Ačkoliv ještě nebyl v České republice naočkován ruskou vakcínou Sputnik V ani jeden člověk, o řádné jiné se nediskutuje tolik jako o tomto ruském vynálezu.

               Je Sputnik V vakcína nebo špatná? Je součástí hybridní války, kterou vede Rusko proti EU nebo jsou takové hypotézy jen fantasmagorií Putinových odpůrců?

               Že je Sputnik V politikum, o tom rozhodli Rusové už v okamžiku, kdy své očkovací látce dali toto jméno. Sputnik byl přece jeden z jejich největších úspěchů, kdy demonstrovali v závodu o ovládnutí vesmíru svou převahu nad Američany. Mimochodem Sputnik V vynesl na oběžnou dráhu dva psy Belku a Strelku spolu se 40 myšmi a dvěma krysami a poprvé se podařilo živé tvory dostat z vesmíru zase na zem. (Laiku ve Sputniku II jen vystřelili do vesmíru, aniž by s návratem na Zem vůbec počítali).

Strelka měla později šest štěňat, jedno z nich, Pušinku, dostala darem Karolína Kennedyová dcera Johna F.Kennedyho. Ale to jen na okraj.

               Jestliže tedy pojmenuji očkovací látku jménem symbolizující úspěchy dosažené v minulosti v boji o ovládnutí světa, dávám celé věci vědomě politický náboj. Už v tom se dá jasně vidět účel, proč tato očkovací látka je Rusy tak agresívně tlačena do celého světa. Ačkoliv doma je jí proočkováno méně než 3 procenta populace. Ochrana vlastního obyvatelstva před infekcí očividně není primárním úkolem této vakcíny.

               Ale nechme emoce stranou (pokud to tedy vůbec jde) a podívejme se jen na věcnou stranu věci.

               Myšlenka této očkovací látky není špatná. Jde o vektorovou očkovací látku, tedy pracující na stejném principu, jaký vyvinuli vědci z anglického Oxfordu pro firmu Astra Zeneca nebo kterou používá firma Johnson and Johnson. Jde o genově manipulovaný Adenovirus, který u člověka způsobuje běžné respirační infekce. Tento virus je změněn na svém povrchu tak, aby vypadal jako koronavirus, přitom si má ale zachovat vlastnosti adenoviru. Způsobí tedy jen lehkou infekci, které si člověk sotva všimne, vytvoří ale protilátky, které v případě, že se člověk nakazí skutečným koronavirem, tento virus zneškodní – právě pro onu podobnost povrchů viru v očkovací látce a koronavirového originálu, které lidské tělo od sebe nedokáže odlišit. Slabostí vektorových vakcín je přirozeně skutečnost, že pokud člověk nákazu oním adenovirem už prodělal, nebude na očkovací látku reagovat a žádné protilátky nevytvoří a zůstává tedy proti koronaviru bezbranný. Aby tuto skutečnost obešli, použili vědci v Oxfordu virus, který způsobuje infekce u šimpanzů, člověka ale nikdy nenapadá. Rusové použili sice lidský adenovirus, ale pro jistotu jsou v očkovací látce adenoviry dva, což pravděpodobnost, že by člověk už nákazu oběma typy adenoviru prodělal, snižuje. Samozřejmě, čím je člověk starší, tím se pravděpodobnost, že se setkal už s oběma viry, zvyšuje, ovšem tato skutečnost není příliš podstatná, hlavní období života, kdy člověk prodělává adenovirové infekce, je doba návštěvy jeslí, školek a základní školy.

               Myšlence se tedy nedá nic vyčítat, princip by měl fungovat. Je zde ale jiný problém, a to je problém průmyslové výroby. O úrovni a kvalitě ruského výrobního procesu je známo leccos. Právě chybějící kvalita výrobků byla důvodem, proč Rusko i v dvacátém prvním století zůstává především poskytovatelem ropy a zemního plynu. V jediném oboru dosahují Rusové špičkové kvality, a to je ve výrobě zbraní – patří ostatně k jednomu u jejich největších vývozců. Moje generace si ještě pamatuje, jak fungovala průmyslová výroba před rokem 1989. Když strana zavelela a stanovila plán, musel se tento splnit za každých okolností. Rozhodovalo množství vyrobených výrobků, kvalita byla naprosto podružná. A jedná-li se o tak strategický výrobek jako je očkovací látka, která má pomoci putinovskému Rusku ovládnout svět nebo aspoň vzbudit všeobecný pocit vděčnosti a obdivu, pak se plán musí splnit za všech okolností. Tento způsob myšlení byl i příčinou výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu. Nemyslím, že se od té doby něco v ruském způsobu myšlení změnilo.

