch die Fürsorge für die Armen und durch Taten der Barmherzigkeit berühmt machte, wurde er im Jahr 1602 heiliggesprochen. Es wird erzählt, dass als bei der Gelegenheit seiner Heiligsprechung sein Sarg eröffnet wurde, sein Leichnam unversehrt gefunden wurde (das machen angeblich die Mykobakterien, also die Verursacher der Tuberkulose sehr gerne – sie verteidigen ihren Lebensraum, also den Leichnam ihres Opfers, sehr konsequent und die üblichen Fäulnisbakterien können sich in den Leichnam einfach nicht durchkämpfen).

               Natürlich gibt es in Vilnjus auch die Kathedrale des Heiligen Kazimirs (obwohl er selbst in der Kathedrale des heiligen Stanislaus bestattet ist). Es ist eine monumentale Barockkirche mit einer fürstlichen Krone auf der Turmspitze (weil Kazimir ein litauischer Fürst war). In der Kirche wurde von den Sowjets – absolut pervers – ein Museum des Atheismus errichtet. Also in der Kirche, die dem örtlichen Heiligen gewidmet wurde, mussten die Lehrer in den Pflichtstunden der Atheismuslehre erklären, dass es keinen Gott gibt. Es half nicht einmal das. Die Litauer blieben trotz allen sowjetischen Bemühungen katholisch und sie sind es bis heute. Die Sowjets fühlten sich angesichts ihrer einzigen Republik der Sowjetunion, die so hartnäckig auf ihrer Religion beharrte, ziemlich machtlos. Letztendlich erlaubten sie in Kaunas das einzige katholische Seminar für die Ausbildung katholischer Priester in dem gesamten Imperium zu gründen und die Litauer durften auf dem Hauptplatz von Kaunas sogar die Statue ihres nationaler Weckers Maironis errichten. Das Problem gab es in der Tatsache, dass Maironis (mit eigenem Namen Jonas Mačiulis) ein katholischer Priester war und demzufolge zu seiner Kleidung aisch ein Kreuz um den Hals gehörte. Nach langen Verhandlungen wurde ein Kompromiss beschlossen (in Litauen mussten sogar die Kommunisten Kompromisse beschließen). Maironis durfte in einem Priestergewand dargestellt werden (er trug ohnehin niemals etwas anderes), er hält aber seine Hand nachdenklich unter dem Kinn und so ist sein Kreuz verdeckt.

               Nicht einmal die Schwarze Madonna aus dem 16.Jahrhundert, die sich über dem „Tor der Morgendämmerung“ in Vilnjus befindet, trauten sich die Kommunisten zu vernichten oder sie zumindest wegzubringen – es handelt sich doch um die Stadtbeschützerin und man konnte nicht wissen, was nach der Entfernung der Staue mit dem passieren hätte können, der den Befehl zu Vernichtung der Statue gegeben hatte. Obwohl nicht einmal die Madonna der Stadt Vilnjus wirklich half. Im Jahr 1795 bemächtigten sich die Russen der Stadt, im Jahr 1915 die Deutschen, im Jahr 1920 die Polen und wenn Vilnjus im Jahr 1939 endlich litauisch wurde, ging ganz Litauen im Jahr 1940 – absolut unfreiwillig – in den Bund der brüderlichen sowjetischen Republiken. Trotzdem strömen zur Madonna tausende Pilgern, um hier zu beten. Der berühmteste von ihnen war – ihr könnt nur einmal raten – natürlich Johann Paulus II. Seine Gedenktafel gibt es an vielen Stellen. Karol Wojtyla waren die Litauer bereit sogar die Tatsache, dass er ein Pole war, zu verzeihen. Hauptsache, er hat geholfen sie von den Kommunisten zu befreien.

               Kaunas rühmt sich mit einer Brücke, die 12 Jahre lang die längste Brücke der Welt war. Es dauerte nämlich beinahe zwei Wochen, um sie zu überqueren. Die Erklärung ist einfach. Der Fluss Nemen bildete nach der dritten Teilung Polens im Jahr 1796 die Grenze zwischen Russland, wo der julianische Kalender galt, und Preußen mit dem gregorianischen Kalender. Nach dem Wiener Kongress rückten die Russen weiter nach Westen und die Brücke verkürzte sich auf die normale Länge.

In Kaunas erinnert man sich auch an ein historisches Ereignis, das entscheidend die Weltgeschichte ändern sollte. Im Jahr 1812 überschritt gerade hier Napoleon mit seiner „Grand armee“ die russische Grenze. In diesem Moment, als er den Boden des Russischen Imperiums betrat, lief aus dem Busch ein Hase heraus. Das Pferd des Kaisers scheute und Napoleon stürzte zum Boden. Dies wurde allgemein für ein schlechtes Zeichen gehalten, wie dann der Napoleon Feldzug nach Russland ausgegangen ist, wissen wir alle. Die Bürger von Kaunas entschieden sich dieses historische Ereignis mit einem Denkmal zu verewigen. Sie errichteten aber keine Statue von Napoleon, der sie in ihren Hoffnungen, sie von den Russen zu befreien und auch durch französische Bemühungen, ihnen den katholischen Glauben aus den Köpfen zu schlagen, enttäuschte, sondern eine Statue des Hasen.

            Die Altstadt von Vilnjus ist verhältnismäßig klein und kann sich keinesfalls mit Riga messen- ihrer Größe entsprechen aber auch die Preise, also man kann hier für vernünftige Preise essen und trinken und das abendliche Vilnjus hat auch sein Zauber. Das litauische Bier heißt Švyturis und ist ziemlich trinkbar. Litauen war bei unserer Reise preismäßig von allen baltischen Staaten am annehmbarsten. Zur Eurozone trat Litauen im Jahr 2015, also zwei Jahre nach unserem Besuch. Ob sich dann in den Preisen etwas geändert hat, weiß ich nicht.

            Wie ich schon schrieb, Litauen ist nicht nur Vilnjus. Es gibt auch Klajpeda. Im Vergleich zu großzügig renoviertem Vilnjus ist die Stadt ein bisschen vernachlässigt und dadurch frustriert, so ist es aber einfach überall in der Welt. Das Geld strömt in die Hauptstadt und zögert dann, sie zu verlassen. Trotzdem sollte Klajpeda die reichste Stadt Litauens sein, es ist ein großer Handelshafen an der Mündung des Flusses Nemen, des größten litauischen Flusses. Auch Klajpeda (auf Deutsch Memel, nach dem Fluss, der auf Deutsch auch Memel heißt) hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Bis zum Jahr 1920 war Memel der nördlichste Hafen Deutschlands. Danach wurde es von Deutschland getrennt und von Franzosen verwaltet und später von Litauern besetzt. Gleich nach der Besetzung Tschechiens im März 1939 verlangte Hitler die Rückgabe der Stadt an Deutschland, was Litauen im April 1939 auch tat. Hitler zog in Memel ein und sprach zur versammelten begeisterten Bevölkerung vom Balkon des Theaters. (Beinahe 100% der Bevölkerung waren damals Deutsche).  Alle standen mit dem Gesicht zu Hitler gewendet und jubelten, nur eine Person stand mit dem Rücken zu ihm und jubelte nicht. Es war die Statue von Ännchen von Tharau, des Mädchens, über das einmal der preußische Dichter Simon Dach Liebesgedichten schrieb.

            Er schrieb sie eigentlich im Auftrag von einem gewissen Johann von Klinsporn, aber auch auf diese Weise hatte der verliebte Johann bei dem Mädchen keinen Erfolg. Aber obwohl ihm das Gedicht „Ännchen von Tharau“ keinen ersehnten Erfolg in der Liebe brachte, das Gedicht wurde vertont und ist bis heute das berühmteste Volkslied in der Region von Preußen und Nordlitauen. Aus diesem Grund verdiente sich Ännchen ihre Statue vor dem Theater von Klajpeda und brachte das Blut des großen Adolf vor Zorn zum Glühen. Hitler bestand danach auf der Entfernung der Statue, diese musste verschwinden und nach ihr auch ganz Memel. Nach der Einnahme der Stadt von der Roten Armee, wurden die Deutschen vertrieben (an dieses Ereignis erinnert ein rührendes Denkmal vor dem Bahnhof von Klajpeda) und danach wurde die Stadt zu einer geschlossenen sowjetischen Militärzone. Mit dieser Erbschaft kämpft sie bis heute. Zwischen neuen modernen Häusern sieht man immer noch furchtbare Betonwohnhäuser aus den kommunistischen Zeiten. Der Hafen wurde zwar modern ausgebaut, in seiner Nähe stand aber eine große zerfallende Kaserne. Klajpeda ist die jüngste Stadt Litauens – was die Zusammensetzung der Bevölkerung betrifft. Es zieht junge Leute an, die auf eine Karriere hoffen und trauen sich hier das Geld zu verdienen. Wie weit sie erfolgreich sind, das weiß ich nicht, aber mindestens die schönsten Mädchen in der gesamten Region Baltikum waren nicht in Lettland, wie ich es erwartete, sondern in Litauen, konkret in Klajpeda. Die Stadt selbst ist also nicht schön, aber neben der sehr hübschen Bedienung in den Bars und Restaurants gibt es hier auch schöne Natur – nämlich das Kurische Haff, das die große Süßwasserbucht der Mündung von Nemen von dem Baltischen Meer trennt. Der Zauber der Sanddunen, der malerischen Fischdörfer und Städtchen lockte einmal auch Thomas Mann, der hier im Jahr 1930 für 99 Jahre ein Haus gemietet hat. Er verbrachte hier aber lediglich drei Jahre, danach hatte er von den ständigen nazistischen Provokationen genug und emigrierte nach Amerika.

            Das Kurische Haff teilten sich die Litauer mit den Russen (beinahe) halb halb. Zu meinem Erstaunen bekamen die Litauer vier Kilometer mehr, weil sonst die Grenze direkt durch die Hauptplatz des größten Städtchens in dem Naturreservat namens Nida laufen würde. Es ist eine schöne Kleinstadt, mit einem guten Kaffee und litauischen Liquoren (ich sah hier sogar das estnische Vanna Tallinn), zum Baden ist aber das Meer nicht wirklich einladend – höchsten in einem Neoprenanzug. Die Liquoren sind nämlich eine Abwehr gegen die Kälte und es ist hier kalt – deshalb wahrscheinlich auch der bereits erwähnte höchste Alkoholkonsum pro Kopf in Europa.  In der Nähe von Nida gibt es eine riesige Sonnenuhr (sicherlich eine interessante Idee, eine Sonnenuhr in einem Land zu errichten, in dem es kaum Sonnenschein gibt) die ein Symbol der heidnischen Vergangenheit Litauens, auf die Litauer stolz sind, ist . In der Ferne im Wald kann man die russische Grenze mit Grenztürmen und Maschinengewehren sehen. Es ist eine dunkle Bedrohung, die Litauen nie loswerden konnte.

            Litauen hat also nicht gerade wenig Probleme mit seiner eigenen Identität. Es ist stolz auf sein Heidentum, aber bigott katholisch. Hunderte Jahre in gemeinsamen Staat mit Polen, jetzt aber den großen Bruder eher hassend und mit Versuchen, die gemeinsame Geschichte zu vergessen oder zumindest zu bagatellisieren. Hassend die Russen für die lange Unterdrückung aber an Russland wirtschaftlich festgebunden und von ihm abhängig. Stolz zeigend seine ehemalige Größe, die einmal von Moskau bis zum Schwarzen Meer reichte aber bewusst des derzeitigen bescheidenen Ausmaßes seines Landes.

            Vielleicht deshalb entstand in Vilnjus die „Unabhängige Republik Užupio“, gegründet von einem Haufen der litauischen Intellektuellen in einer Kneipe namens „Užupio Kaviné“ am Ufer des Flüsschens Vilnia. Als wir dort waren, war dort absolut nichts los. Es half nicht einmal, dass der Patron der Republik Franz Zappa ist und ihre Botschafter zahlreiche bedeutsame Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der Dalajlama. Mit Christiania in Kopenhagen kann Užupio nicht verglichen werden und sie strebt auch nicht danach. Die Verfassung der Republik ist aber interessant durchzulesen, es hat mich besonders der Paragraf drei angesprochen.

            Dieser heißt: „Jeder Mensch hat das Recht zu sterben, ist aber nicht verpflichtet es zu tun.“

Takové malé rozdíly (tentokrát v myšlení)

               Celý svět se teď zabýval kauzou Novaka Djokoviče. Zase jednou je možné postavit se na jednu nebo na druhou stranu, v Srbsku je životu nebezpečné postavit se proti němu, antivaxeři jásají, protože mají svého hrdinu a mučedníka, karikaturisté mají hody. Doktor Šmucler, který z pro mne nepochopitelných důvodů stále ještě zastává funkci prezidenta stomatologické komory, přirovnal Novaka k Václavu Havlovi, jiní dokonce ke Kristu.

               Nehodlám tu kauzu rozebírat, ostatně v čase, kdy ji zveřejním, už je po všem a Novak dorazil triumfálně s korunou mučedníka domů. Teď se bude diskutovat o tom, zda to bylo správně, zda měla australská vláda právo na takový krok či ne. Zda měl Novak Djokovič právo porušovat pravidla země, do které přijel či ne. V Česku má neuvěřitelně hodně podporovatelů, kteří chtějí dokonce Australanům odebrat právo pořádat Grand Slam. Zaujalo mě, že tyto problémy s akceptací určitých pravidel mají očividně mnohem víc lidé ze zemí postkomunistického tábora. Akceptace zákonů, směrnic, prostě jakékoliv činnosti úřadů je zde okamžitě zpochybňována. Samozřejmě i mezi takzvanými „západními“ zeměmi jsou velké rozdíly. Zatímco v Rakousku je skoro ostudou dodržovat přikázanou rychlost na dálnici (jen o něco méně než v Česku), ve Skandinávii nikoho ani nenapadne tuto rychlost překročit. Jednak jsou pokuty drakonické (počítají se z platu viníka podle zásady, že trest musí bolet) jednak si ale tamější lidé na život ohraničený směrnicemi zvykli a důvěřují svým vládám, že to s nimi myslí dobře. Možná je to i proto, že v těchto skandinávských zemích prakticky neexistuje korupce a vládě, která nekrade lidé důvěřují tak nějak přirozeně víc než té, která se obohacuje.

               Jenže proč vlastně lidé v postkomunistických zemích „tikají“ jinak? Je to zajímavá myšlenka, zejména proto, že od pádu komunismu uplynulo už víc než třicet let, tedy se vlastně už vyměnily generace. Generace ano, myšlení ne.

               Měl jsem možnost žít v zemích obou těchto typů, proto si dovolím nabídnout následující hypotézu:

               Na tzv. západě lidé v životě usilovali především o společenské uznání. Samozřejmě že nejjednodušší cesta k tomu vedla před zbohatnutí, v kapitalistické společnosti hrají a vždycky hrály peníze klíčovou roli. Ale po dlouhá desetiletí to nebylo jediné kritérium. Člověk mohl dosáhnout společenského uznání i jako sportovec (dříve sportovci nebohatli) umělec (ti už vůbec ne) nebo státník – v době do začátku osmdesátých let politici taky nijak zvlášť ze svých úřadů nebohatli, hlavní odměnou jim byly udělované řády a pohled na vykonanou práci. Jedním z hlavních a nutných atributů člověka, který toto všeobecné uznání dosáhl, byla ale i morální bezúhonnost. Samozřejmě, že se při bohatnutí i při politických bojích používaly i tehdy nekalé způsoby, není si třeba nic idealizovat, jenže se tyto musely dobře tajit (což bylo v čase bez internetu a všudepřítomných sledovacích kamer či telefonních odposlechů jednodušší než dnes). Navenek vystupovala společnost jako čistá a případné odhalení nekalých politických metod vedlo ke společenskému zavržení – jako se to stalo např. dlouholetému německému kancléři Kohlovi. Pravidlo, které bylo hlásáno (i když ne právě dodržováno) byla rovnost všech občanů bez rozdílu jejich společenského postavení před zákonem. Důsledkem tohoto pravidla bylo například i vyšetřování protikorupční policie v Rakousku přímo v úřadě spolkového kancléře Kurze, což nakonec vedlo k jeho politickému pádu. Když jsem vysvětloval v Česku důvody jeho pádu, tedy hlavně to, že aby nedovolil nárůst popularity svého stranického šéfa, kterého chtěl svrhnout, podařilo se mu zablokovat miliardu eur určených pro děti a jejich odpolední zabezpečení ve školách a školkách, dostalo se mi lakonické odpovědi: „To je přece politika“. Češi nechápali, jak mohla taková „prkotina“ vést k politickému pádu všeobecně oblíbeného premiéra. V Rakousku zveřejnění této kauzy vedlo k pádu preferencí jeho strany z 35 na 20 procent. V Česku by se zřejmě „ani lísteček nepohnul“. Na okraj poznamenávám, že Rakousko v žebříčku korupce a jejího vnímání zdaleka nepatří ve světě k špičkových zemím. Patří mu až patnácté místo, daleko za všemi Skandinávci, a dokonce i zřetelně za Německem (9). Mimochodem Česko se nachází aktuálně na 49 místě, těsně za Polskem ale zřetelně před Slovenskem a Maďarskem. Samozřejmě se naskýtá otázka, proč tomu tak je. Lidé, kteří vzpomínají nostalgicky „na staré zlaté časy“ komunistického režimu mají hned připravenou odpověď – protože se v devadesátých letech nechala země rozkrást. Jenže otázka zní jinak: Jak to bylo možné, že byla země rozkradena? Kdo to připustil? No přece voliči, kteří volili osoby typu Klause či Zemana a toto rozkradení dovolili.

               Na rozdíl od kapitalistického západu lidé v zemích komunistického bloku usilovali především o získání privilegií. Privilegia je postavila na vyšší stupeň společenské hierarchie, postavila je nad zákon, který platil pro „obyčejné“ lidi. Privilegia se dosahovala především službou režimu a tedy loajalitou. To byla motivace a režim tuto kartu velmi šikovně využíval. Když jistý mladý inženýr Andrej Babiš vstoupil do komunistické strany a poté se dokonce dobrovolně přihlásil k spolupráci se Státní bezpečností, otevřely se mu všechny dveře ke kariéře. Údajně do roku 2019 ani nevěděl, že ti „obyčejní“ museli žádat při výjezdu ze země o výjezdní doložku a měnili peníze s 250procentní turistickou přirážkou. Samozřejmě, agent Bureš je extrém, stejně jako jeho impozantní kariéra. Ale podobně jako on přemýšlelo hodně lidí. Víc, než nám je příjemné. Morální pravidla a zásady tedy nebyla vůbec vyžadována, naopak, byla přítěží. Obyvatelstvo toto pravidlo mlčky tolerovalo, každému byla dána jen volba, zda se této morální korupce chce účastnit, či chce zůstat stát stranou. V Rusku, nebo chcete-li v Sovětském Svazu byla tato privilegia dohnána do extrému. Auto či daču nemohl nikdo vlastnit, dostával je jen propůjčené od státu, dokud zastával svou funkci. Jestliže svá privilegia ztratil, znamenalo to pád do bezvýznamnosti včetně ztráty dopravního prostředku i víkendového domku. Tím si režim vynucoval od svých „privilegovaných“ naprostou poslušnost.

