Poutavý historický román Antonína Polácha, autora úspěšné knihy Richenza, přibližuje na výtečně zpracovaném historickém pozadí osudy krále Heroda Velikého, který neblaze proslul vražděním neviňátek v Betlémě, ale zároveň se do historie zapsal jako velký mecenáš a stavitel, který obnovil jeruzalémský chrám. Rozporuplný panovník se ve svém vyprávění obrací na milovanou sestru Salome, jediného blízkého člověka. V jeho zpovědi znovu ožívají rozhodující okamžiky z bouřlivé cesty k výšinám moci. Herodes Veliký zahájil svou politickou kariéru pod ochranou svého mocného otce, idumejského vojevůdce a zemského správce Antipatra. Po jeho smrti, ve víru římské občanské války, vystoupil Herodes ze stínu a začal usilovat o moc v Judeji. Jelikož jeho otec byl z rodu Idumejců, nebyl Herodes nikdy za Žida plně uznáván. Aby získal alespoň nějaké zdání legitimity v kruzích židovské kněžské aristokracie, oženil se s krásnou Mariammé, vnučkou velekněze Hyrkána II. Jakožto schopný vojevůdce a obratný diplomat si dokázal získat značnou přízeň římských politiků, díky níž byl jmenován judským králem, ačkoli na to neměl žádný nárok. Usedl na trůn, jenž mu nenáležel, a z tohoto rozporu se zrodila nelítostná politika vraždění, poprav a intrik. Herodes se v promluvách k Salome zamýšlí nad svým životem, hodnotí své činy, trpí výčitkami svědomí a snaží se ospravedlňovat svá krutá rozhodnutí. Do svého líčení zahrnuje i vzpomínky na osobnosti, které ovlivnily jeho politickou kariéru, například na Gaia Julia Caesara, Marka Antonia, císaře Augusta a také tajuplnou a svůdnou Kleopatru. Herodův osobní život byl ovládán chorobnou podezíravostí, panovník uzavřený v bludném kruhu násilí a nedůvěry neváhal vyhledávat své oběti i v řadách svých nejbližších. Antický král Herodes Veliký je znám jako krutý a nelítostný panovník. A přesto při pohledu na historická fakta zjišťujeme, že země, jimž vládl, prožily za jeho panování nebývalý rozkvět, období míru a prosperity. Jaký tedy byl tento starověký vládce? Krutý a necitelný člověk ovládaný touhou po moci a neštítící se získávat ji a udržovat jakýmikoli prostředky, anebo pragmatický politik jdoucí nekompromisně za svým cílem? Historický román Antonína Polácha hledá na pozadí historických událostí přelomu letopočtu odpověď na tuto otázku. Jak vzniká zlo v lidském konání? Jak se stává člověk zlým a co jej zlým činí, když se přece zlý nerodí? 368 stran, pevná vazba

2 Comments on Herodes, židovský král / Já, Herodes

  1. Jedním slovem perfektní. Přečteno rychlostí blesku. Prožito naplno. Jen bych trochu vylepšila obálku. Každopádně všem vřele doporučuji k přečtení a autorovi – Klobouk dolů a vřelé díky. Kateřina

    • Milá Kateřino!

      Udělala jste mi velkou radost. Herodes nepatří právě k lehké četbě, o to víc si vážím lidí, kteří ji zvládli a ještě se jim i líbila. Co se týká obálky, pokud jste četla první vydání knihy “Herodes, židovský král”, pak máte pravdu. Někdo ve vydavatelství přečetl první stránku knihy, uviděl tam jméno Salome a už byl na obálce tanec Salome před Herodem Antipou. Že se jednalo o jiného Heroda a o jinou Salome jsem nedokázal včas vysvětlit. Druhé vydání u Rybky pod názvem “Já,Herodes” už má ale obálku která se mi líbila. Každopádně děkuji za komentář, mám díky vám hezký den.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.