               Takže otázka je, nakolik se vyrobená látka shoduje s látkou experimentální, vyrobenou v laboratořích a pak zkoušenou – údajně na státních úřednících a vojácích, ale především ve třech zemích Venezuele, Bělorusku a Indii. Důvěryhodnost připouštěcích studií zpochybnil dost nešťastně sám Vladimír Vladimirovič, když vyhlásil, že látka má devadesátiprocentní úspěšnost ještě předtím, než začala rozhodující třetí fáze klinického zkoušení. Že pak výsledky tento údaj potvrdily, a dokonce i překonaly, nikoho, kdo ruské poměry zná a jim rozumí, nepřekvapilo. Jenže to pochopitelně vzbudilo oprávněné pochybnosti. Sotva by si nějaký ruský lékař dovolil dodat údaje, které by slova nejvyššího vůdce nepotvrdily. V Rusku umírají lékaři i z mnohem menších důvodů, jako například lékař ošetřující Alexeje Navalného v Omsku, či ředitelé nemocnic, kteří se bránili změnit své špitály na kovidové nemocnice, pokud jim nebudou dodány ochranné prostředky.

               A tu jsme právě u problému. Funguje průmyslově vyráběný Sputnik nebo ne? Je totožný se zkoušenou experimentální látkou, nebo se jedná jen o lahvičku s nějakou látkou, která když nepomůže, možná neuškodí? Trapným úderem pro Sputnik bylo onemocnění kovidem argentinského prezidenta, který se touto látkou v lednu nechal před namířenými kamerami očkovat. A Maďarsko, které očkuje Sputnikem už několik měsíců, má v současnosti nejvyšší úmrtnost na kovid v přepočtu na počet obyvatel – ano skutečně předehnal náš soused pod rozvážným vedením diktátora Viktora Orbána, který si k tomu nechal od parlamentu dát všechny pravomoci a po dobu epidemie tedy jakoukoliv parlamentní kontrolu vypnul, dokonce i Česko. Už nejsme „best of covid“, odevzdali jsme štafetu příteli Viktorovi. Samozřejmě se naskýtá otázka, jak je to možné, že při vysoké proočkovanosti maďarského obyvatelstva ruskou vakcínou úmrtnost neklesá, ale dokonce stoupá? Že by vytvářelo ono očkování pocit falešné jistoty? Funguje vůbec? A nejenom Maďarsko, i v Turecku, kde vsadili na ruskou a čínskou vakcínu, právě explodují čísla nakažených i mrtvých. O Brazílii ani nemluvě. Není to nápadné? Ve všech zemích, kde se očkuje západními vakcínami, v Izraeli, Británii, dokonce i v Česku a Rakousku jdou čísla nemocných dolů, v zemích se Sputnikem a Sinovacem nahoru. Je to falešný pocit bezpečí, který žene počty infekcí nahoru? Naočkování neúčinnou vakcínou? Číňané už sami přiznali, že účinek jejich vakcíny je “slabý”. Kdy to přiznají Rusové?

               Vektorové vakcíny vyvolávají většinou očkovací reakci, tedy příznaky oné infekce adenovirem. Bohužel i nepříjemné příznaky. Protože se jedná o genově zmanipulovaný koronavirus, který je mistrem světa ve vyvolávání krevních sraženin, tedy trombóz, objevily se celkem logicky trombózy (sice zřídkavé ale jednoznačně s očkováním spojené) v končetinách, v plicích a bohužel i v mozkových cévách – tyto komplikace mohou být i smrtelné. K datu 15. dubna 2021 bylo registrováno celosvětově 86 těchto trombóz mozkových žil, z nichž 19 skončilo smrtelně – všechny po očkování vakcínou Astra Zeneca. (při 26 milionech očkovaných) Nejnověji se objevilo i několik stejných trombóz po očkování vektorovou vakcínou Johnson a Johnson. Sputnik pracuje na stejném principu – o vzniku trombóz po očkování touto látkou chybí jakékoliv údaje. Maďarský kolega mého zetě byl očkován Sputnikem a neměl ani nejmenší vedlejší účinky. Žádnou teplotu, žádné bolesti kloubů – jako by se vůbec nic nestalo – můj zeť leží po očkování Astrou Zenecou v posteli na paracetamolu.  Že bychom se mohli dočkat spolehlivých údajů o počtu lidí, kteří navzdory očkování Sputnikem kovidovou infekcí onemocněli a o počtu trombóz v souvislosti s tímto očkováním, od státem kontrolovaných maďarských sdělovacích prostředků určitě nehrozí.

               Spolehlivá data nejsou, symptomatické je, že Rusové ani evropskému úřadu na schvalování léčiv ani slovenskému lékovému ústavu nedodali patřičnou literaturu. Největší blamáží bylo, když Slováci zjistili, že se jedná o jinou látku, než jaká byla publikována v časopise Lancet. Následovala nepříčetná zuřivá reakce Ruska, žádající svou látku nazpět. Pod záminkou, že si Slováci dovolili dodanou látku sami testovat. Prý to bylo ve smlouvě, který byla tajná a kterou tehdejší premiér Matovič podle vlastní výpovědi NEČETL!!! výslovně zakázáno. Prezidenta Čaputová si na rozdíl od svého zmateného ministra smlouvu přečetla a nic takového tam prý nenašla.