               Zdá se, že toto myšlení stále ještě přetrvává. Stále se najde dost lidí, kteří se snaží stát se „lepšími lidmi“, na které se nevztahuje zákon. A masa obyvatelstva tuto hru přijímá. Sice s nevůlí, opovržlivými úšklebky a krčením ramen, ale pasivně a odevzdaně – přece to tak vždycky bylo.

               Abych se na konec mé úvahy vrátil k Novakovi. Nemyslím si, že by se bál očkování, ať už vpichu jehly či nějakých potenciálním vedlejších účinků.  Samozřejmě už dnes víme, že především aktivní sportovci by si bezprostředně po očkování měli dát tréninkovou pauzu, aby snížili možné riziko zánětu srdečního svalu a týdenní pauza v tréninku by teoreticky mohla narušit přípravu na velké turnaje. Jenže problém je jinde. Novak je ve své zemi národním hrdinou a to právem. Srbsko ještě sportovce jeho formátu nikdy nemělo. Nestal se privilegovaným službou režimu či udáváním kamarádů a kolegů, ale svým talentem a tréninkovou dřinou. Postavení, které má, ho stálo hodně potu. V Srbsku je navíc zbožňování osobností výraznější než u nás. Žil jsem tam svého času dva měsíce v roce 1982 mezi Srby a zažil jsem, jakou úctu požíval pouhý plukovník, který přijel do rodné vesnice na dovolenou. A plukovník komunistického režimu je v hierarchii nekonečný počet poschodí pod národním hrdinou Djokovičem. Ale v okamžiku, kdy se Novak privilegovanou osobou stal, začal si o sobě myslet, že je nadčlověk. Kterému nemůže ublížit nějaký pitomý čínský virus, ale který stojí i nad zákony a vyhláškami nějakých úředníků či členů vlády, kteří mu přece nesahají ani po kotníky. Už v květnu 2020 organizoval v Bělehradě turnaj jako otevřenou provokaci a výsměch protiepidemickým opatřením. Svou aroganci ukázal zřetelně na olympijských hrách v Tokiu. Poté, co prohrál semifinále v singlu proti Alexandrovi Zverevovi a zápas o třetí místo proti Pablovi Carreno-Bustovi a poté i semifinále smíšené čtyřhry, nenastoupil v této disciplíně k zápasu o bronzovou medaili a nechal svou partnerku Ninu Stojanovic ve štychu. Prostě bronzová medaile v „podřadné disciplíně“ jako je smíšená čtyřhra, ho nezajímala. A jeho partnerka už vůbec ne. Ta byla pro něho jen bezcenným přívěskem v jeho cestě za úspěchem. Který se nedostavil.

               Do Austrálie cestoval s představou svého božství a ani ho nenapadlo, že by se k němu australské úřady mohly chovat jako ke každému „normálnímu“ člověku. Že by se ho vůbec na něco ptaly, nedejbože jeho vyjádření zpochybnily.  On přece patří mezi privilegované a ti stojí nad zákonem! Překvapení na celnici bylo obrovské. Následně vymýšlené výmluvy a lži, očividně naprosto nepřipravené a spontánní, jen odhalily ubohost jeho myšlení. Až ho australský televizní komentátor nazval (neoficiálně, když myslel, že jsou mikrofony vypnuté) „zákeřným kreténem.“ Jistěže, Djokovič má víc síly v pažích než v hlavě, tento fenomén není u špičkových sportovců až tak výjimečný (i když samozřejmě není pravidlem), stačí si vzpomenout například na Diega Maradonu nebo sledovat kariéru současné hvězdy Neymara. Problém ale nevidím v nedostatečné inteligenci nebo mozkové lenosti (můj kamarád Karel nazýval podobné lidi „duševními lajdáky“) ale ve způsobu jeho myšlení. Odhlédnouc od skutečnosti, že Novak má velmi blízko k extrémním srbským nacionalistům a nacionalismus na Balkáně má zcela jiný – totiž krvavý – význam než u nás. Ale jde o něco jiného. Novak se považuje za privilegovaného. (A doma taky je) Privilegovaní jsou nedotknutelní. Jeho rodina si to myslí samozřejmě taky, stačila jedna novinářská otázka na tiskové konferenci, která se rodině nelíbila a konference byla arogantně ukončena. Jak si může nějaký novinář dovolit klást takové otázky, když přece hovoří o NOVAKOVI! Bylo možné i vnímat, jak lehce přeskakuje postkomunistické myšlení k nacionalismu, když byl Djokovičův otec schopen obvinit Australany z toho, že nechtějí Novaka vpustit do země, protože je Srb.

               Připomíná vám to něco? Nereagoval úplně stejně jako Djokovičova rodina premiér Babiš nebo prezident Zeman, když jim byly položeny otázky, které se jim nelíbily? Oni přece byli privilegovaní, oni stáli nad zákonem a vysoko nad oněmi „normály“ tedy novináři a svými voliči! Se kterými se byli (a Babiš i bude) ochotni fotografovat v rámci předvolební kampaně, ne ale mimo ni. Protože jimi z hloubi duše opovrhují. To samo o sobě by nebylo tak strašné. Strašné je, že to polovině národa nevadí. A že to velká část národa dokonce považuje za naprosto normální. Srbský prezident Vukič nezapomněl vystoupit v televizi a nazvat vykázání neočkovaného sportovce ze země, kde je očkování povinností, honem na čarodějnice. Protože potřebuje hlasy svých voličů a ví, že většina srbského národa myslí přesně tak. Ruce pryč od našeho boha! Chovat se k němu jako k obyčejnému smrtelníkovi je opovážlivost volající po potrestání. Zřejmě dojde i k výměně diplomatických nót a ochlazení diplomatických vztahů mezi Austrálií a Srbskem, což může být Australanům víceméně srdečně jedno. Vukič šel tak daleko, že obvinil Australany, že Novaka mučili. Samozřejmě, že božstvo může považovat za mučení, když mu nějaký „normalo“ klade nepříjemné otázky, a dokonce trvá na jejich zodpovězení, pro člověka vyrostlého v demokracii nebo tuto demokracii akceptujícího vykonával onen celník jen prostě svou práci. A dělal ji dobře.

Zatímco je tedy Novak Djokovič pro australské občany podvodník, který se prostřednictvím hloupých lží snažil oklamat zákony, stanovené demokraticky zvolenou vládou, pro Srby ale i pro mnohé Čechy je bojovníkem za svobodu proti diktatuře vládních předpisů.

               Dokud se v postkomunistických zemích nezmění toto myšlení, nebude cesta k „normální“ demokratické společnosti možná. Protože základem demokracie je rovnost občanů před zákonem. Která je samozřejmě relativizovaná prostředky, které mají určití lidé na zaplacení svých advokátů. Ale to je jiná kapitola. Důležité je, aby podvodník, i když díky svým obhájcům nebude odsouzen, nepožíval společenského uznání. Aby byl tím, čím je – soukromou osobou hodnou odsouzení a opovržení. Aby se podvody nepovažovaly za legální prostředky ekonomické či politické soutěže.

Až pokud se dokážeme dopracovat sem, bude naše země zachráněna.

Djokovič versus Korona

Jižní Tyrolsko – lyžování v čase Kovidu

               Vlastně jsme si pobyt v oblasti Alta Badia, konkrétně v krásné prdelce světa jménem Longirau  (nebo Lungiarü) objednali už v roce 2019. Tehdy na březen 2020. A pak najednou přišel ten pitomý virus, ovšem příliš pozdě, abychom mohli pobyt stornovat a příliš brzo, než abychom ho mohli konzumovat. Jižní Tyrolsko totiž zavřelo své sjezdovky až o víkendu, kdy jsme ho měli opouštět. Naštěstí se nám podařilo v apartmánu vyřídit poukaz, tedy zaplacená záloha nám nepropadla a přerezervovali jsme pobyt na leden 2021. To jsme si moc nepomohli. Přišel další lock down, naštěstí se majitel pensionu ukázal opět velmi kooperativní a mohli jsme objednávku zrušit. Samozřejmě těsně předtím, než jsme měli nastoupit náš třetí pokus, přišel Omikron. Ale ten už nás nedokázal zadržet. Naočkovaní třemi dávkami včetně boostru jsme vyrazili.

Ubytování v Dolomites mountain lodge s úžasnými majiteli Alexem a Franciskou

               Nejdůležitějším předmětem při lyžování v době kovidu je mobilní telefon. Ne že byste si mohli přivolat pomoc, když vás Omikron napadne, ale bez potvrzení o zeleném pasu s čtvercovým kódem (oficiálně QR-Code, ale neptejte se mě, co ty dvě písmenka znamenají) se ani nevyčuráte. Tedy vyčuráte, ale v lese. U vchodu do každé chaty v lyžařském centru Alta Badia, jakož i na Kronplatzu, a proto předpokládám, že všude v Itálii, stojí totiž jeden člověk z personálu a skenuje váš mobil. Marně mávala Němka u prodeje lístků očkovacím pasem. Lístek nedostala. Když vás neoskenují, nemůžou prostě lístek prodat – počítač nepustí. Samozřejmě je možné mít kód vytisknutý na papíře, ale zkuste vybírat takový certifikát u každé chaty z kapsy. Dlouho nevydrží. V Muzeu ladinské kultury nestačil ani onen sken. Museli jsme předložit i nějaký průkaz s fotkou. Tolik tedy pro našince, kteří remcají nad epidemiologickými opatřeními doma. Ale v Italech sedí šok té první vlny ještě stále hluboko, bergamská tragédie je mementem, na které se nezapomíná.

               Hlavním problémem pro mě ale nebylo skenování mého mobilu, nýbrž povinné respirátory, které člověk musí nosit na lanovkách, v gondolách a v chatách, dokud si nesedne k jídlu ke stolu. V okamžiku nasazení respirátoru se mé brýle zamlží a já se stávám slepým. Což znamená po každém vystoupení z lanovky: rukavice dolů, přilbu dolů, roušku dolů. brýle dolů, brýle osušit, nasadit, nasadit přilbu, nasadit rukavice. Při nastupování na lanovku proces v podobném pořadí – s výjimkou osušování a snímání brýlí – a samozřejmě místo sejmutí roušky a její nasazení. Můžu vás ujistit, že to leze na nervy, nakonec jsem se naučil jezdit bez brýlí, sice si pořádně nevidím pod nohy, zejména při přechodu ze slunce do stínu, ale člověk si zvykne. Horší to bylo při objednávání jídla v chatách. Jediná šance byly stoly venku před chatou, obdařené jídelním lístkem. Těch bylo pomálu. A já jsem v okamžiku, kdy jsem musel jít koupit jídlo do chaty byl naprosto ztracen. Bez brýlí si nabídku jídel nepřečtu, v okamžiku, kdy jsem si brýle nasadil a ony se okamžitě zamlžily, oslepl jsem docela. Před smrtí hladem mě zachránil můj syn. Ofotil jídelníček na mobil a přinesl mi ho ke stolu před chatou. Jak už jsem říkal, mobilní telefon je nejdůležitějším předmětem, který při lyžování potřebujete.

Lyžař v době kovidové. Nic nevidí, ale je šťastný. Za lyžařem ukryta Marmolata.

               Bydleli jsme v oblasti, kde žije národ Ladinů. S nimi to je zajímavá historie. Tenhle zapomenutý národ (spíš nárůdek) žije v pěti horských údolích v Jižním Tyrolsku a ve Friaulu, jedinou osadou, u které se dá mluvit o městě, kde žijí, je Cortina d´Ampezzo. Je jich dohromady 30 000, ale mají svůj jazyk (v podstatě několik desítek jazyků, protože každé údolíčko a bezmála každá vesnice mluví jiným dialektem), svou kulturu a vlastní identitu. Dokonce se jejich jazyk, který patří do rétorománské skupiny, vyučuje na školách. Náš ubytovávatel přeskakoval plynule z ladinštiny do italštiny a němčiny, od dětství komunikuje ve všech třech jazycích. Jídlo Ladinců je jednoduché, v jejich muzeu jsme si poslechli, jak ještě v devatenáctém století záviděli sedlákům v Pustertalu okolo Brunecku, že tam jedí dokonce maso. Navíc nikdy nebylo úplně jasné, komu ladinští sedláci a jimi obydlená údolí patří. O jejich desátek bojovali mezi sebou brixenský biskup s abatyší kláštera v Sonnenbergu a proti vybíraní daní neměl nic ani tyrolský hrabě jako zeměpán. V roce 1458 spor kulminoval, daně chtěli všichni, sedláci se ale nedali a v „bitvě u Egennbergu“ zahynulo 55 tyrolských vojáků pod kamennou lavinou, kterou na ně sedláci pustili. Potom tyrolský hrabě Zikmund usoudil, že se vybírání daní v této oblasti nevyplatí. Ostatně sám měl peněz dost, ne nadarmo ho nazývali „der Münzreiche“, tedy „bohatý na mince“. Ovšem svým způsobem života (zplodil prý nejméně čtyřicet nemanželských dětí) Tyroly bohaté na stříbrné doly i tak zruinoval, a nakonec ho zbavili vlády, a protože legitimní dítě nezplodil, vymřela jeho osobou tyrolská větev Habsburků.

Ale zpět k Ladinům.

Muzeum ladinské kultury v Sankt Martin in Thurn

K nejbližšímu doktorovi do Sant Lorenzen to bylo pět hodin cesty – nemocný tam tedy určitě nedošel. Jenže pak přišla turistika. Dnes stojí v každé vesnici penziony, penziony a zase pensiony, všechny domy jsou natažené aspoň na tři poschodí, aby bylo kde ubytovat tisíce návštěvníků, kteří zde touží v zimě lyžovat a v létě vandrovat. Kulisa Dolomit je totiž pro obojí úžasná a neopakovatelná. Jak jsem pochopil, typickým tradičním jídlem je zde kroupová polévka, polenta a knedlíky, jakož i pirohy plněné nejrůznějšími náplněmi. Teď už ovšem turisté dostanou i špek, šunku, vajíčka a o maso už v ladinských údolích očividně není nouze. Kuchyně se příliš od té severotyrolské neliší, trošku je šmrncnutá italskými vlivy, ale to jí jen prospívá. Ohromně se mi líbí ladinská vlajka. Odspoda zelená bílá a modrá, tedy lesy, ledovce a modré nebe. Vlajka symbolizující mír a krásu země, ve které tito lidé žijí.

               Mimochodem nazývat Jižní Tyrolsko v Itálii Jižním Tyrolskem se nesluší. Jako by měli Italové špatné svědomí, jak se k té zemi v roce 1918 dostali, úplně čisté to nebylo. V podstatě už do války šli s příslibem, že tuto atraktivní zemi v případě vítězství dostanou. Proto zradili své spojence Němce a Rakušany a v roce 1914 se k nim nepřipojili. A o rok později dokonce věrolomně Rakousko napadli – a trpce za to pykali. Po porážce u Caporetta se museli stáhnout hluboko do svého vnitrozemí na řeku Piávu a tam se bránili až do konce války. Poté, co se rakouská armáda koncem října 1918 rozpadla, uzavřeli Italové s Rakouskem příměří, ovšem s platností až za 48 hodin. Správně předpokládali, že rakouští vojáci, z nichž každý už nechtěl nic jiného než rychle domů, nebudou bojovat. A tak Italové během dvou dní obsadili jižní část Tyrolska až po Brennerský průsmyk. Musolini se pak snažil Němce z této země vysídlit, a dokonce uzavřel v této věci smlouvu s Hitlerem – a skutečně se podařilo velkou část zde žijícího německy hovořícího obyvatelstva vyhnat. Ale ti, co zůstali, usilovali po válce tak dlouho o autonomii až ji v sedmdesátých letech dostali. Ovšem ne pod jménem Jižní Tyrolsko, ale Trentino/Horní Adiže. Nijak jim to nevadí, mají stejně jako další italské autonomní země Sardínie, Sicílie a Friaul vlastní vládu a vlastní rozpočet a daří se jím víc než dobře. Je to vedle Piemontu nejbohatší italská provincie, nesmírně úrodná, takže údolí pod Bozenem (italsky Bolzánem) je do posledního metru obděláno vinicemi a ovocnými sady. Pěstuje se zde dobré víno, z vícero místních značek bych vyzdvihl bílý Tramín, pojmenovaný po stejnojmenné vesnici na jih od Bozenu a červený Lagrein. Byli jsme zde v zimě, pili jsme tedy Lagrein a byl skvělý.

               Alta Badia je lyžařským centrem proslaveným závody světového poháru v obřím slalomu mužů (sjezd a super G se jednou v nedaleké Val Gardena, pokud si koupíte lístek Dolomiti superski za 67 Eur na den, můžete lyžovat v obou centrech – a ještě několika dalších). Ale popravdě řečeno, Alta Badia může jednomu docela stačit.

Většina sjezdovek je přívětivě modrých, červené jsou super a existuje i několik černých, jako je Gran Risa, ne které se jezdí onen obří slalom mužů nebo sjezdovka číslo 1 do obce Corvary, která začíná ve výšce 2550 metrů a kde je i Fotopoint, aby se zde mohli turisté vyfotit s nejvyšší horou Dolomit Marmolatou (3343 m.n.m.) v pozadí.

Vypadá monumentálně, protože jako jediná hora v Jižním Tyrolsku má svůj ledovec. Ovšem z onoho Fotopointu jí sekundují zdatně Civetta (3220 m.n.m) a v pozadí hrozivá skála Monte Pelmo (3168 m.n.m). Ovšem tyto hory nejsou samy, které vyrážejí dech. Celou dobu se budete točit okolo pohoří Gruppo del Sella se strmými vápencovými skalami s nejvyšším vrcholem Piz Boé s výškou 3152 metrů. Vypadá úchvatně.

