Dr. Antonín Polách

Narodil jsem se 21.7.1959 v Novém Jičíně. Na tamějším gymnáziu jsem odmaturoval v roce 1978, pak jsem vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v roce 1984 a vojenské službě na Vysoké letecké škole v Košicích jsem nastoupil do Nemocnice s poliklinikou v Popradě, kde jsem pracoval do roku 1995 na interním oddělení.
V listopadu jsem 1989 vstoupil do komunální politiky a do roku 1993 byl poslancem městského zastupitelstva v Popradě a členem městské rady. V letech 1991 – 1993 jsem zastával funkci náměstka ředitele Nemocnice s poliklinikou pro léčebně preventivní péči. Po rozdělení Československa jsem se stal jedním ze zakládajících členů Českého spolku na Slovensku a prvním předsedou regionální organizace na Spiši. V roce jsem s rodinou 1995 odešel do Rakouska, kde pracuji v nemocnici Stolzalpe ve Štýrsku jako zástupce primáře interního oddělení. V říjnu roku 2012 jsem přešel do nemocnice ve Wagně v jižním Štýrsku (u města Leibnitzu) a od ledna 2012 jsem otevřel i soukromou internistickou praxi v Grazu. Jsem od roku 1983  ženatý a mám dvě děti, dceru Zdenku, narozenou v roce 1985 a syna Lubomíra, narozeného 1988.

Svůj první román “Stín Persepole” jsem psal během své vojenské služby, vyšel nakonec v ostravském nakladatelství Profil v lednu 1990. Druhý román Bratřize Soluně vyšel v pražském vydavatelství Granit právě v době mého stěhování do Rakouska na podzim 1995. Třetí román o králi Herodovi Velkém začal vznikat ještě na Slovensku, dokončil jsem jej ale už v Rakousku, vyšel tiskem ve vydavatelství Ikar v roce 1998. Od roku 2000 spolupracuji s vydavatelstvím Rybka Publishers, výsledkem této spolupráce jsou další knihy – “A stanu se králem” z roku 2001 (druhé vydání 2010), “Richenza” 2004, “Já, Herodes” 2005 – druhé poněkud upravené vydání knihy “Herodes, židovský král” z roku 1998, “Mezi císařem a papežem” 2006, “Odvrácená tvář moci – zločiny českých králů” 2008, a konečně “Cti otce svého ale miluj ženu svou” z roku 2010.