               Že je za tlakem prezidenta Zemana na nákup Sputniku čistě politická úvaha, není třeba pochybovat – tolik touží po pochvale od Vladimíra Vladimiroviče, protože ho už roky nikdo nepochválil a on to pro své ego nutně potřebuje! Navíc si kamarád Nejedlý už určitě vyjednal exkluzivní smlouvu na dodávání Sputniku do České republiky, která mu může vynést nemálo milionů. Zde ovšem o žádné racionální úvahy nejde. Sputnik se zde změnil jednoznačně v politický nástroj, který mimo jiné vedl k odvolání ministra zdravotnictví a zvýšenému vydírání premiéra Babiše ze strany prezidenta Zemana. Kabaret dosáhl svého vrcholu, když se do Moskvy rozhodl odcestovat ministr Hamáček, aby si Zemana udobřil a získal a možná se stal spolupodílníkem Nejedlého při dodávání vakcíny do Česka. Že se jednalo o Hamáčkovu soukromou akci (dost nevhodnou v době, kdy Rusko hrozí vpádem na Ukrajinu), potvrdil i Andrej Babiš, když s touto cestou vyjádřil nesouhlas. Ovšem tady si nemusíme dělat žádné iluze, možná Hamáčkovi tu cestu doporučil a potom ho sejmul. Že se sociální demokracie pod Hamáčkovým vedením do parlamentu nedostane, je v podstatě jisté. Ale jsou tu ty tři procenta hlasů, které by dostat mohla – a tyto hlasy by zbytečně propadly. Nebylo by logické, kdyby tito voliči nakonec volili přímo Babišovo ANO, než aby volily jeho onuci, která mu po volbách stejně už nepomůže? Zdá se, že i tady je Sputnik politikem, a ne očkovací látkou zachraňující životy.

               Jako dar z nebe mohli Rusové přivítat tragické vystoupení firmy Astry Zenecy, která napřed nebyla schopna domluvená množství vakcín dodat, a pak se objevily ony smrtelné komplikace, které vedly k všeobecné nedůvěře v tuto látku, na níž řada evropských států postavila svou strategii. I Česko, kde prý pan Primula nebyl přesvědčen o bezpečnosti očkování mRNA vakcínou. Zřejmě se bál o svou DNA. Pokud by opravdu ke změně jeho DNA mělo dojít, měl by to právě on chápat jako šanci. Ale bohužel se DNA nemění, proč, o tom jsem už psal.

               Je možné, že se po ruské očkovací látce stýská nostalgikům, vděčným Rusku za vpád do Československa v roce 1968, protože by se oni nebo jejich rodiče bez této opancéřované pomoci nedostali k funkcím, které pak zastávali. Stejně tak se může jednat o vděčnost komunistické strany, která by bez tehdejší ruské pomoci ztratila svou pozici už koncem šedesátých let a díky tehdejším událostem přežívá jako politický dinosaurus dodnes a má dokonce 1 – slovy jednoho – poslance, pardon poslankyni v Evropském parlamentu. Ti všichni se snaží prosadit ruskou vakcínu – ne, že by jí nadměrně věřili, ale jako výraz svého vděku či panslovanství (Ján Čarnogurský). Čili z politických, ne z racionálních důvodů. Paradoxně právě ti, kdo dělají ze Sputniku politický nástroj, křičí, aby se problém nepolitizoval. Tak nějak mi to připomíná, jako když zloděj křičí „Chyťte zloděje.“

               Podle průzkumu by se pouze Sputnikem nechalo očkovat 53 000 Slováků čili asi jedno procento obyvatelstva. Zhruba 500 000 je připraveno nechat se očkovat Sputnikem, pokud nebudou mít brzký přístup k jiné očkovací látce.

               Zajímavý byl názor jistého německého epidemiologa, který mínil, že by neměl nic proti očkování Sputnikem – pokud by se tento vyráběl za kontrolovaných podmínek v Německu. S tím se zřejmě dá souhlasit. Patent sám není špatný, ruskou vědu není principálně třeba odmítat. Jen s kvalitou a věrohodností jsou Rusové tradičně na štíru.

               Podle mého soudu ale patří budoucnost stejně očkovacím látkám typu mRNA. Vektorové a jiné vakcíny budou hrát na trhu v budoucnosti jen podřadnou roli. I když na výrobu takových vakcín přihrává premiér Babiš své věrné poslankyni Věře Adámkové 250 milionů korun. Ačkoliv se jedná o zastaralou technologii ze sedmdesátých let dvacátého století.

               Ale zpět ke Sputniku:

               Krátce a souhrnně – vakcínou vyrobenou v Rusku bych se v žádném případě očkovat nenechal. Ale to je jen můj názor. Nikomu v tom nebráním. Komunisté by měli nastoupit jako jeden muž. Doufám, že tam ještě funguje stranická disciplína.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.