               Už samotná náhorní planina Alta Badie se zdá být nekonečná a nabízí i nekonečné množství sjezdovek, komu je to ale málo, může se vydat k Passo di Gardena, kterému se německy říká Grödner Joch. V Jimmiho chatě ve výšce 2220 máte celý svět u nohou, zejména, když svítí sluníčko a můžete sedět na slunné terase před chatou. Pak je to prostě úžasný zážitek.

Na cestě k Passo di Gardena projedete vesničkou Calfosco. Ta je stísněná v údolí mezi dvěma masívy – z jedné strany impozantní Gruppo del Sella a z druhé Gruppo Puez s hrozivou skálou jménem Sassonger 2665 m.n.m. – v létě se dá zdolat, ta ferrata pod vrcholem vůbec není strašná, jen tak zdálky vypadá. Každopádně tato poloha mezi dvěma skalními strmými masivy dodává Calfoscu nemalou atraktivitu. Pokud má někdo malé děti a ty se chtějí vyřádit na sjezdovkách modrých ale ne nudných, je tady naprosto správně. A dospělí, kterým by to bylo málo, prostě sednou do gondoly a přejedou do Corvary, jednoho z hlavních nástupišť na Altu Badii. Dalšími jsou La Villa, San Cassiano a propojení je i k Abtei Badia, kde ovšem z někdejšího opatství, podle kterého má obec jméno, zůstal jen kostel, postavený nově koncem osmnáctého století v barokním stylu. To opatství bylo údajně zrušeno, protože patřilo templářům – samozřejmě – jako všude – zde rytíři podle legendy ukryli poklad, který dodnes nikdo nenašel. V Abtei Badia se narodil s roce 1852 jediný svatý, kterým se může Jižní Tyrolsko pyšnit. Jmenoval se Josef Freinademetz, byl misionářem v Číně, kde v roce 1908 zemřel na tyfus. Svatým ho vyjmenoval v roce 2003 – kdo jiný než Jan Pavel II. V Abtei Badia existuje jeho rodný dům.

               Ovšem pozor. Zatímco všude v Jižním Tyrolsku, nebo přinejmenším v jeho severovýchodní části okolo Brixenu a Brunecku se německy domluvíte, v Alta Badii je to už o něco komplikovanější. Většina hostů pochází z Itálie a personál v chatách není nutně místní, takže se najde nemálo číšníků, kteří němčinu neovládají. Aspoň základní italská slovní zásoba je tedy výhodná. Jídelní lístky jsou ale všude dvojjazyčné. Převládají těstoviny a lasagne, ale vídeňský řízek je taky všude. Šokem byly pro mě ceny polévek. Je pravda, že porce jsou obrovské a polévky jsou tak husté, že připomínají spíše kaši a člověk se jimi pořádně zasytí. Ale 11 euro za kroupovou polévku mi připadalo přece jen příliš. Je to zajímavé. Němců, kteří se všude po světě netají svou solventností a na ceny nekoukají, je tu pomálu. Většina hostů jsou Italové a ti mívají přece jen hlouběji do kapsy. Můj syn byl se svýma modrýma očima za exota, jinou modrookou osobu jsem tam za celou dobu nezaznamenal. Zřejmě ale ti Italové, kteří jezdí na lyže, finanční problém nemají. Ceny hotelů na přímo sjezdovkách jsou tedy poněkud astronomické. Ovšem mezi obcemi jezdí Skibus, čili lyžařský autobus, který vás spolehlivě ke sjezdovce dopraví, pokud nemáte chuť zajet si tam autem. Pendluje dokonce i mezi Altou Badií a dalším lyžařským centrem Kronplatzem, který se tyčí nad Bruneckem a pyšní se až dvaceti nástupy na své sjezdovky.

               Kronplatz je se svými dlouhými sjezdovkami sportovnější, Alta Badia se svou horskou panoramou krásnější. Obě střediska stojí za návštěvu. Kronplatz má údajně až dvacet nástupišť, nejdelší je ze San Vigilio di Marebbe v Egennberském údolí (tam, co ladinští sedláci zasypávali kamením tyrolské vojáky, chtějící vybírat daně.) Nedejte se zlákat reklamou, že sem vede „Migliore pista nera“ čili „nejlepší černá sjezdovka“. Pokud se po ní vracíte odpoledne, je kličkování mezi vysokými muldami dost o nohy.

               Nicméně, Jižní Tyrolsko je země, kterou by člověk měl zažít. Ať už v zimě nebo v létě. Nebo obojí.

Litauen I

Litauen

Im neuen Jahr lade ich euch wieder zum Reisen ein. Wir kehren bei dem ersten heurigen Stopp nach Baltikum zurück.

Estland ist grundsätzlich gleich Tallinn. Ja, es gibt hier auch andere Städte, wie die Universitätsstadt Tartu oder das an der russischen Grenze liegende Narva. Aber von 1,3 Millionen Einwohnern leben 450 000 in der Hauptstadt, also jeder dritte. Noch mehr gilt es für Lettland, hier ist Riga mehr oder weniger das ganze Lettland. 770 000 von 1,9 Million Einwohner Lettlands leben hier. Einige an der Küste liegenden Städtchen können die Dominanz der Hauptstadt nicht brechen.

               Litauen ist nicht Vilnjus und Vilnjus ist nicht Litauen. Nicht durch seine Größe (540 000 von 3,4 Million Einwohner) und auch nicht durch seine Geschichte. Obwohl diese Stadt der litauische Großfürst Geminidas im Jahr 1316 gegründet hat. Er soll zu dieser Tat laut einer Legende durch einen Traum bewegt worden sein, als er nach einer Jagd auf einem Hügel über dem Zusammenfluss der Flüsse Neris und Vilnia ausruhen wollte. Die Hauptstadt von Litauen lag in dieser Zeit unweit von hier bei der Burg Trakai.

Ob infolge dieses Traumes oder auch nicht, er wählte richtig. In sonst sehr flachem Land ist ein Hügel von der Höhe einiger dutzende Meter direkt an dem Zusammenfluss zweier Flüsse eine für den Aufbau einer Burg eine willkommene Gelegenheit. Die alte Burg von Vilnjus steht bis heute.

               Sie ist heutzutage eine Ruine, gebaut – wie es schon in Litauen, einem Land mit einem absoluten Steinmangel Brauch war – aus Backsteinen. Es gibt von hier einen wunderschönen Ausblick über die ganze Stadt und diejenigen, die zu faul oder unfähig sind, zu Fuß diesen Hügel zu erklimmen, können einen Aufzug verwenden – ein österreichischer Gruß nach weitentfernten Litauen.

               Litauen war einmal ein sehr großes Reich, sein Gebiet reichte bis nach Moskau und ans Schwarzes Meer. Das war noch in den Zeiten, als die Litauer heidnisch waren und das waren sie sehr lange – bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts. Dann wurde der litauische Großfürst Wladyslaw Jagiello zum polnischen König (um die Erbin des polnischen Königtums Hedwig im Jahr 1386 heiraten zu dürfen, musste er sich taufen lassen.)  Die Litauer halten ihn eher für einen Verräter und verehren seinen Cousin Vytautas (auf Deutsch eher unter dem Namen Witold bekannt). Seine Statue findet man im Park der Wasserburg Trakai, woher er über sein Reich herrschte. Seine Sternstunde schlug am 15. Juli 1410, als die litauischen Truppen unter seiner Führung die Schlacht bei Tannenberg zugunsten des polnisch- litauischen Bündnisses über den Deutschen Ritterorden entschieden. Die Litauer zeigen stolz das berühmte Bild von Jan Matejko, wo Vytautas direkt in der Mitte des Bildes und Jagiello nur am Rande dargestellt wird. In der Burg Trakai erzählte uns die Reiseführerin über einen Versuch von Jagiello, seinen ruhmreichen Cousin zu vergiften, die Geschichte habe ich aber eher als Zeichen der Abneigung der Litauer gegen Polen abgetan. Die Zeit der Herrschaft des Wladyslaw Jagiellos läutete die Bildung eines gemeinsamen Staates mit Polen ein.  Der Großfürst Vytautas zeugte nämlich nur eine Tochter und sein Cousin, der polnische König, der ihn um vier Jahre überlebte (Vladislav Jagiello wurde 82 Jahre alt, was für seine Zeit ein unglaublich hohes Alter war, übrigens er heiratete mit 71 Jahren das vierte Mal eine 17-jährige polnische Adelige und zeugte mit ihr noch zwei Söhne) wurde nach seinem Tod zum Herrscher von Litauen. Mit Vytautas starb im Jahr 1430 also die Selbständigkeit des litauischen Staates, die nur im Jahr 1918 wiederhergestellt wurde.

               Die neue Burg in Vilnjus, also eigentlich ein Schloss, das unter dem Hügel liegt, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Das einmalige Renaissanceschloss der Großfürsten von Litauen (die zweite Gattin des polnischen Königs und litauischen Großfürsten Sigismund war italienische Prinzessin Bona Sforza, die nach Vilnjus die italienische Renaissance brachte) wurde bei dem russischen Einfall im Jahr 1655 vernichtet. Obwohl die Stadt nach einigen Jahren zurückerobert werden konnte, gab es kein Interesse, die fürstliche Residenz wieder aufzubauen. Seit der Union von Lublin aus dem Jahr 1569 war Litauen ein fester Bestandteil des polnischen Staates und der polnische König residierte in Warschau. Im Jahr 1801, nachdem Vilnjus ein Teil des russischen Imperiums geworden war, haben die Russen die Reste des Palastes endgültig entfernt. Erst im Jahr 1997 wurden bei Ausgrabungen die Grundmauer des Gebäudes entdeckt und es wurde entschieden, es zu erneuern. Der Bau wurde im Jahr 2012 vollendet und im Gebäude befinden sich ein Museum und Konzertsäle.

               Vilnjus rühmt sich mit seiner insgesamt 56 Kirchen, überwiegend katholischen, es gibt hier aber auch orthodoxe Kirchen. (Vilnjus soll angeblich die Stadt mit der größten Dichte an Kirchen pro Quadratkilometer weltweit sein, es könnte die Reaktion darauf sein, dass die Litauer sehr lange heidnisch waren und nach ihrer Christianisierung einen Bedarf hatten, der Welt ihre Rechtgläubigkeit unter Beweis zu stellen). Die orthodoxen Kirchen sind älter als die katholischen. Schon in den Zeiten, als sich die Litauer noch zum Heidentum bekannten, gab es hier ein Viertel der russischen Kaufleute, die schon damals Christen waren. Drei von diesen Kaufleuten, die hier im heidnischen Vilnjus im vierzehnten Jahrhundert tot aufgefunden wurden, werden als heilige Märtyrer in der Kathedrale der göttlichen Dreieinigkeit geehrt. Diese Kirche ist besuchswert, sie hat eine einzigartige Ikonostase.  So eine habe ich eigentlich noch nirgends gesehen. Es dauert, bis man darauf kommt, dass es in dieser Kirche eine Ikonostase, einen nicht wegzudenkenden Teil der orthodoxen Kirchen, überhaupt gibt. Die größte Kirche in Vilnjus ist die Kirche der Heiligen Peter und Paulus, ein Bauwerk des Hochbarocks, gebaut nach Anweisung des litauischen Heerführers Michael Kazimir Pac, der sich unter der Schwelle im Eingang der Kathedrale bestatten ließ.

               Diese Kirche sollte ein Symbol der Dankbarkeit für die Befreiung der Stadt von der russischen Macht sein. Die Russen kamen aber im Jahr 1795 wieder und sie blieben. Die Kirche diente in der Zeit der russischen Okkupation als Lager, da ein Umbau zu einer orthodoxen Kirche viel zu teuer gewesen wäre. Paradox ist die Tatsache, dass gerade diese Kirche in der Zeit der sowjetischen Okkupation nach der Schließung der Kathedrale von Vilnjus für Gottesdienste geöffnet wurde, hier wurde vorübergehend auch der Sarkophag mit den leiblichen Überresten des örtlichen Heiligen – des heiligen Kazimir – bestattet. Er befindet sich heute schon wieder in einer selbständigen Kapelle in der Kathedrale, die aber nicht ihm sondern dem heiligen Stanislaus, dem Bischof von Krakau, geweiht ist. Wie man sieht, tun sich die Litauer mit ihrer Identität schwer, besonders dann in ihrer Hauptstadt. Polnisch heißt die Stadt Wilno und aus ihrer Umgebung stammte der polnische Präsident in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen Józef Pilsudski. Er ist im Wawel in Krakau begraben, er selbst aber bestimmte, dass sein Herz in Vilnjus bestattet werden sollte. Als ich aber unsere Reiseführerin gefragt habe, wo das Herz von Pilsudski begraben ist, antwortete sie lakonisch und gereizt: „Irgendwo auf dem Friedhof“ und sie mochte mich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Ich musste selbständig erfahren, dass es auf dem Friedhof im Stadtviertel Rasos ist, unweit vom Stadtzentrum. Die Litauer haben also an diesen ihren berühmten Bürger keine positiven Erinnerungen, und nicht nur weil er ein Pole war (wie nach dem ersten Weltkrieg auch ein Großteil der Bevölkerung von Vilnjus). Obwohl Vilnjus im Jahr 1920 Litauen zugesprochen wurde, ließ Pilsudski die Stadt besetzen und stellte die Weltmächte vor vollendete Tatsache. Weil er gerade durch den Sieg über die Rote Armee bei Warschau berühmt geworden war, übergingen die Weltmächte diese Verletzung des internationalen Rechtes mit Schweigen und Wilno blieb bis 1939 polnisch. Die Hauptstadt des neuen litauischen Staates wurde für diese Zeit Kaunas, das sich demzufolge immer noch für die litauischste Stadt und eigentlich für „eine geheime Hauptstadt der Litauischen Republik“ hält. Übrigens Kaunas wird im Jahr 2022 gemeinsam mit dem luxemburgischen Esch an der Alzette zur Kulturhauptstadt Europas.

               In Kaunas wurde auch die erste Universität in Litauen gegründet, die in Vilnjus folgte im Jahr 1569 als eine Schule der Jesuiten. Jesuiten wurden nach Vilnjus von dem örtlichen Bischof eingeladen, um zu verhindern, dass es seinen Untertanen einfallen könnte, zum Protestantismus zu konvertieren. Zur Sicherheit gründete er die Universität gleich neben seiner Residenz, um die Kontrolle über die Jesuiten zu behalten. Seine Taten zeigten Wirkung, die Gedanken von Luther hatten in Litauen keine Chance und Litauen blieb katholische bis geht nicht mehr. Der Beweis dafür ist ein einzigartiges Relikt, so genannter „Berg der Kreuze“ nah der lettischen Grenze. Eigentlich ist das kein Berg, nur so ein Hügelchen von einer Höhe von 5-6 Meter. Aber der „Berg“ selbst und seine Umgebung ist mit tausenden Kreuzen bedeckt, jeder Tourist darf dort ein Kreuz kaufen und es dann dort platzieren. Wir kauften und platzierten keines. Es regnete ohne Ende, ich rutschte auf dem nassen Fußweg zwischen den Kreuzen aus und zerriss dabei meinen Mantel. Vielleicht wäre es nicht passiert, hätte ich ein Kreuz hingebracht. Im Jahr 1993 war hier Papst Johannes Paulus II. (wen überrascht es, er war doch überall). Er gab Anlass dazu, dass auf diesem denkwürdigen Ort ein Kloster gebaut wird.

Svatý Josef

Vánoční téma na konec roku

               Josef je v církevním učení poněkud opomíjená, i když samozřejmě důležitá a nikdy nezapomenutá postava. Ale jako by měli církevní učitelé s touto osobou trošku problém. Josef nemohl být otcem Ježíše Krista, ale současně od něho Spasitel odvozoval svůj původ od krále Davida. Genetický Davidův původ pouze po matce Marii byl pro Židy nedostatečný, proto byl i Josefův rodokmen odvozen od židovského kmene Benjamin a konkrétně v dvacáté osmé generaci od krále Davida (a proto taky musel Josef na sčítání lidu naordinované císařem Augustem do Betléma, hlavního sídla kmene Benjamin).

               Jako by církevní učitelé v raném středověku nevěděli, co si s ubohým Josefem počít. Většinou je znázorňován jako stařec vykonávající domácí práce. Teprve Rafael prolomil tuto tradici a zobrazil na svém obraze „Mariin sňatek“ Josefa jako mladého silného muže. Jako ženich patnáctileté Marie mohl být i třicetiletý muž považován za „starého“. To už ovšem měl svatý Josef za sebou podporu spisů Jana Gersona a svaté Terezy z Avily a pastorační činnost v jeho prospěch, kterou provozoval řádu Karmelitánů. To jeho popularitu podstatně zvýšilo.

               Asi málo známé bude, že 19. březen jako církevní svátek na počest svatého Josefa vyhlásil papež Řehoř XV. (tehdy právě čerstvě zvolený) na žádost císaře Ferdinanda II. v roce 1621 a to na počest vítězství katolických vojsk na Bílé Hoře. Proč právě 19. březen, to neví dodnes nikdo. Svatý Josef byl patronem habsburských držav a ve Štýrsku – odkud Ferdinand pocházel, protože se zde v Grazu narodil, je jím dodnes a 19. březen je v této rakouské spolkové zemi dnem pracovního volna. Protože to udělal „západní“ papež, východní církev tento svátek samozřejmě nepřijala. Zde je Josef oslavován spolu s Marií jako Ježíšovi rodiče 26.prosince.

               Od těchto domnělých zásluh habsburského ochránce k titulu „Zachovatel míru“ nebylo daleko, zejména, když mu bylo přičteno za zásluhu i vítězství spojeneckých vojsk nad Turky u Vídně v roce 1683. Už v roce 1675 vyhlásil císař Leopold I. svatého Josefa za patrona habsburských dědičných zemí, a dokonce pojmenoval svého prvorozeného syna jménem Josef – což bylo poprvé v habsburské rodině a tento syn pak vládl jako císař Josef I. v letech 1705–1711. Marie Terezie pak dosáhla, že byl svatý Josef vyhlášen za zemského patrona „Předního Rakouska“ (kam patří i už vzpomínané Štýrsko).

               Svatý Josef udělal pak v hierarchii svatých strmou kariéru, když byl 8. prosince 1870 vyhlášen papežem Piem IX. za universálního patrona světové církve. A protože se tím dostalo do popředí i jeho povolání tesaře a svět si stále více začal ctít práci rukou, vyhlásil papež Pius XII. v roce 1955 svatého Josefa za patrona dělníků. Že se tak stalo právě na prvního května nebyla určitě náhoda, i když jinak církev se „socany“ příliš nesouladila.

