Mefistuv rukopisPraha roku 1608 je hlavním městem Svaté říše římské a sídlem císaře Rudolfa. Zdržuje se zde výkvět tehdejších vzdělanců a vědců, nad nimiž drží císař ochrannou ruku. Johan Kepler právě vypočítal oběžné dráhy planet, nejznámější alchymista té doby Oswald Croll připravuje k vydání budoucí bibli lékárníků “Basilica chymica” a rabi Löw vytváří za hradbami židovského ghetta svého Golema.

Praha ovšem prožívá těžké časy. Císařův spor s jeho bratrem Matyášem hrozí vyústit ve válečnou katastrofu a Rudolfův přepychový dvůr je prosáklý korupcí a intrikářstvím.

A právě v tuto chvíli přijíždí do města věhlasný polský alchymista Michal Sendivoj. Není zcela pánem svých činů, je hnán svými setkáními s Mefistem, který je jeho průvodcem v pátrání po klíči k lidské nesmrtelnosti. Pomoc nachází u slavné básnířky Westonie, která sehraje v jeho příběhu osudovou roli.

Všichni nezávisle na sobě pátrají po tajemství, které má změnit chod světa a rozhodnout věčný boj mezi Bohem a ďáblem. Kromě vědců a tajemné sekty Rosekruciánů se na této honbě podílí i mnoho dalších mužů od bezvýznamného císařského úředníka Jakuba Horčického z Tepence, přes všemocného sekretáře Barvitia až po samotného císaře. V honbě za ním jsou ochotni použít jakékoliv prostředky, od podplácení, vyhrožování až po únosy a vraždy.Pozadu nezůstává ani polská, ale i anglická tajná služba, jež jsou připraveny uchýlit se k čemmukoliv, jen aby uspokojily své panovníky.

Román, inspirovaný osudem proslulého rukopisu, po němž pátralo tolik alchymistů, vědců i mocných mužů, je zasazen do skutečných historických reálií, na jejichž základě se rozvíjí příběh o věčném boji mezi dobrem a zlem.

 

2 Comments on Mefistův rukopis

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.