               Jak se svatý Josef dostal i k titulu patrona umírajících, se mi nepodařilo zjistit, mělo to ale za následek vzniku různých „Josefovských bratrstev“, která svým členům pořádají důstojné církevní pohřby.

               Na vlastnictví svatých relikvií Mariina muže si dělají nároky města Řím, Loreto, Frascati a Orvieto.

Tradiční zobrazení svatého Josefa jako starce

               Ale co píše o svatém Josefovi Písmo svaté? Asi není překvapením, že ne příliš mnoho. Marek ho nezmiňuje vůbec – buď tedy Ježíš o svém otci před svatým Petrem vůbec nemluvil nebo to tento nepovažoval za hodné zaznamenání. Ostatně Markovo evangelium začíná samotnou Kristovou misí a jeho dětstvím se nezabývá.

               Janovo evangelium Josefa zcela zamlčelo. Matka Ježíšova (nejmenovaná) se objevuje v epizodě z Káně galilejské. Tam přiměla Ježíše vykonat jeho první zázrak s přeměnou vody na víno, i když ho tím dost pobouřila – nechtěl ještě konat zázraky, protože „Ještě nepřišla jeho hodina“. Nicméně na svatbu přišel Ježíš s matkou, učedníky, ale bez otce. Podruhé se Ježíšova matka (opět bezejmenná) zjevuje až pod křížem, spolu se svou sestrou, jejíž jméno známe jako Marii Kleofášovu,  a Marií z Magdaly, otec zde ale opět není. Vzhledem k tomu, že v době Kristova narození byl už zralý muž a Kristus se dožil 36 let, dá se očekávat, že už nežil. Poslední zmínka o Josefovi v Bibli je u příležitosti pouti do Jeruzaléma, (svatý Lukáš) kdy bylo Ježíšovi 12 let. Zda poté zemřel, nevíme. Proto svěřil umírající Ježíš svou matku do péče svého nejoblíbenějšího služebníka. Pokud tedy Ježíš měl nějaké sourozence (o tom budu psát dále) na místo jeho popravy ho nedoprovázeli.

               Matouš řeší onu háklivou situaci, ve které se Josef ocitl, když se vrátil z dlouhé šestiměsíční služební cesty a zjistil, že jeho žena, se kterou ještě nespal, je těhotná. Podle židovských zákonů byl Josef povinen svou ženu udat pro cizoložství, za které byl trest smrti ukamenováním (Islám převzal do práva Šaría tyto zákony právě ze židovského zákonodárství a provádí je například v Iránu dodnes). Nicméně Josef měl svou mladou ženu očividně upřímně rád a chtěl jí tento strašný osud ušetřit. Matouš píše: „Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají.“ Pak se mu ve snu objevil anděl, který mu problém vysvětlil a Josef tedy Marii jako manželku podržel. „Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš.“ Tato věta bývá překládána i takto: „Vzal svou nevěstu k sobě, ale nepoznal ji, dokud neporodila syna, kterého pojmenoval Ježíš.“ Jednoznačně můžeme za slovy „Nežili spolu“ nebo „nepoznal ji“ hledat sexuální život manželského páru. Matoušovi tedy vůbec nenapadlo, že by Josef žil v tzv. „josefovském manželství“ i po Ježíšově narození. Církevní učitelé doby, kdy křesťanství v úporném boji s tradičním římským náboženstvím přebíralo světovládu, to viděli jinak. Příběhy bible musely být méně civilní a více mystické. Z vyprávění evangelií se stávala ideologie.

               Dilema, zda spolu Josef a Maria žili po narození Krista jako muž a žena, nedokázala církev nikdy srozumitelně vysvětlit, o to víc vsadila na dogmatiku. Svatí otcové v třetím či čtvrtém století si pohlavní styk mezi Marií a Josefem nedokázali vůbec představit. Origenes myšlenky na to, že by se Josef své ženy někdy později jen dotkl považoval za „šílenství“, svatý Ambrož za „svatokrádež“. Do stejného rohu dují i svatý Lev I, Cyril Alexandrijský či svatý Augustin. Dokázali tím, že se nikdo ani neodvážil o doživotním panenství panny Marie pochybovat. Jenže tím vznikla celá řada dalších problémů.

               V Markové evangeliu se píše: „Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel. Kolem něho seděl zástup, řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim: Kdo je má matka a moji bratři?“ Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl: „Hle moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra, i matka.“

               Stejně tak píše i Lukáš: „Přišla za ním jeho matka a bratři, ale nemohli se k němu dostat pro zástup. Lidé mu oznámili: „Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat.“ On jim odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.“

               A do třetice i Matouš: „Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal na své učedníky a řekl. „Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“

               Ponechme stranou otázku, zda toto trojité potvrzení stejného příběhu zvyšuje jeho autenticitu, či zda Lukáš prostě znal text Markova evangelia – což by bylo dost dobře možné, ti dva muži se zřejmě osobně znali. Minimálně po příjezdu svatého Pavla do Říma v roce 60 se museli setkat. Že od Marka opisoval Matouš, nezpochybňuje pak žádný seriózní badatel. Jen dávní církevní otcové ztotožnili evangelistu Matouše s celníkem a apoštolem, a proto ho zařadili na první místo mezi evangelisty.

               Problém s tímto textem mají kritičtí vykladatelé písma – o Markově evangeliu musíme totiž skutečně uvažovat jako o autentickém. Poněvadž se zřejmě skutečně jedná o vzpomínky svatého Petra, musíme tedy předpokládat, že k takové události došlo. Jak přišel Ježíš ke svým bratrům, jestliže Josef s Marií po jeho narození neměli pohlavní styk? Vykladači písma se zde pouštějí do komplikované konstrukce, že se v hebrejštině používá slovo bratr pro každého příbuzného. Odvolávají se na Starý Zákon, kde skutečně například Lot a Abrahám jsou označováni za bratry, i když se jednalo o strýce a synovce. Pomiňme nelogičnost toho, že by s Marií přišla za Ježíšem celá horda vzdálených příbuzných a podejme argument, který váží víc – evangelia nového zákona byla totiž – na rozdíl od zákona starého – psána v řečtině. A v Řecku takový jazykový problém nemají. Apokryfy (tedy neuznaná evangelia, kterých bylo spousty a o kterých jsem už psal) řeší ten problém tím, že Josef byl už starý vdovec, který do manželství přivedl několik synů ze svého prvního manželství. K tomu se ještě vrátím.

               K zjednodušení situace nepřispívá svatý Lukáš ani na jiném místě. Tam totiž píše: „Když tam (v Betlémě) byli, naplnily se její dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“

               Jestliže hovoříme o „prvorozeném synovi“, předpokládáme tak nějak samozřejmě, že ona matka měla těch dětí později víc. Opět tvrdý oříšek, vykladači písma museli zase přistoupit k poněkud násilným vysvětlením, že „prvorozenství“:

 1. Ukazuje všeobecně na první dítě i tehdy, když není známo, bude-li následovat další (Lukáš ovšem sbíral materiály pro svůj spis v letech 57–60, kdy už muselo být známo, zda Maria měla po Ježíši další děti či ne – tedy pokud bylo o té věci vůbec něco známo. Od Ježíšova narození uplynulo tehdy 64–67 let! A zas takovou pamětihodnou událostí narození tesařova dítka někde ve stodole v díře zvané Betlém, nebylo.
 2. Je názvem označujícím prvenství v důstojnosti, například v textu starého zákona „Za to mu dám prvorozenství, učiním ho prvním mezi vladaři.“
 3. Prvorozený je prvním v důstojnosti v početnější rodině
 4. Prvorozený je nejstarší z více dětí

Církevní otcové zřejmě hodně litovali, že mezi apokryfy bylo zařazeno i Protoevangelium Jakubovo. Tam totiž je vysvětlení, které by určitě rádi přivítali a které se do církevního učení i přimísilo, i když pochází z oficiálně „nelegálního“ zdroje. Tam se totiž píše, jak byl Josef vyvolen Bohem pro manželství s Marií, kdy z hole, kterou měl v ruce, vyletěl holub a usadil se na jeho hlavě. Tehdy promluvil kněz k Josefovi: „Byl jsi vyvolen k tomu, přivést do svého domu boží pannu a pečovat o její panenství.“ Josef oponoval a řekl: „Mám už syny a jsem starý muž, ona je ale mladé děvče. Nechci být dětem Izraele k posměchu.“  Tu řekl kněz Josefovi: „Boj se Pána tvého Boha. Mysli na to, co Bůh učinil Dathanovi a Abiramovi a Korahovi, jak se země rozestoupila a pohltila je kvůli jejich protiřečení. Teď se musíš obávat, Josefe, že se totéž stane i tvému domu.“ Josef dostal strach a odvedl ji domů, aby o ni pečoval. A Josef řekl Marii: „Hleď, já jsem tě přijal z chrámu Páně a nyní tě nechám v mém domě a půjdu pryč věnovat se mým stavbám a pak přijdu k tobě. Bůh tě bude mezitím ochraňovat.“

V tomto protoevangeliu je vše jasné. Josef je stařec a bojí se, že když bude podle příkazu kněží zachovávat Mariino panenství, budou se mu sousedé vysmívat, že je impotent. Jak lidské a pochopitelné! Kdyby byli církevní otcové v pátém století, kdy selektovali z desítek evangelií ony čtyři, které známe dnes, mysleli na tyto detaily a ponechali i evangelium Jakubovo, měli bychom dnes mnohem snadnější úlohu vysvětlit, jak to vlastně s těmi Ježíšovými sourozenci bylo.

Zůstala by snad jen malá protimluva. Nač by totiž pak Josef potřeboval ten u Matouše popsaný sen s andělským poslem, když se dozvěděl o Mariině mateřství, pokud by už předtím věděl o jejím předurčení?

Ale ať tak či onak. Není třeba se v té historii šťourat. Jsou Vánoce a svatá rodina je pod každým stromečkem. Je jedno, zda byl Josef stařec nad hrobem či muž v plné síle. Zda měl od kněží zákaz se svou ženou spát či ne. Jisté je jedno. Byl to na svou (a i dnešní) dobu neuvěřitelně tolerantní člověk, který měl svou ženu upřímně rád.  A byl ochoten starat se o dítě, které nebylo jeho a vychovat ho. A zřejmě ho nevychoval špatně. Zda byl Ježíš dobrý tesař, nevíme. Ale jeho morální poselství zní plnou silou i dnes. Jen je bohužel příliš zřídka a málo následováno.

Nesnášenlivost, sobectví, touha po penězích a slávě ho stále více zatlačují z našeho povědomí. Je na každém z nás, aby se to změnilo. Stačí naslouchat, či lépe řečeno nenaslouchat „falešným prorokům“. Kterými se to dnes jen hemží – a mají k dispozici moderní technologii zvanou internet. Přesto bych si přál, aby mluvili k hluchým uším.

Možná to bychom měli vzít s sebou k oslavě těchto Vánoc.

Mimochodem, za tu Bílou horu Josef opravdu nemůže.

Přeji všem mým čtenářům krásné prožití vánoc a do nového roku hodně zdraví, pevné nervy a konečně konec té zatracené pandemie.

Letošní rakouská poštovní známka s motivem svatého Josefa s dítětem.

Der heilige Josef

Ein Weihnachtsthema zum Jahresabschluss.

Josef ist in der Kirchenlehre eine gewissermaßen vernachlässigte, obwohl natürlich eine wichtige Person. Es scheint, als ob die Kirchenlehrer mit dieser Person ein kleines Problem hätten. Josef konnte kein Vater Jesus Christus sein, zugleich aber leitete der Erlöser von ihm seine Herkunft vom König David ab. Ein genetischer Ursprung nur von der Mutter Maria war für die Juden unzureichend, also wurde auch die Herkunft von Josef von dem jüdischen Stamm Benjamin abgeleitet, konkret dann in der achtundzwanzigen Generation vom König David (deshalb musste also Josef bei der Volkszählung, die der Kaiser Augustus angeordnet hatte, nach Betlehem gehen, dem Hauptsitz des Stammes Benjamin.)

Als ob die Kirchenlehrer im Frühmittelalter nicht gewusst hätten, was sie mit dem armen Josef tun sollten. Meistens wurde er als ein alter Mann dargestellt, der die Hausarbeiten erledigte. Nur Raffael brach diese Tradition und zeigte Josef auf dem Bild „Vermählung Marias“ als einen jungen starken Mann. Als der Bräutigam einer fünfzehnjährigen Maria konnte auch ein dreißigjähriger Mann für einen alten gehalten werden. Zur Zeit Raffaels hatte allerdings der heilige Josef bereits die Unterstützung der Schriften von Johann Gerson und der heiligen Theresa von Avila, sowie auch die Pastoraltätigkeit des Karmeliterordens zu seinem Nutzen hinter sich. Dies erhöhte deutlich seine Popularität.

Den 19. März als den Kirchenfeiertag zur Ehre Josefs bestimmte Papst Gregor XV. (damals gerade frisch gewählt in das Papstamt) auf Ersuchen Kaisers Ferdinand II. im Jahr 1621 zur Ehre des Sieges des katholischen Heeres auf dem Weißen Berg bei Prag über die Protestanten am 20.November 1620. Warum gerade 19. März zum Josefs Feiertag wurde, weiß bis heute niemand. Warum gerade Josef, kann man aber ganz gut vermuten. Der heilige Josef war nämlich der Patron der habsburgischen Besitzungen in der Steiermark – woher Ferdinand stammte, weil er in Graz geboren wurde. Deshalb ist 19. März in diesem Land immer noch ein arbeitsfreier Tag. Weil aber 19. März der “westliche“ Papst ausgerufen hat, hat die orthodoxe Kirche diesen Feiertag natürlich abgelehnt. Hier wird Josef gemeinsam mit Maria als Jesuseltern am 26. Dezember gefeiert.

Von diesen vermutlichen Verdiensten als ein Beschützer der Habsburger war zum Titel „Friedensbewahrer“ nicht sehr weit, besonderes, als ihm der Verdienst für den Sieg der Verbündeten über die Türken bei Wien im Jahr 1683 zugeschrieben wurde. Bereits im Jahr 1675 erklärte Kaiser Leopold Josef zum Patron der habsburgischen Erblande und gab sogar seinem erstgeborenen Sohn den Namen Josef – das war das erste Mal in der habsburgischen Familie und dieser Sohn herrschte dann als Kaiser Josef I. in den Jahren 1705 – 1711. Maria Theresia erreichte dann, dass der heilige Josef für zum der Vorderlande erklärt wurde, also für Steiermark, Kärnten und Tirol.

Der heilige Josef machte dann in der Hierarchie der Heiligen eine steile Karriere. Am 8. Dezember 1870 wurde er von Papst Pius IX. zum Universalpatron der Weltkirche erklärt. Weil dadurch auch sein Beruf als Zimmermann in Vordergrund rückte und die Welt immer mehr die manuelle Arbeit ehrte, erklärte Papst Pius XII. im Jahr 1955 Josef zum Patron der Arbeiter. Dass es gerade am ersten Mai passierte, war sicher kein Zufall, obwohl sonst die katholische Kirche mit den überwiegend atheistischen „Socis“ nicht gerade versöhnt war. Man könnte das Datum als ein kleiner Seitenhieb des Papstes betrachten.

Wie der heilige Josef zum Patron der Sterbenden avancierte, konnte ich nicht ausforschen, die Folge war die Entstehung verschiedener „Josefbrüderschaften“, die für ihre Mitglieder ehrenvolle kirchliche Begräbnisse organisieren.

Anspruch an den Besitz der heiligen Reliquien des Ehemannes Marias machen sich die Städte Rom, Loreto, Frascati und Orvieto.

Eine traditionelle Darstellung Josefs

Was schreibt aber über den heiligen Josef die Heilige Schrift? Es ist nicht wirklich überraschend, dass es nicht zu viel ist. Marcus erwähnt ihn gar nicht – also entweder sprach Jesus vor dem heiligen Petrus über seinen Vater überhaupt nicht, oder hielt es dieser nicht für erwähnungswert. Übrigens, das Evangelium von Marcus beschreibt nur die Mission Christi und beschäftigt sich nicht mit seiner Kindheit.

Das Evangelium von Johannes schweigt über Josef vollkommen. Jesu Mutter (namenslos) erscheint lediglich in der Episode aus Kana in Galiläa. Dort bewog sie Jesus zu seinem ersten Wunder mit der Umwandlung von Wasser zum Wein, obwohl sie ihn dadurch erzürnte – er wollte noch keine Wunder tun, da „Seine Stunde noch nicht gekommen ist.“  Zur Hochzeit kam allerdings Jesus mit Mutter und mit seinen Jüngern aber ohne seinen Vater. Das zweite Mal erscheint die Mutter von Jesus (wieder namenlos) unter dem Kreuz, gemeinsam mit ihrer Schwester, namens Maria, die Frau des Klopas und mit Maria von Magdala, der Vater fehlt wieder. Wenn wir erwägen, dass Josef in der Zeit Jesus Geburt bereits ein reifer Mann war und Jesus im Alter von 36 Jahre hingerichtet wurde, kann man erwarten, dass er nicht mehr lebte. Die letzte Erwähnung von Josef in der Bibel gibt es bei der Gelegenheit der Pilgerfahrt nach Jerusalem (Lukas), als Jesus 12 Jahre alt war. Ob er danach starb, wissen wir nicht. Deshalb vertraute Jesus seine Mutter seinem liebsten Jünger an. Wenn also Jesus Geschwister hatte (darüber werde ich noch schreiben), begleiteten sie ihn zum Kreuz nicht.

Matthäus beschreibt die heikle Situation, in der sich Josef befand, als er von einer langen sechs Monate dauernden Dienstreise nach Hause kam und erfuhr, dass seine Frau, mit der er noch nicht geschlafen hatte, schwanger war. Nach den jüdischen Gesetzen war Josef verpflichtet seine Frau wegen des Ehebruchs anzuzeigen, für dieses Vergehen gab es die Todesstrafe durch Steinigung. (Der Islam übernahm in das Recht Scharia diese Gesetze gerade aus der jüdischen Gesetzgebung und diese Strafe wird zum Beispiel in Iran bis heute vollstreckt). Josef hat aber seine junge Frau offensichtlich herzlich gemocht und wollte ihr dieses schreckliche Schicksal ersparen. Matthäus schreibt: „Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen.“ Dann aber erschien ihm im Traum ein Engel, der ihm das Problem erklärte und Josef behielt also Maria als seine Gattin bei sich. „Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus.“

Ich glaube, dass wir hinter dem Wort „er berührte sie nicht“ das Sexualleben des Ehepaares vermuten können. Matthäus fiel also gar nicht ein, dass Josef in einer „Josephsehe“ nach der Geburt Jesu gelebt hätte. Die Kirchenlehrer aus der Zeit, als das Christentum in einem hartnäckigen Kampf mit der traditionellen römischen Religion um die Weltmacht kämpfte, sahen es anders. Die Geschichten aus der Bibel mussten weniger natürlich und mehr mystisch sein. Aus den Erzählungen der Evangelien wurde zu dieser Zeit eine Ideologie.

Das Dilemma, ob Josef mit Maria nach der Jesus Geburt als Mann und Frau lebten, konnte die Kirche nie verständlich erklären, umso mehr setzte sie auf Dogmatik. Heilige Väter im dritten und vierten Jahrhundert konnten sich einen Geschlechtsverkehr zwischen Maria und Josef überhaupt nicht vorstellen. Origenes hielt die Gedanken, dass Josef seine Frau irgendwann später berührt hätte, für „Wahnsinn“ und der heilige Ambros einfach für ein Sakrileg.  In das gleiche Horn bläst auch der heilige Leo I., Cyril von Alexandria oder der heilige Augustin. Sie schafften es, dass sich niemand traute, an der lebenslangen Jungfräulichkeit Marias zu zweifeln. Dadurch entstand aber eine ganze Reihe neue Probleme.

Im Evangelium von Marcus wird geschrieben: „Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder! Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“

Die gleiche Geschichte beschreibt auch Lukas: „Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun.“

Und zu dritt auch Matthäus: „Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach: „Siehe da, das ist meine Mutter rund das sind meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.“

Lassen wir außer Acht die Frage, ob diese dreifache Schilderung der gleichen Geschichte ihre Authentizität erhöht, oder ob Lukas einfach nur den Text des Evangeliums von Marcus kannte. Das wäre gut möglich, die zwei Männer kannten sich persönlich. Zumindest nach der Ankunft des heiligen Paulus in Rom im Jahr 60 mussten sie sich kennenlernen. Dass Matthäus von Marcus abschrieb, zweifelt kein seriöser Bibelforscher mehr an. Nur die alten Kirchenväter im fünften Jahrhundert identifizierten den Evangelist Matthäus mit dem gleichnamigen Zöllner und Apostel und deshalb reihten sie sein Evangelium auf den ersten Platz unter den Evangelisten.

Kritische Forscher der Heiligen Schrift haben ein Problem mit diesem Text – Marcus Evangelium müssen wir nämlich wirklich als authentisch betrachten. Weil es sich dabei mit größter Wahrscheinlichkeit um persönliche Erinnerungen des heiligen Petrus handelt, müssen wir annehmen, dass es zu einer solchen Situation tatsächlich kam. Wie kam Jesus zu seinen Brüdern, wenn Josef nach seiner Geburt kein Geschlechtsverkehr mit Maria hatte und er der Erstgeborene war? Die Forscher begehen hier ein kompliziertes Konstrukt, dass im Hebräischen das Wort „Bruder“ für jeden nahen Verwandten angewendet wird. Sie berufen sich auf das Alte Testament, wo tatsächlich Lot und Abraham als Brüder genannt werden, obwohl es sich um Onkel und Neffen handelte. Lassen wir außer Acht die fehlende Logik, dass mit Maria eine Gruppe mehr oder weniger entfernten Verwandten zu Jesus gekommen wäre, und liefern wir ein Argument, das mehr wiegt. Die Evangelien des Neuen Testaments wurden – in Gegenteil zum Alten Testament – in Griechisch geschrieben. Und Griechen haben dieses Sprachproblem nicht. Apokryphen (also verworfene Evangelien, von denen es eine Menge gab, die allerdings im fünften Jahrhundert aussortiert wurden) lösen dieses Problem damit, dass Josef ein alter Witwer war, der in die Ehe einige Söhne aus seiner ersten Ehe brachte. Dazu komme ich noch.,

Zur Vereinfachung der Situation trägt auch der heilige Lukas auf einer anderen Stelle nicht bei. Er schreibt nämlich: „Und als sie dort (in Betlehem) waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“

Wenn wir also von einem erstgeborenen Sohn reden, erwarten wir irgendwie selbstverständlich, dass die Mutter später mehr Kinder hatte. Wieder einmal eine harte Nuss und die Bibelforscher mussten wieder ein bisschen konstruiert erklären, dass:

 1. Erstgeborener ist ein allgemeiner Begriff für das erste Kind, auch wenn nicht bekannt ist, ob ein weiteres Kind folgen würde. Lukas sammelte allerdings seine Recherchen für seine Schrift in den Jahren 57 – 60, als schon bekannt sein musste, ob Maria nach Jesus weitere Kinder hatte oder nicht – also wenn über die Sache überhaupt etwas bekannt war. So ein denkwürdiges Ereignis war eine Geburt eines Zimmermannskindes auch wieder nicht.
 2. Es ist ein Begriff, dass den ersten Platz in der Hierarchie einer jüdischen Familie bezeichnet
 3. Erstgeborene ist der Ranghöchste
 4. Erstgeborene ist der älteste von mehreren Kindern

Die Kirchenväter bereuten wahrscheinlich sehr, dass zu den Apokryphen auch das Protoevangelium von Jakob aussortiert wurde. Dort gibt es nämlich eine Erklärung, die sie gerne begrüßt hätten und die sich in die Kirchenlehre eingemischt hat, obwohl sie aus einer „illegalen“ Quelle stammte. Dort wird nämlich beschrieben, wie Josef von Gott für die Ehe mit Maria auserwählt wurde. Aus dem Stab, den er in der Hand hielt, flog nämlich eine Taube und setzte sich auf seinen Kopf. Dann sprach der Priester zu Josef: „Du bist dazu erlost, die Jungfrau des Herrn heimzuführen, um sie dir jungfräulich zu behüten“. Und Josef widersprach und sagte: „Söhne habe ich bereits und bin ein alter Mann, sie aber ist ein junges Mädchen. Ich möchte den Kindern Israel nicht zum Gespött werden.“ Da sagte der Priester zu Josef: „Fürchte dich von dem Herrn deinem Gott! Und denke daran, was Gott Dathan und Abiram und Korah angetan hat, wie die Erde sich spaltete und sie verschlungen wurde wegen ihrer Widerrede! Jetzt müsstest du befürchten, Joseph, dass derartiges in deinem Hause eintritt.“ Und Josef bekam Furcht und führte sie heim, um sie zu behüten. Und Josef sprach zu Maria: „Siehe, ich habe dich im Empfang genommen aus dem Tempel des Herrn, und jetzt lasse ich dich daheim in meinem Hause und gehe fort, um meine Bauten auszuführen, und dann werden ich wieder zu dir kommen. Der Herr wird dich inzwischen Bewahren.“

In dem Protoevangelium ist alles klar. Josef ist ein alter Mann und er fürchtet, dass, wenn er nach dem Gebot des Priesters die Jungfräulichkeit Marias bewahren würde, würden über ihn seine Nachbarn als über einen alten Impotenten spotten. Menschlich und verständlich, oder? Wenn die Kirchenväter im fünften Jahrhundert, als sie aus den vielen Evangelien die vier richtigen selektierten, mehr auf Details aufgepasst und auch das Evangelium von Jakob behalten hätten, hätten wir heute eine viel einfachere Aufgabe zu erklären, wie es mit den Geschwistern von Jesus eigentlich war.

Vielleicht doch mit einem kleinen Widerspruch. Wozu hat dann nämlich Josef den im Matthäus Evangelium beschriebenen Traum mit dem Besuch des Engels gebraucht, als er von der Schwangerschaft Marias erfuhr, wenn er ohnehin von ihrer Bestimmung gewusst hätte?

Aber so oder so. Es ist nicht notwendig, in der Geschichte zu rühren. Es gibt Weihnachten und die Heilige Familie gibt es unter jedem Christbaum. Es ist egal, ob Josef ein alter oder ein junger Mann voller Kraft war. Ob er ein Verbot von den Priestern mit seiner Frau zu schlafen hatte oder nicht. Sicher ist nur eins. Er war für seine Zeit (und auch für die heutige) ein unglaublich toleranter Mann, der seine Frau herzlich liebte. Er war bereit, sich um ein Kind zu kümmern, das nicht sein war und es erziehen. Und er hat den Buben nicht schlecht erzogen. Ob Jesus ein guter Zimmermann war, wissen wir nicht. Seine moralische Botschaft hat aber ihre Bedeutung bis heute nicht verloren. Leider wird ihr nur zu selten und zu wenig gefolgt.

Die Intoleranz, der Egoismus, Geldgier und das Streben nach Ruhm verdrängen diese Botschaft immer mehr aus unserem Bewusstsein. Es liegt an jedem von uns das zu ändern. Es reicht zuzuhören, oder, noch besser gesagt, den falschen Propheten nicht zuzuhören. Von denen wimmelt es sich nämlich in Unmengen – und sie haben eine moderne Technologie namens Internet zur Verfügung. Ich wünschte sie würde trotzdem zu tauben Ohren sprechen.

Vielleicht sollte das diesjährige Weihnachten so eine Botschaft haben.

Damit wünsche ich allen meinen Lesern frohe Weihnachten.

Österreichische Weinnachtsmarke 2021

Bad Tatzmansdorf

               Na svou obhajobu můžu říct, že jsem několik let kladl houževnatý odpor. Přesto, že mi manželka stále tvrdila, že lázně nutně potřebuji, jsem tento názor nesdílel. Ona tvrdila, že od určitého věku je takový pobyt nutný. Pak se ale přidaly děti – očividně navedené maminkou – a tvrdily mi stále intenzivněji, že se bez lázeňského pobytu prostě neobejdu. Ostatně můj otec pobyty v lázních přímo miloval. Chodil do Luhačovic každý rok, kde se procházel po kolonádě, chodil na koncerty a vedl nezávazné konverzace. Obvykle před odjezdem do lázní zorganizoval nějakou přestavbu v domě nebo aspoň malování, aby, až se vrátí, bylo všechno hotovo. Tento jeho postup se stal tak známým, že když jednou jel okolo manžel mé sestřenice a viděl, že maminka vyváží kolečko nějaké sutě, zeptal se hned „A copak, pan učitel je v lázních?“ Byl.

               Ne, očividně jsem tyto geny nezdědil, lázně pro mě byly spíš strašákem, představa kolektivního cvičení ve vodě, ke které jsem se kdysi před lety víceméně nedobrovolně připojil, mě strašila dodnes – ještě nikdy jsem si nepřipadal tak starý, jako při oné podvodní gymnastice.

               Nicméně letos se mé ženě podařilo můj odpor zlomit a místo výletu na Seychely, což byl dárek k mým už několik let starým šedesátinám, jsem se odebral „na léčení“ do Bad Tatzmansdorfu v Burgenlandu. Manželka za mě vyplnila i žádost, já jsem si pak zajistil termín, který jako jediný do jisté míry vyhovoval rozdílení služeb na oddělení – – koneckonců jsem měl být v té době na Seychelách. Čekala na mě nová zkušenost.

               Už proto, že právě týden před mým nástupem do zařízení byl v Rakousku vyhlášen celostátní „lock down“ kvůli pandemii kovidu 19. Ten měl heslu Tatzmansdorfu: „slow down and relax“ dodat nový a naprosto neočekávaný význam.

               Zřejmě mě mělo varovat jméno hotelu. Jestliže se hotel jmenuje „Reduce“, je dost možné, že se za tím něco skrývá. V tomto případě to byla „zdravá kuchyně.“ Nemám nic proti zdravému jídlu, ostatně moje manželka vaří zdravě, díky čemuž nejsme tlustí ani nijak zvlášť nemocní – tedy ona vůbec a já si s mými pěti tabletkami denně docela vystačím. ALE NIC SE NEMÁ PŘEHÁNĚT!

               Jídelní lístek, kde se střídala grilovaná zelenina s vařenými bramborami s mrkví mě trošku zarazil hned na začátku. Mezi prvními patnácti chody (oběd a večeře) jsem objevil třikrát maso nebo rybu. Na snídani nebyl ani kousek šunky či jiného masového výrobku, vajíčka se nabízela jen vařená buď naměkko nebo natvrdo. Pochopil jsem tedy hned na začátku, že jde do tuhého. Šlo. Teprve v pátek při přivítací ceremonii nám bylo vysvětleno, že se hotel upsal „zdravé stravě“. Proto zavedl tři bezmasé dny v týdnu. Rozhodl jsem se to akceptovat, stejně jsem neměl jinou možnost. Ovšem když to maso skutečně jednou na talíř přišlo a bylo bez jakékoliv chuti, pochopil jsem, že ani tudy cesta nevede. Zkusili jste už jíst hovězí bez jakéhokoliv koření? Nezkoušejte to, nejde to. Ale i přílohy, či ravioli nebo rýže se zeleninou, nechutnaly vůbec po ničem. Tu rýži jsem ostatně musel nechat na talíři, suchou rýži bez jakékoliv chuti – zřejmě byla vařena bez soli – prostě nespolknete. Pochopil jsem, že buď mají v hotelu fanatickou dietoložku nebo jsou kuchaři – všichni kromě šéfa Maďaři – fanatičtí kalvíni – jak moji čtenáři vědí, kalvínská víra používání koření netrpí, protože chutné jídlo je hřích uzavírající cestu do nebe.

               Vzpomněl jsem si na památník reformace v Ženevě, kde si Štěpán Báthory za svůj vídeňský mír v roce 1606, který Maďarům povolil členství v reformované církvi, vysloužil čestné místo, a dodatečně jsem ho proklel. Možná za to nemůže, možná ani ti kuchaři, možná to skutečně všechno spáchala místní dietoložka, ale když je člověk emocionální, potřebuje obraz nepřítele. A hlad budí emoce. Prostě tak to dopadá, když se rozhodnete vařit prakticky bez tuku. Tuk je nositelem chuti a jídlo bez tuku chutnat prostě nebude. Tedy pokud nejste vegán, jako můj partner u stolu. Ten sice taky naznačoval něco o tom, že by to jídlo mohlo mít víc chuti a pak se dokonce nechal zlomit a objednal si jednou tvarohovou pomazánku, ale trpěl očividně méně než my ostatní všežravci či dokonce masožravci. Pokud se z nás v hotelu rozhodli udělat vegetariány, nezvolili cestu slibující úspěch.

               Člověk se sice mohl dvakrát denně dojídat salátem, ovšem bylo to téměř výhradně stále stejných osm druhů v salátovém bufetu a dávat si zelí, salát, fazole, mrkev, červenou řepu, zelenou fazolku dvaačtyřicetkrát po sobě (21 dní čili tolik obědů a večeří) začal můj trávicí trakt během třetího týdne pobytu kategoricky odmítat. Zelenina překračovala pravidelně při průchodu mými střevy nejvyšší povolenou rychlost.

               A víte, co na tom bylo nejstrašnější? Když jsem se po dvou týdnech tohoto půstu zvážil, zaznamenal jsem úbytek váhy o půl kilogramu. A to po návštěvě toalety!

               Manželka mi slibovala, že se zde aspoň dospím. Bylo by to teoreticky možné, kdyby každé ráno v šest hodin nezačaly zvonit zvony kostela (tedy v neděli a o svátcích až v sedm). Zvoní skoro deset minut, pokusit se potom ještě usnout je dost iluzorní. Tatzmansdorf má kostely dva jako prakticky všechny obce v okolí – katolický a evangelický. Maďaři se ve své většině hlásili k reformované církvi.

               Léčba spočívala především ve skupinové gymnastice. Dobrá, můžu si za to sám. Paní doktorka mi nabídla dvě alternativy, buď zesílenou psychologickou péči nebo pohybovou. Zeptal jsem se nesměle, co ta zesílená psychologická péče znamená – přece jen měli moji kolegové v práci obavy o můj blížící se „burn out“. Když jsem se dozvěděl, že v tom je několik individuálních rozhovorů s psychologem, rozhodl jsem se pro pohyb. A dostal jsem ho. Zejména senzomotorický a silový trénink mi dal zabrat, spočívá totiž ve velké části cvičení ve stání na jedné noze – v této poloze se pak provádějí různá cvičení. Maximální počet povolených cvičení během pobytu je dvanáct, paní doktorka mi jich předepsala dvanáct a dostal jsem jich třináct. Zřejmě jako bonus – když jsem si holt přál ten pohyb. Abych si pořád nestěžoval, dostalo se mi i bahenních zábalů, ze čtyřech předepsaných iontoforéz jsem dostal dvě, a dokonce jednou i masáž. Ale přál jsem si přece pohyb!

Skoro bych zapomněl na pozitivní stránky pobytu. Ta voda, která založila slávu lázní, je opravdu dobrá. Se svým obsahem 1650 mg natriumhydrogenkarbonátu a 560 mg kalcia na litr má blahodárné účinky na podrážděný žaludek. Je sice třeba si na její chuť zvyknout, což trvá tak dva dny (kverulant Grillparzer chtěl lázně už po prvním dni opustit, protože mu nechutnala), ale mé chronické bolesti žaludku byly už po několika dnech pryč. Zda i díky či právě naopak navzdory zdravé stravě, nehodlám hodnotit.

               Lock down pak znamenal zákaz opuštění lázeňského zařízení. I když Bad Tatzmansdorf žije ze svých léčebných pramenů. Poprvé byla jejich léčivá síla prozkoumána a publikována v odborném tisku v roce 1763 Ignácem Wetschem. Píšou o něm, že se díky svým lékařským úspěchům stal osobním lékařem ruského cara. Nevím kterého, v Rusku od roku 1762 vládla carevna Kateřina, a to ještě i v době, kdy doktor Wetsch v roce 1779 zemřel.

Narození Tatzmansdorfu. Zpráva o otevření léčivého pramene z roku 1621

Už od roku 1621 a zejména v devatenáctém století, (tehdy se obec jmenovala Tárcsa) kdy lázně vlastnil kníže Batthyany, to bylo přímo centrum kulturního života, kde se střídali básníci a skladatelé, jako protičeský šovinista Franz Grillparzer, básník Adalbert Stifter nebo manželka krále vídeňských valčíků Johanna Strausse juniora Lily (která je na zdejším hřbitově i pochována). Lázně navštívila i císařovna Sissi a má v lázeňském parku svůj památník. Za druhé světové války zde bylo rehabilitační centrum pro zraněné německé vojáky a v roce 1945 se tudy prohnala fronta a srovnala Bad Tatazmansdorf se zemí. Obnova zařízení trvala do roku 1953, kdy byly lázně slavnostně znovu otevřeny – v té době se Bad Tatzmansdorf nacházel ještě v ruské okupační zóně. Od toho roku se staly lázně klíčem k prosperitě obce ale i celého regionu. Čili všude v okolí se nacházejí hospody, heurigen, vinné sklípky (dokonce jeden Batthyany keller, připomínající někdejšího majitele) ale všechny byly díky lock downu svorně zavřené. Jediné místo, kde si člověk mohl spláchnout svou frustraci, byla lázeňská kavárna, kde nabízeli jeden druh bílého a jeden druh červeného vína (v Burgenlandu!) a to až po sedmnácté hodině. Tvrdý alkohol, který by člověk vzhledem k sílícím zažívacím problémům nutně potřeboval, byl zakázán.

               Prostě jsme byli nevybíravě upozorňováni na fakt, že pobyt v lázních není žádná dovolená. Není!

               Přiznám se, že jsem neodolal, přes veškeré zákazy jsem se vydal k místnímu Sparu a koupil jsem si tam tyrolské klobásky. Jiní, odvážnější účastníci léčby se vydali až k vzdálenější Bille, kde podávali leberkäse či dokonce řízek v žemli.

               Pohyb po okolí ze zdravotních důvodů nebyl výslovně zakázán, a tak jsem aspoň dal pár pěších výletů po okolí. Okolí je pěkné, pahorkovité se spoustou lesů – ovšem všechny památky byly díky lock downu zavřené. Stejně tak byly zavřené i místní Therme, čili welness lázně. Má představa, že si do nich dokoupím lístek a budu tam trávit večery v teplé vodě, tím tedy zemřela.

               Pokud byste se v této oblasti byli v době po kovidu nebo pokud zrovna náhodou nebude lock down, pak můžu doporučit hned několik lokalit v okolí. V nedalekém Mariadorfu je nádherný pozdně gotický kostel. Zřejmě ho tam nechal postavit arcibiskup ostřihomský Jánoš Kaniszai (vystupující až ve dvou mých románech), který tuto oblasti obdržel v roce 1388 od krále Zikmunda. Proto je většina okolních vesnic známa právě od tohoto roku, kdy jsou poprvé zmíněny v oné darovací listině.

               Jiným směrem se nachází Stadtschlaining s kouzelným hradem, na němž byla letos výstava ke sto letům existence Burgenlandu. Tento hrad vlastnila nejprve hrabata z Güssingu, vedoucí sedmnáct let dlouhý boj s králem Karlem Robertem (1310 – 1327), později Andreas Baumkircher, legendární postava z patnáctého století. Byl to mimo jiné i bratislavský župan a podporovatel císaře Fridricha III, kterého několikrát vytáhl z louže. (Ze které se císař sám, přezdívaný „arcispací čepice“ dostat nedokázal). Protože ale císař důsledně odmítal placení svých narůstajících dluhů, obrátil se Baumkircher nakonec proti císaři a chtěl si proplacení dlužné částky vynutit válkou. Tehdejší zákony takovou válku nazývanou „fehde“, v podstatě povolovaly, ale „Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi“ platilo už tehdy. Císař byl příliš velké sousto, pročež byl Baumkircher v roce 1471 v Grazu zákeřně zajat a popraven. Poté patřil hrad rodu Batthyany až do roku 1849, kdy byl jeho majitel Lajos Batthyany, předseda revoluční maďarské vlády v letech 1848–1849, popraven a hrad zkonfiskován. (Tak nějak mám pocit, že vlastnictví tohoto hradu jejich majitelům příliš mnoho štěstí nenosilo).

Po druhé světové válce zde byl denacifikační tábor, kde se snažili přesvědčeným náckům se skromným úspěchem vytlouct z hlavy jejich ideologii a v roce 1956 pak sběrný tábor pro maďarské uprchlíky. Koneckonců byl Stadtschlaining kdysi maďarské pohraniční město, které dobře žilo z vybírání cel. Od roku 1980 patří hrad zemi Burgenland a ta se o něho stará opravdu dobře. Vedle katolického a evangelického kostela je v městečku i velký židovský hřbitov. Židovská komunita, prakticky vyhubená během holocaustu, tvořila po staletí významný prvek v životě Stadtschlainingu.

               Jen čtyři kilometry od Bad Tatzmansdorfu se nachází jedno z největších burgenlandských měst Oberwart, kde není k vidění vůbec nic (pokud si odmyslíme budovu okresního úřadu, z jejíhož balkónu byl v roce 1921 vyhlášen „Svobodný banát Litava“ bána Pála Pronaye (o tom jsem nedávno psal).

               Trošku dál na jih je ale pěkné městečko Güssing s majestátním hradem na kopci uprostřed města, někdejším sídlem mocných hrabat z Güssingu, česky z Kyseku či maďarsky z Köszegu. Svého času soupeřili o moc nejen s králem Karlem Robertem ale i s Matúšem Czákem Trenčanským. K mému překvapení není ale maďarské jméno Güssingu Köszeg, ale Németújvár, čili „Německý nový hrad“. Začalo se prý používat až v devatenáctém století, takže možná proto.

default


               Deset kilometrů na sever od Bad Tatzmansdorfu je hrad Bernstein, toho času hotel s restaurací, samozřejmě v čase lock downu zavřenou. Hrad patřil uherskému rodu Almásy, nejznámějším členem rodu byl hrabě László Almásy, slavný zejména díky filmu „Anglický pacient“, který získal v roce 1997 devět Oskarů. Známého vědce, zkoumajícího africké pouště, zobrazil ve filmu Ralpf Fiennes. Almásy se skutečně podílel na operacích německých jednotek v Libyjské poušti (Maďarsko bylo od roku 1940 spojencem Hitlerovského Německa), jeho osudová láska s Katharine Clifton (kterou hrála Kristin Scott Thomas) je ovšem vybájená – milý hrabě László byl totiž homosexuál. Nicméně, kdyby nebyl lock down, mohl by se člověk v Bernsteinu přihlásit k prohlídce hradu, kde je životní osud nejslavnějšího majitele samozřejmě tématem prohlídky.

               Pro milovníky nenáročné turistiky je ještě možné vystoupat na nejvyšší horu Burgerlandu. No, horu – Geschriebenstein (maďarsky Irottkö) měří 884 metrů nad mořem a k rozhledně na jeho vrcholu, který je přesně na rakousko-maďarské hranici, vede lesem široká lesní cesta a „výstup“ z průsmyku trvá zhruba půl hodiny. Kdo to chce mít trochu namáhavější, může vystoupat po zhruba dvouhodinové túře buď z jihu z vesnice Rechnitz nebo ze severu z obce Lockenstein.

V Lockensteinu se nachází další z burgenlandských hradů, kdysi už ruina, zrekonstruovaná manžely Kellerovými, kteří zříceninu koupili v roce 1968 a udělali z ní krásný hrad. Lákají turisty legendou, že právě na tomto hradě ukrývali templáři svatý grál, když ho transportovali ze Svaté země do Francie. Pokud to není pravda, je to dobře vymyšleno. Historku vymyslel spisovatel Gerhard Volfing a hrad z toho dobře žije. Tedy, pokud není zrovna lock down.

               Ach, abych nezapomněl. Těsně před mým odjezdem na léčbu jsem se dozvěděl pravý důvod mého pobytu v lázních. Manželka chtěla vymalovat dům a potřebovala mě odsunout někam, kde nebudu zavazet. Čili mi to připomnělo historii mého otce, jen v jaksi obráceném gardu. Co mě zneklidnilo víc, že nevyplnila v přihlášce do lázní kolonku „stav“, takže jsem zde veden jako „svobodný“. Že by se mě chtěla zbavit napořád?

               Nepodařilo se. Příští týden se vracím domů. Jsem spokojen, zvládl jsem najednou dva lázeňské pobyty. Ten první a ten poslední.

Malý kovidový slovník

Tento článek jsem už dlouho nosil v hlavě a už jeho titul naznačuje, že se nejedná o jeho konečnou formu, ale že ho hodlám doplňovat novými informacemi. Kdo by zde hledal údaje „evidence based medicine“ je tu špatně. Samozřejmě, že se budu snažit, jak je mým zvykem, zůstat věrný realitě a tím pádem budu mé články opírat o vědecky podložené vědomosti, ale neodpustím si i mé vlastní úvahy, podpořené jen mými osobními zkušenostmi. Ale hlavně, pokusím se podat téma tak, aby mu rozuměli laici. Tento slovník tedy není primárně určen medicínské veřejnosti, ale veřejnosti laické. Proto prosím o porozumění ze strany odborníků. Určité údaje se jim budou zdát zjednodušené, ale to je principem sdělování komplikovaných informací laikům tak, aby jim rozuměli a aby se přestali bát věcí, kterých se bát nemusí a naopak, aby zpozorněli tam, kde je to potřebné.

Je mi zřejmé, že text bude dost dlouhý, ale termíny jsou seřazeny podle abecedy a jsou poměrně krátké. Nemělo by tedy být obtížné najít konkrétní heslo, které člověka zajímá. Za připomínky budu jen vděčný, už vzhledem na vysokou dynamiku vývoje znalostí o tomto zatraceném Číňanovi.

Hesla:

ACE Receptor

Antigenový test

Cytokinová bouře

Inkubační doba

Karanténa

Kontraindikace k očkování

Koronaviry

Léčba

MERS

Mutace

Očkování

Očkovací látky

PCR Test

Protilátky

SARS

Spike Protein

Trombózy

Vedješí účinky očkování

Viry

Vitamíny

               ACE receptor

               Tento receptor máme všichni ve svém těle. Je to bílkovina na povrchu buňky, která umožňuje působení angiotensin-konvertujícího enzymu (odtud jeho zkratka). ACE je součást systému renin-angiotensin-aldosteron, který je rozhodující pro regulaci objemu tekutiny a soli v těle a sekundárně tak i pro udržování krevního tlaku. ACE 2 receptor se nachází v srdci, plicích, ledvinách a v trávicím traktu. Bohužel využívají koronaviry, a tedy i kovid 19 tyto receptory jako vstupní bránu do buněk. ACE 2 receptor tedy hraje pro vznik těžkého onemocnění s postižením výše jmenovaných orgánů rozhodující roli. Patofyziologicky vznikly obavy, že léky, blokující aktivaci angiotensin konvertujícího enzymu (klíčové v léčbě vysokého tlaku) a tím vedoucí sekundárně k namnožení těchto ACE receptorů na buněčném povrchu mohou průběh choroby zhoršovat. Zdá se, že tomu tak není, i když studie, který měly dokázat pravý opak, musely být staženy, protože byly zfalšované.

               Antigenový test

               Na rozdíl od přesnějšího PCR testu je při tomto testu prokazována kapsida viru, tedy jeho povrchový protein, ne genetická RNA. Test má výhodu rychlé interpretace během patnácti minut, bohužel je ale mnohem nepřesnější než PCR test. Jeho citlivost (sensitivita) se pohybuje okolo 70 procent (to znamená, že třicet procent nakažených nebude tímto testem odhaleno), ale i jeho specifita není stoprocentní. Existuje tedy mnoho falešně pozitivních i falešně negativních výsledků. Očekávání od tohoto testu jsou spíše v tom, že by měl odhalit lidi s vysokou zátěží viru, a tedy vysoce nakažlivé.

               Cytokinová bouře

               Je to nejobávanější ve většině případů smrtelná komplikace průběhu choroby. Cytokiny jsou látky, které tělo produkuje v případě zánětu, jsou zodpovědné za spuštění obranné zánětlivé reakce. Patří k nim například Interleukin 6 nebo Tumor nekrotizující faktor. V případě cytokinové bouře se tato obranná zánětlivá reakce vymkne kontrole a obrátí se proti vlastnímu tělu. Virus není cílem ale spouštěčem této reakce a tato není bezprostředně spojena s aktivitou choroby. Zánětlivá reakce se obrátí mylně proti vlastním orgánům, vytvoří se protilátky proti tkáním i povrchovým bílkovinám, což vede ke generalizovanému srážení krve a zničení postižených orgánů. Určitou ochranu před touto reakci prokázaly monoklonární protilátky tlumící chybnou imunitní odpověď – bývají používány u autoimunitních chorob.

               Inkubační doba

¨             Jedná se o dobu mezi nákazou a vypuknutím choroby, je to tedy bezpříznakové období, kdy člověk ještě neví, že je nakažen. I v této době je ale už sám nakažlivý a může tedy infekci roznášet dál. Inkubační doba je rozdílně dlouhá, od několika dní až po desítky let (u lepry). U koronaviru se jedná zpravidla o jeden až tři dny. Právě tento fakt opomíjejí odpůrci hygienických opatření, kteří se domnívají, že člověk, který nemá příznaky nemoci, nemůže chorobu roznášet. Je to fatální omyl, který přispívá masívně k šíření jakékoliv epidemie, tedy i současné pandemie Covidu 19.

               Karanténa

               Období, po které je nemocný člověk, nebo člověk, který byl v kontaktu s nemocnou osobou a tím pádem je potenciálním přenašečem choroby, izolován. Původní izolace pacientů až do negativního PCR testu už byla zrušena, v současnosti se pacient považuje za neinfekčního od desátého dne od začátku příznaků. V Rakousku je rozhodující hodnota CT, stoupne-li nad 30, je pacient prohlášen za neinfekčního. Název karanténa pochází ze čtrnáctého století a vznikl v Benátkách v době velkého moru. Námořníci, kteří přistáli v benátském přístavu, museli zůstat čtyřicet dní v izolaci na lodi (Quaranta je italsky čtyřicet), než byli vpuštěni do města. Dnešní karanténa je bohudík podstatně kratší.

               Kontraindikace k očkování

               Jsou, ale je jich poměrně málo. V žádném případě by se neměli očkovat lidé, kteří měli po prvním vpichu alergickou reakci prvního typu, tedy anafylaktickou s poklesem krevního tlaku nebo s křečí průdušek. Došlo-li ke kožní vyrážce, je očkování možné, doporučuje se ale před vpichem podání protialergických látek – antihistaminik a lékař má být připraven k možnému rychlému podání kortisonu a katecholaminů – nedá se totiž nikdy vyloučit, že druhá reakce může být u citlivého člověka silnější než ta první. Alergické reakce vznikají spíše na látky, ve kterých je očkovací látka „zabalená“ než na látku samu. Kontraindikací je tedy například alergie na etylenglykol. Relativní kontraindikací je překonaná choroba, při které došlo k tvoření trombóz. Pravděpodobnost, že se trombóza může po očkování zopakovat je totiž poměrně vysoká – samozřejmě ne, pokud člověk ještě bere látky blokující srážení krve – Warfarin, Eliquis, Xarelto, Lixiana, Pradaxa). Tyto je ale třeba 48 hodin před očkováním vysadit, aby se zabránilo zakrvácení do očkovaného svalu.

               Obecně existují stavy, které tvoření protilátek po očkování blokují. Proto by měli být proočkováni pacienti, kteří mají dostávat imunologickou léčbu například při chronických střevních nebo revmatických onemocněních, proočkování pokud možno ještě před začátkem této léčby. Dva plně očkovaní pacienti, kteří přesto skončili u nás na JIPce a museli být uměle dýcháni (oba přežili) měli leukemii vycházející z B-lymfocytů, tedy buněk zodpovědných za tvoření protilátek. Jestliže jsou tyto buňky nemocné, očividně nejsou schopny protilátky proti viru tvořit.

               Koronaviry

               Jedná se o poměrně velkou skupinu RNA-Virů, jsou to hlavní původci respiračních onemocnění u malých dětí (Infekce v jeslích ve školkách a na nižších stupních základních škol). Své jméno dostaly koronaviry podle své podoby s množstvím výrůstků na svém povrchu, připomínajících korunu. Jsou v podstatě neškodné, pokud se usadí v dýchacích cestách, okupují postižené buňky pro sebe a nedovolí vstupu jiným virům. Proto mají malé děti očividně lepší obranu proti zhoubnému viru Kovid-19. Pokud totiž v jejich nose sídlí nezhoubný koronavirus, nepustí „zlého Číňana“ dovnitř. Dítě s nudlí u nosu je tedy proti infekci kovidem poměrně dobře chráněno.

               Léčba

               Obecně se dá říct, že je léčba virových infekcí problematická. Nemáme mechanismus, kterým bychom virus mohli zabít, protože se mimo lidskou buňku nemnoží ani nic neprodukuje a je-li v buňce, je těžké ho vypudit, aniž by člověk nezabil i hostitelskou buňku, tedy buňku nemocného člověka. V podstatě jsou jen dvě možnosti léčby. První je zamezit množení viru, druhá zabránit jeho vstupu do buňky. Ta druhá možnost je výhodnější, samozřejmě je ale možná jen v počátečním stádiu choroby, dokud virus do buněk nevstoupil. U kovidu byla vyzkoušena celá řada substancí většina z nich však účinek neprokázala.

               Hydrochlorochin – byl populární na začátku pandemie. Malá studie z Marseille poukazovala na účinek v zabránění úmrtí pacientů. Velké studie to ale nepotvrdily. Je třeba si uvědomit, že u malých studií v řádu desítek pacientů se může jednat o náhodu, chybu malých čísel. U studií s tisíci pacientů se tato možnost výrazně snižuje.

               Camostat – neprokázal žádný účinek

               Ivermectin – lék proti svrabu a na odčervování dobytka byl nositelem nadějí. Anekdotické příběhy líčily pozitivní účinek, velké studie (jedna z nich běžela i v nemocnici u Svaté Anny v Brně) efekt nepotvrdily. Byl zde sice naznačen minimální tendenční profit, který ale nebyl signifikantní. Zato otravy touto látkou jsou hodně nebezpečné a bohužel nejsou až tak zřídkavé. Účinek proti koronaviru byl totiž „in vitro“ tedy ve zkumavce opravdu prokázán, ovšem při padesátinásobné dávce, než jaká se užívá v humánní medicíně, a tedy v dávce pro člověka jedovaté.

               Remdesivir – antivirální látka vyvinutá původně k léčbě Eboly. Tu doporučoval i prezident Trump. Prokázala minimální účinek u lehce nemocných, u pacientů na umělé ventilaci neměla účinek žádný.

               Lidská plazma od vyléčených pacientů. Byla používána v naději, že obsahuje neutralizační protilátky, které můžou virus inaktivovat. Neprokázal se žádný účinek, koncentrace těchto protilátek byla v plazmě dárců příliš nízká.

               Molnupiravin – lék původně vyvinutý proti chřipce. V čtyřnásobné dávce (v porovnání s chřipkou), podané do třetího dne onemocnění, prokázal určitý účinek, firma Merck ale nejnověji přidusila velká očekávání. Snížení úmrtí či hospitalizace je údajně 30 procent, čili ve skutečnosti zřejmě nižší.

               Isoprinosin – lék aktivující T-Lymfocyty, takzvané killer lymfocyty, tedy zabijáky. Doporučuje se při léčbě virálních infektů horních dýchacích cest, existují k tomu pozitivní studie profesora Berana. Egyptská studie podávající Isoprinosin u Covidu 19 však neprokázala žádný pozitivní účinek, žádný pokles úmrtnosti či umělé ventilace. Může posílit odolnost organismu na samém začátku infekce, pozor! zvyšuje hladinu kyseliny močové a u pacientů s dnou může vyvolat záchvat.

               Kortison – Dexametason jako tablety nebo Budesonid jako inhalace ukázaly pozitivní účinek pro postižení plic a redukci cytokinové bouře. NNT (number need to treat) je osm, to znamená, že je třeba léčit kortisonem osm pacientů, aby se zabránilo jedné umělé ventilaci či smrti pacienta.

               Monoklonární protilátky –   Bamlanivimab a Etesevimab – zdá se, že dokážou zabránit těžkému průběhu choroby, pokud jsou podány v prvních dnech onemocnění. U ventilovaných pacientů nemají účinek. Podobně i Baricitinib – látka podaná prezidentu Trumpovi. Casirivimab a Indevimab se podávají subkutánně, tedy injekcí pod kůži. U lidí bez protilátek (tedy bez očkování a bez prodělané choroby) ukázaly dobrý účinek, u pacientů s protilátkami byly neúčinné.

Paxlovid – rovněž blokátor proteázy, podobně jako Molnupiravin, čili blokátor množení viru, od firmy Pfizer je před připuštěním. Podle výrobce snižuje pravděpodobnost hospitalizace či úmrtí o 89%. Je třeba počkat, co ukáže reálný život, naděje tu ale je.

               MERS

               MERS byl virus z rodu koronavirů, který v roce 2013 vyvolal smrtící epidemii v oblasti Středního Východu. Odtud jeho jméno „middle east respiratory syndrom“. Způsoboval těžké zápaly plic, úmrtnost dosahovala u nakažených až 35 procent. Protože ale podobně jako jeho příbuzný SARS  v Číně v roce 2003 napadal jen dolní dýchací cesty, nebyl příliš nakažlivý a epidemii se podařilo hygienickými opatřeními potlačit.

               Mutace

               Každý virus má tendenci mutovat, tedy měnit se. Je to dáno jeho poměrně jednoduchou strukturou a odkázaností na množení se v buňkách jeho hostitele. Mutace jsou tří typů. První zhoršuje schopnost přežití, tyto mutace většinou velmi rychle zaniknou, protože nemohou obstát v konkurenčním boji s původním virem. Druhý typ nepřináší ani výhody ani nevýhody, tyto mutace můžou ale nemusí přežít, tvoří zpočátku nepatrnou menšinu virové nálože a mohou zaniknout. Třetí typ přináší viru výhody při množení a nakažlivosti. Tyto mutace mají potenciál převládnout a vytlačit původní typ viru z jeho životního prostoru. Koronavirus mutuje velmi rychle. Po původním Wuchanském viru – tzv. „Wildtyp“, přišly typy alfa, beta, nyní vládne typ delta. Delta, rozšířená od dubna 2021 už díky výhodám, které díky svému genetickému vy bavení má, vytlačila už prakticky všechny starší mutace. Například alfa existovala do srpna 2021, od té doby už nebyla prokázána. Delta vykazuje osmkrát nižší citlivost vůči neutralizačním protilátkám získaným očkováním proti původní variantě viru. Typy lambda a mí se neukázaly jako nebezpečné a pomalu zmizely, nyní se objevila nová jihoafrická mutace (poprvé detekovaná v Botswaně), která dostala jméno „omikron“. Nakolik je nebezpečná není zatím jasné. Viry dostávají jména podle řecké abecedy. Co přijde po viru „omega“ si neodvažuji odhadnout.

               Očkování

               Očkování je způsobem aktivní imunizace, kdy se prostřednictvím neškodné nákazy vytváří obranyschopnost proti nebezpečnějším infekcím. Princip je znám od osmnáctého století. Právě před dvěma sty lety, tedy v roce 1721, si všiml anglický lékař Edward Jenner, že dojičky krav, které se nakazily kravskými neštovicemi, způsobující vyrážku na rukou, jsou odolné proti tehdejšímu „moru“, čili černým neštovicím (variole), na které umíraly desetitisíce lidí a úmrtí se nevyhnuly ani například rakouské císařské rodině – zemřel na ně císař Josef I. nebo manželka císaře Josefa II. Isabela Parmská. Jenner začal vtírat lidem do kůže extrakt z oněch kožních vyrážek dojiček krav a měl s tím úspěch. I jinak konzervativní Marie Terezie se stala velkou podporovatelkou očkování – šlechtická rodina, která se nechala naočkovat proti černým neštovicím, měla zabezpečený „all inclusiv“ pobyt na císařském zámku „Hof“. Zavedení povinného očkování proti černým neštovicím v roce 1912 mělo za následek velké nepokoje ve Vídni, kdy odpůrci očkování dokonce obsadili vídeňský parlament. Přesto se právě kvůli očkovací povinnosti podařilo tuto chorobu zcela vymýtit, poslední případ černých neštovic byl dokumentován v roce 1978. Proto se dnes už proti variole neočkuje.

               Očkování se provádí buď mrtvou nebo živou vakcínou. Jde o to dostat do těla část původce choroby, který tělo pozná jako cizí těleso (antigen) a začne se proti němu bránit vytvořením imunitní odpovědi. Buď se tedy do těla dodává virus mrtvý – cholera, záškrt, klíšťová encefalitida, Haemofilus influenzae, Hepatitída A a B, Herpes zoster, Papilomavirus, chřipka, japonská encefalitida, meningokoky, černý kašel, pneumokoky, dětská obrna, tetanus, vzteklina a tyfus. Nebo se podává virus živý ale oslabený: žlutá horečka, chřipka (nosní očkování dětí) spalničky, příušnice, zarděnky, rotavirus, plané neštovice. V principu se při očkování proti životu nebezpečným infekcím používají převážně mrtvé vakcíny. Očkování živými vakcínami je na rozdíl od mrtvých vakcín problematické u lidí s oslabenou imunitou.

               Nové vakcíny využívající technologii mRNA jsou typem mrtvé vakcíny.

          Očkovací látky

               Dramatický průběh pandemie přiměl farmakologické firmy k rychlému vyvinutí očkovacích vakcín. Tato rychlost vzbudila určitou nedůvěru, kterou pak plně využily dezinformační weby k diskreditaci očkovací kampaně. A měly přitom zejména v postkomunistických zemích velký úspěch. Pokud bylo jejich cílem destabilizovat společnost, pak toho dosáhly.

               Na trhu jsou následující očkovací látky:

               Corminaty firmy Biontech/Pfizer – jedná se o očkovací látku využívající mRNA technologii. Protože americký koncern Pfizer sám v této oblasti nebádal, koupil patent od německé firmy Biontech, která výhody této technologie prezentovala už v roce 2018, tedy dva roky před vypuknutím pandemie. V tomto případě je z viru vystřižena jeho ribonukleová kyselina (RNA) a synteticky je pak namnožena. Protože je to velmi nestabilní látka, která by se rozpadla v několika sekundách, musí být pak zabalena do lipidového obalu a pak „ponořena“ do polyetylenglykolu. Poté musí být uchovávána při teplotách okolo minus 70 stupňů a rozmrazena může být jen 1-3 dny před podáním. Virová RNA aplikovaná do svalu je pak tělem rozeznána jako antigen, proti kterému tělo vytváří protilátky a uloží informaci o něm do paměťových T-Buněk pro případ opětného setkání s antigenem – tedy virem. Odpůrci očkování argumentují toxicitou polyetylenglykolu, což je v podstatě pravda, jedná se ale o minimální množství, které je do těla podáno a je poté metabolicky rychle odbouráno. A to kdekoliv se ony partikly s očkovací látkou dostanou.

               Spikevax firmy Moderna. Pracuje na stejném principu jako vakcína firmy Pfizer, Moderna pracovala sama na vývoji mRNA vakcín od roku 2013, má tedy v tomto oboru vlastní výzkumnou laboratoř a není odkázána na externí spolupráci jako Pfizer na Biontech. Účinek vakcíny Moderna je zřejmě o něco silnější než u Pfizeru a slábne pomaleji. Jsou ale u ní popsány silnější reakce po očkování s teplotami, bolestmi kloubů a únavou – což svědčí o poměrně silné imunologické (tedy žádané) reakci na podaný antigen. Vzhledem na vyšší počet zápalů srdečního svalu u mladých mužů než u jiných vakcín se tato vakcína na Islandu, ve Švédsku a ve Finsku nepoužívá.

               Vaxzeuria firmy Astra Zeneca. Jedná se o takzvanou vektorovou vakcínu. V tomto případě je vzat neškodný adenovirus, v tomto případě adenovirus napadající pouze opice a ne člověka, což zajišťuje, že člověk se s tímto virem ještě nesetkal. Poté je tento virus upraven tak, že je na svém povrchu totožný s koronavirem, nemá ale jeho infekční vlastnosti. Tělo ho rozezná jako antigen a vytvoří imunitní odpověď. Problémem je, že v tomto případě reaguje tělo jen na tento virální povrch. Pokud virus mutuje a svůj povrch změní, účinek vakcíny rychle slábne. To je patrné i u této očkovací látky, ochrana proti variantě delta poklesla na čtyřicet procent.

               Sputnik V – vektorová ruská vakcína. Pracuje na stejném principu jako Astra Zeneca, jen místo opičího adenoviru používá dva lidské adenoviry. Dva proto, že je velmi pravděpodobné, že se člověk už s infekcí adenovirem v životě setkal a nebude tedy na očkování reagovat, protože ho považuje za už „dobře známý“ antigen. Při dvou adenovirech se tato pravděpodobnost snižuje, přesto čím je člověk starší, tím větší je pravděpodobnost, že vakcína nebude fungovat. Proti patentu se v podstatě nedá nic namítat, Rusko ale opět prokázalo své tradiční deficity v průmyslové výrobě, zejména při kontrole kvality. Vakcína byla mnohokrát znečištěna bílkovinami, ve kterých byly viry pěstovány, takže ji řada zemí – jako Brazílie – nakonec zakázala používat.

               Janssen (Ad26.COV2.S) firmy Johnson and Johnson je rovněž vektorová očkovací látka. Její výhodou mělo být podání pouze jedné očkovací dávky. Ukazuje se ale, že toto očkování neposkytuje dlouhodobou ochranu před virovou infekcí, proto se nově doporučuje přeočkování 28 dní po prvním vpichu nebo přeočkování vakcínou mRNA.

               Vero čínské firmy Sinopharm pracuje s klasickou technologií chemicky inaktivovaného koronaviru, který je pak podán ve vakcíně. Jedná se o tradiční způsob přípravy očkovacích látek známý už od padesátých let minulého století. Bohužel se ukázalo, že tato očkovací látka dokáže chránit pouze proti původnímu typu viru (wildtyp). V Evropě se používala jen v Srbsku a v Turecku.

               mRNA technologie měla nabídnout především flexibilitu v případě mutací viru. Detekování změněné RNA mutovaného viru a jeho namnožení do nové vakcíny mělo podle vyjádření firmy Pfizer trvat maximálně šest týdnů. Naskýtá se tedy oprávněná otázka – proč není vakcína používaná k booster očkování adaptovaná na variantu delta a zda se bude pracovat na vakcíně proti nové mutaci omikron, proti které současné vakcíny nemusí účinkovat. Proč se nic neděje? Nedokáže se Pfizer dohodnout s Biontechem o ceně nebo potřebuje doprodat zásoby původní vakcíny? Chování farmakologického giganta vzbuzuje oprávněnou nevůli a zpochybňuje proces očkování.

               PCR Test

               Polymerase chain reaction, česky reakce polymerázového řetězce umožňuje identifikaci přítomnosti DNA nebo RNA na sliznicích či jinde – využívá se i v kriminalistice při důkazu přítomnosti DNA pachatele na místě činu. Vznik této metody dal vzniknout i filmům Jurassic Park. Materiál ze stěru ze sliznice je v laboratoři namnožen, až se stopy RNA dají detekovat. Právě toto namnožování materiálu v laboratoři je časově náročné a trvá okolo 24 hodin, proto není možno na rozdíl od antigenového testu dostat výsledek PCR testu ihned. Tento proces se dá kvantitativně určit pomocí čísla CT (cycle treshold), čili kolikrát musí být materiál namnožen, než se dá virus dokázat. Nízké hodnoty CT svědčí o vysoké koncentraci viru, vysoké hodnoty o nízké. Hodnoty CT nad třicet svědčí o minimální přítomnosti viru, ev.  viru už mrtvého, který může na sliznicích přetrvávat i měsíce. Obecně se člověk s CT nad třicet považuje za již bezinfekčního. Na začátku infekce mohou být ale CT hodnoty JEŠTĚ vysoké, protože virus teprve vstoupil do těla a začíná se množit. Výpověď CT je tedy možná jen už po překonané chorobě.

               Protilátky

               Protilátky jsou základním kamenem imunitní obrany proti infekcím, tedy i proti koronaviru. Při infekcích rozlišujeme tři různé druhy protilátek, IgA, IgM a IgG. Protilátky se tvoří buď po překonané infekci nebo po očkování, tedy aktivní imunizaci. V těle se většinou tvoří podle potřeby, po překonané infekci zůstane informace v bílých krvinkách, takzvaných paměťových T – lymfocytech. Tyto v případě opakované infekce poznají škůdce a aktivují B-lymfocyty, zodpovědné za tvorbu protilátek. Protilátky IgA se tvoří na sliznicích a chrání tedy proti nové infekci. Protilátky IgM (akutní) a IgG (trvalé), se tvoří v krvi. Je tedy logické, že očkováním, podaným do svalu a obcházejícím tím slizniční bariéru, nemohou vzniknout protilátky IgA. Zato ale dojde k aktivaci imunitního systému přítomností protilátek IgG a uložení informace v paměťových T-lymfocytech. Očkovaný člověk tedy není logicky chráněn proti nákaze, a pokud ano, pak jen v omezené míře. Je chráněn proti těžkému průběhu choroby, protože jeho imunitní systém dokáže reagovat na přítomnost viru mnohem rychleji než u lidí neočkovaných. Hladina protilátek se dá měřit a například u Hepatitidy B je hladina protilátek rozhodující pro opakování očkování. Pokud poklesne pod určitou kritickou hladinu, je třeba očkování obnovit. U kovidu-19 je problém poněkud komplexnější. Nejen že existují tři firmy (Abbot, Roche a Diasorin) které měření nabízejí, mají ale rozdílné referenční hodnoty. Hladina celkových protilátek není pro ochranu před chorobou rozhodující, k tomu jsou potřebné takzvané neutralizující protilátky, které blokují navázání viru na receptory buněk. Ty tvoří jen část z celkového množství protilátek. Je sice možné neutralizační protilátky měřit buď v takzvaném neutralizační testu na buněčných kulturách nebo surogátovým testem, ale obě metody jsou poměrně náročné a trvají několik dní. U neutralizačního testu se do buněčných kultur přidá virus spolu se sérem očkované nebo uzdravené osoby. Pak se zjišťuje počet takto ochráněných receptorů. U surrogátového testu je postup poněkud jednodušší. Zde se nepracuje s buněčnými kulturami, ale se syntetickými ACE-receptory. I zde se měří po podání séra počet takto ochráněných receptorů. Spoléhat se tedy na hladinu protilátek je problematické. Je sice pravděpodobné, že celková hladina, pokud je vysoká, zabezpečuje i dostatečnou hladinu neutralizačních protilátek, jistotu to ale nenabízí. Proto jsou odborníci k měření protilátek jako indikátoru pro boosterové očkování skeptičtí. Klinické studie k tomuto tématu ještě nebyly vyhodnoceny.

SARS

               SARS (pojmenovaný podle choroby, kterou vyvolával „severe acute respirátory syndrom“) je virus z rodiny koronavirů, který se objevil v Číně v roce 2003. Choroba způsobovala těžké a často smrtelné virové zápaly plic. Úmrtnost nakažených dosahovala dvaceti procent. Obavy ze smrtící pandemie se tehdy nepotvrdily. Virus napadal dolní dýchací cesty a byl proto sice smrtící, ale relativně málo nakažlivý. Díky tomu se podařilo epidemii hygienickými opatřeními potlačit. Kovid-19, nazývaný také SARS-2 je tomuto viru nápadně podobný. Je sice méně smrtící (zhruba 2%), ale protože napadá i horní dýchací cesty, je nepoměrně víc nakažlivý. Skutečnost, že se objevil ve Wuchanu, kde je hlavní laboratoř zkoumající viry, zvyšuje podezření, že se jedná o uměle změněný SARS virus, který byl zde zkoumán a podařilo se mu z laboratoře uniknout. Důkazy se ovšem zřejmě nikdy nepodaří získat. Čína důkladně zametá stopy už dva roky a nezávislé vyšetřování nikdy nedovolila.

               Spike protein

               Tato bílkovina je klíčová pro existenci kovidového viru a pro jeho infekčnost. Díky této bílkovině, která je na oněch výrůstcích na povrchu viru se virus navazuje na povrch lidské buňky, konkrétně na ACE receptor. Díky tomuto navázání na onen receptor může virus vstoupit do buňky, tam se rozpadne jeho povrch (kapsida) a uvolní se jeho RNA, která slouží jako podklad tvorby potřebných proteinů i pro množení viru v buňce. Důležité je, že lidská imunita poznává virus převážně podle tohoto spike proteinu. Pokud se tedy tento rozhodujícím způsobem změní (prostřednictvím mutace nebo vícero mutací) nemusí být virus imunitním systémem odhalen a imunitní reakce k potlačení choroby se nespustí. To platí jak pro stav po překonání choroby (chřipka se opakuje každou zimu, protože přichází každý rok jinak zmutovaná) tak i pro stav po očkování. Očkování ani prodělaná choroba proti viru s výrazně změněným spike proteinem nemusí chránit.

               Trombózy

               Trombózy, tedy tvoření krevních sraženin, je při infekci kovidem 19 zatím nevídaně častou komplikací. Mohou se tvořit prakticky všude, nejčastější jsou končetiny, odkud se můžou sraženiny uvolnit a dostat se do plic, kde mohou způsobit i smrtelnou plicní embolii. Tyto komplikace postihují pacienty na intenzivních jednotkách až v 46 procentech případů, mohou se ale vyskytnout i po lehkých průbězích choroby, a to i s odstupem několika týdnů. Prevencí je podávání nízkomolekulárního heparinu pod kůži, ani tato ochrana ale není stoprocentní.

               Vedlejší účinky očkování

               Ano, jsou. Tak jako při každé léčbě, při každé aplikaci cizí látky do těla, může dojít k neočekávané reakci. Při léčbě, jedno čím, ať už antibiotiky, léky proti diabetu nebo proti vysokému tlaku. Problém je v něčem jiném. Zatímco léky dostává člověk nemocný, očkování se týká lidí sice potenciálně chorobou ohrožených, ale zdravých. Čili můžeme vyvolat nežádoucí účinek u zdravého člověka. Což budí emoce. Navíc, zatímco nemocný člověk je prostě nemocný a chce, aby se mu pomohlo, člověk, který se bojí injekční jehly se může stále utěšovat, že ho to možná choroba nepotrefí. A svůj strach přebíjí hraním si na hrdinu, odmítajícího státní „teror“.

               Samozřejmě moc nepomohla úporná snaha EMA, tedy evropské agentury pro schvalování nových léků, která ještě i v době, kdy bylo jasné, že vedlejší účinky jsou, zatloukala jako doktor Plzák.

               Nejobávanějším vedlejším účinkem je trombotická trombocytopenická purpura s fatální generalizací trombóz v celém těle a ucpáním cév v životně důležitých orgánech. Je extrémně řídká, ale možná, jak v Rakousku, tak i v Česku byly popsány jednotlivé případy se smrtelným koncem. V Rakousku se jednalo o dva případy (při šesti milionech očkovaných). O něco častější jsou trombózy. Postiženy jsou hlavně mladé ženy a komplikacemi byly zatíženy více vektorové vakcíny než vakcíny mRNA. Nejobávanější z nich je trombóza kavernózního sinu tedy mozkových žil, která neléčená může být smrtelná. Ale i trombózy v končetinách jsou potenciálně nebezpečné tím, že se krevní sraženina může uvolnit a ucpat plicní žíly – vznikne plicní embolie. Zvýšené riziko trombóz je vzhledem na protrombotický účinek kovidu logické. V očkovací látce zůstane stopové působení původního viru, tedy i onoho trombotického účinku. Dalším vedlejším účinkem jsou záněty srdečního svalu a osrdečníku. Postiženi jsou především mladí muži, častost je 66 případů na milion očkovaných. V Evropě bylo registrováno k 8. říjnu 2021 3008 případů myokarditidy při 400 Milionech naočkovaných. Častost představovala 1:133 000 u očkovací látky Corminaty (Pfizer/Biontech) a 1:74 000 u očkovací látky Spikevax (Moderna) Bohužel dostal případ hokejisty Borise Sádeckého, který zemřel při zápasu Bratislavských Capitals v Dornbirnu s následnou sebevraždou bratislavského přednosty klubu Dušana Paška, velkou publicitu. Samozřejmě, jestliže hlásí hokejista, který musí na ledě hrát permanentně na kyslíkový dluh, srdeční problémy, musí být jeho trenér ostražitý. Dva případy, které jsem viděl já, (jedna myokarditida a jedna perikarditida) se vyléčily bez následků. Nicméně na Islandu, ve Švédsku a Finsku bylo očkování mladých mužů vakcínou Moderna zastaveno. Kromě trombotické trombocytopenické purpury jsou všechny ostatní komplikace léčitelné a v žádném poměru k nebezpečí pocházejícího z viru samotného.

Podle statistiky Paul Ehrlichova institutu (německá hlavní infektologická společnost) hlásí k 28.listopoadu 2021 celkově pro všechny vedlejší účinky 21 054 případů, což dělá 2 případy na 10 000 naočkovaných, přičemž u očkovací látky Astra Zeneca (kterou se už v Evropě neočkuje), je ta častost zhruba třikrát vyšší než u očkovacích látek Pfizer nebo Moderna.

               Existují i lokální reakce v místě vpichu. Většinou odezní v průběhu jednoho až třech dní, jsou ale popsány případy, kdy bolesti v rameni přetrvávají i několik měsíců – očividně zde došlo k lokální zánětlivé reakci. Tato reakce sice není životu nebezpečná, ale nepříjemná a omezující životní kvalitu. Principiálně by se člověk měl nechat očkovat do končetiny, kterou používá méně, tedy praváci do levého a leváci do pravého ramene.

               Viry

               Jedná se o nejmenší živé organismy. Jejich název se odvozuje od latinského „virus“, což znamená „jed“. Dlouho se virová onemocnění považovala za otravy, protože viry pro svou miniaturní velikost nebyly dlouho jako příčiny chorob identifikovány. Virus je cizopasník, protože nemá svůj vlastní metabolismus a může se rozmnožovat a přežívat jen v buňkách svého hostitele. Existují viry, které svou genetickou informaci mají zakódovánu v jednořetězcové RNA (ribonukleové kyselině), jiné v DNA (desoxyribonukleové kyslině), která je dvojřetězcová.  Sem patří virus Hepatidídy B, herpesviry, virus pravých černých neštovic či papilomavirus. Ostatní viry jsou RNA viry, sem patří hepatitida A nebo C, chřipka, klíšťová encefalitida, dětská obrna, hantanvirus nebo právě koronaviry. Podle RNA se tvoří bílkoviny potřebné k přežití a množení viru – virus přitom využívá struktury buňky, kterou napadl. U DNA virů je jejich činnost poněkud komplikovanější, nejprve musí podle své DNA vytvořit RNA, podle níž se pak tvoří bílkoviny. Virová RNA nebo DNA zůstává v cytoplazmě buňky, kde jsou pro ni potřebné struktury (chemická továrna buňky v podobně mitochondrií), neproniká do buněčného jádra (nemá tam žádnou funkci) a proto nemůže změnit genetickou informaci napadeného organismu. Virus napadá svého nositele, aby sám přežil a rozmnožil se. Pokud tedy vyvolá těžké onemocnění, jedná se vlastně o vedlejší – a pro virus nežádoucí – vedlejší efekt, protože se smrtí hostitele zaniká samozřejmě i celá virová populace, která se v něm nachází.

               Vitamíny

               Vitamíny jsou důležité pro posílení lidské imunity, zejména zde hrají důležitou roli vitamíny C a D. Jejich nedostatek v zimních měsících (spolu s oslabením ultrafialového slunečního záření) je spoluzodpovědný za zimní epidemie respiračních chorob. Nedostatek vitamínu C je dán nedostatkem čerstvého ovoce (to dovážené vypěstované ve sklenících ho má nedostatek), vitamin D pak chybí v zimních měsících kvůli slabému slunečnímu záření. Vitamín D vzniká v kůži působením ultrafialového slunečního záření. V zimních měsících je poloha slunce nad obzorem tak nízká, že se právě spektrum, potřebné k jeho vzniku, přes atmosféru v našich zeměpisných šířkách vůbec nedostane, aicky tedy mezi říjnem a březnem vzniká nedostatek tohoto vitamínu. Na tom v těchto měsících nemění ani pobyt na čerstvém vzduchu či na horách, a dokonce ani opálená kůže ze zimního lyžování. Při hnědnutí kůže se totiž jedná o jinou frekvenci ultrafialového záření, než jaká je potřebná k tvoření vitamínu D. Ta, na rozdíl od oné „vitamínové“ atmosférou proniká, i když v prosinci a lednu také v podstatně omezené míře. V zimních měsících se tedy doporučuje podávání vitamínu D, ovšem nízké dávce okolo 30 kapek týdně. Vysoké dávky můžou způsobit i životu nebezpečnou otravu. Vitamín D se ukládá v tukové tkáni a na rozdíl od vitamínu C či B není v případě přebytku vylučován ledvinami.

Riga II

Zur Gesellschaft der Schwarzköpfe erzählt man eine liebe Geschichte, die die Kultur in der ganzen christlichen Welt beeinflusst hat. Sie sollte im Jahr 1510 geschehen. Die Attraktion in den nördlichen unendlichen Winternächten war eine Verbrennung eines Baumes am Tag der Wintersonnenwende. An diesem Abend (man konnte bereits am Nachmittag beginnen, da sich hier die Sonne nicht lange zeigt) wurde am Ufer von Daugava ein großer Baum angezündet und dann in den Fluss geworfen. Die Schwarzköpfe haben einen Baum im Wald gefällt und in die Stadt gebracht. Als sie ihn auf die Uferpromenade brachten, begannen sie zu streiten. Manche von ihnen waren der Meinung, dass so ein schöner Baum auch eine andere Verwendung haben könnte, dass es schade ist, ihn zu vernichten. Weil die jungen Kaufleute nicht draußen in der Kälte streiten wollten, begaben sie sich in ihre Residenz, die in unmittelbarer Nähe stand und setzten dort ihren Streit bei Glühwein fort. Die Beratung zog sich in die Länge, der Glühwein war süß und gut und niemand hatte Lust wieder in die Kälte zu gehen. Inzwischen haben Kinder den Baum entdeckt und begannen ihn mit allem, was sie zur Hand hatten, zu schmücken. Mit Bändchen, Papierchen, mit Obst. Als die Herren zum Baum zurückkehrten, trauten sie ihren Augen nicht. Jetzt tat es ihnen noch mehr leid, den Baum zu verbrennen. Sie riefen den Bürgermeister und er entschied, den Baum aus den Stadtmitteln weiter zu schmücken und dann ihn vor dem Rathaus aufzurichten. So entstand angeblich die Tradition der Weihnachtsbäume mit der wir bis heute leben. Ich weiß nicht, ob diese Legende wahr ist (es gibt sicher viele andere Städte, die sich Erfindung dieser Tradition für sich beanspruchen), sollte sie aber nicht wahr sein, ist zumindest gut erfunden und damit auch wert, geglaubt zu werden.

            Gott sein Dank, passierte es noch vor dem Einmarsch der Reformation, zu der die Bürger von Riga im Jahr 1522 konvertierten. Sonst wäre das Beschmücken des Weihnachtsbaumes in Rom sicher zu einer ketzerischen Heidentradition erklärt und durch die höchste päpstliche Instanz verboten worden und demzufolge würden heute die Weihnachtsbäume nur die Protestanten schmücken.

            Die enge Beziehung zu Bremen als der Mutterstadt symbolisiert die hinter der Kirche des heiligen Petrus positionierte Statue der „Bremer Musikanten“ beinahe ident mit der, die in Bremen steht. Es ist ein Geschenk der Stadt Bremen aus dem Jahr 1993 und sollte symbolisieren, dass die deutsche Mutterstadt ihre schöne und ein bisschen extravagante Tochter im Norden nie vergessen hatte.

            Von der Stadtmauer blieb in Riga – in Gegensatz zu Tallin – nicht viel übrig. Nur Pulverturm und Schwedentor, die während ihrer hundert Jahre dauernden Herrschaft über die Stadt die Schweden bauen ließen. Gerade bei dem zweitgenannten Tor haben wir ein fantastisches Lokal mit einem nicht gerade verlockenden Namen „Garaža“, was auf Lettisch tatsächlich „Garage“ bedeutet, gefunden. Lettische, estnische aber auch die litauische Küche ist nicht wirklich einfallsreich, sie steht grundsätzlich auf Schweinfleisch, Sauerkraut und Kartoffeln. In „Garaža“ haben sie allerdings die Blutwurst wie in einem Spitzenlokal zubereitet und serviert, eine echte Haubenküche. Und das für 7.50 Euro, also für einen Preis, der in dem sonst eher teuren Riga einfach märchenhaft war. Auch das dort servierte lettische Bier war durchaus trinkbar, zwar mit viel Malz und damit süßlich, das gewöhnliche Sodbrennen bekam ich aber danach nicht. Ich hoffe nur, dass dieses Restaurant noch existiert und auch die Coronakrise überlebt hat. Es wäre schade, sollte es nicht so sein.

            Das wahre Juwel von Riga ist sein „Jugendstilviertel“. Es ist ein Stadtteil, in dem sich die reichen Bürger ihre Häuser am Ende des neunzehnten Jahrhunderts bauen ließen. Und das im Stil, den die Französen „Art nouveau“ nannten, die Österreicher, die Deutschen und die Bürger von Riga nennen es „Jugendstill“, in Tschechien zum Beispiel wird dieser Stil nach dem Gebäude am wienerischen Naschmarkt „Secession“ genannt.

            In den letzten Jahren wurden diese wunderschöne Häuser privatisiert (die Form erinnert an eine Art Kuponprivatisierung, von der allerdings russische Bürger ausgeschlossen waren) rekonstruiert und sind heute wirklich prachtvoll. Sie sind in erster Linie eine Erinnerung an den genialen Architekten Michail Osipovic Eisenstein, der seine Handschrift an der Mehrheit dieser Häuser hinterlassen hat. Michail Eisenstein verließ nach der Oktoberrevolution Riga und starb im Jahr 1920 in Berlin, sein Sohn blieb aber im kommunistischen Russland und wurde berühmter als sein Vater. Der Name des Regisseurs Sergej Eisenstein ist allgemein bekannt. Der Regisseur, der sich voll in die Dienste der Propaganda der stalinistischen Regierung gestellt hat, kreierte Filme wie „Kreuzer Potemkin“, „Oktober“ „Ivan der Schreckliche“ oder „Alexander Nevskij“. Er konnte Massenszenen frei erfinden, die nie stattgefunden haben und er machte es so überzeugend, dass heute niemand an dem Sturm der Bolschewiken auf den Winterpalast zweifelt, obwohl in Wirklichkeit hier nur eine kleine Einheit durch den Hintereingang mit Hilfe von zwei Handgranaten eingedrungen ist. Die Besucher des Marinski Theaters, wo an dem besagten Abend 7.November 1917 eine Vorstellung stattgefunden hat, haben die Revolution gar nicht bemerkt. Sie wunderten sich, warum die Polizisten auf den Straßen so komisch aussehen. Bald sollten sie sich noch viel mehr wundern. Auch die furchtbare Schlacht auf dem zugefrorenen Peipussee mit der Szene einer Attacke von tausenden gepanzerten Rittern des Deutschen Ordens, obwohl es in Wirklichkeit nur fünfzig gab, ist atemberaubend. Nicht umsonst wurde Sergej Eisenstein von Stalin persönlich ausgezeichnet, obwohl sonst Stalin und die Kommunisten allgemein die Juden nicht ausstehen konnten. In einem der Jugendstilpalästen, die sein Vater baute, hat heute die russische Botschaft in Lettland ihren Sitz – natürlich in einem der schönsten Häuser am Ufer von Daugava.

            Wer Riga besucht, darf natürlich nicht vergessen, den Markt zu besuchen, angeblich einer der größten Märkte der Welt. Ich will es glauben. Der Markt befindet sich in fünf riesigen Hallen.

Diese kaufte die Stadt im Jahr 1922, ursprünglich handelte sich um Flugzeughallen, also kann man sich die Ausmaße gut vorstellen. Der Markt ist auch überall in Freiem um die Hallen, es wird hier alles nur Denkbare verkauft, von Fleisch, Fischen (ein echter Kaviar für lediglich 200 Euro per Kilo, das aber nur wenn man das ganze Kilo kaufen würde, in kleineren Portionen kann der Preis bis zu 600 Euro per Kilo klettern), Kleider, Obst, Gemüse und Pilze. Frische, schöne, direkt aus dem Wald und das bereits Ende Juni! Ich wollte die wunderschönen Pilze fotografieren, aber die Verkäuferin vertrieb mich mit ihrem Stock. Ich flüchtete schnell genug, um nicht mit dem Stock geschlagen zu werden. Aus Frust kaufte ich eine kleine Packung des Kaviars und meine Frau hörte auf, mit mir zu sprechen. Ich stellte dabei fest, dass bei den Verkäufern in den Ständen draußen russisch herrscht, in den Hallen kann man sich mit den Verkäufern aber nur auf Englisch unterhalten. In der Halle ignorierte die Verkäuferin meinen Versuch, den Kaviar auf Russisch zu kaufen, mit einem missachtenden Schweigen (ich kann allerdings nicht ausschließen, dass es auch deshalb sein konnte, weil ich eine lächerliche Menge von 40 Gramm zu kaufen beabsichtigte) – nur dank meines Russisch konnten wir andererseits ein Kleid für unsere Enkeltochter Veronika kaufen. „Girl of age one and a half year“ sagte der Verkäuferin absolut nichts, aber auf „devočka vo vozraste odin s polovinoj goda“ reagierte sie sofort und wir haben das Kleid tatsächlich kaufen können.

            Riga hat also tatsächlich seinen Zauber, es ist multikulturell, musikalisch und schön. Es hat eine ereignisreiche Geschichte und in der Nähe gibt es den schönsten Strand in Lettland namens „Jurmala“. Wir hatten keine Zeit ihn zu besuchen, ich glaube aber nicht, dass wir dort gebadet hätten. Viel wärmer als im estnischen Parnü war das Meer hier sicher nicht. Wer aber gegen Kälte abgehärtet ist, kann hier einen schönen Urlaub erleben.

            Wenn man schon einmal dort ist, sollte man den Besuch des Schlosses Rundale nicht vergessen, den Sitz der Herzöge von Kurland südlich von Riga in Richtung Litauen.

Das Schloss ließ die Zarin Anna Iwanovna (die Nichte Peters des Großen) für ihren Liebhaber Ernst Johann Biron, den sie zum Herzog von Kurland machte, bauen. Das Schloss wird mit Versailles verglichen und das zurecht, es ist aber viel besser gepflegt als die französische Königsresidenz. (Um gerecht zu sein, seine Rekonstruktion ist eine ziemlich neue Angelegenheit und deshalb strahlt noch die Frische der neu bemalten Fassaden). Der Vergleich mit Versailles ist aber gerecht, (vielleicht noch mehr als der Vergleich Rigas mit Paris) dort sieht man, wie sich ausgezahlt hat, ein Liebhaber der russischen Zarin zu sein. Einer Herrscherin im Land, wo das Wort „Samoderžaví“, also „Alleinherrschaft“ noch ernst genommen wird. Damals wie heute.