Strýček Viktor přitvrzuje. Zřejmě musí. Ekonomicky se jeho zemi nedaří, má nejvyšší inflaci v Evropě, forint se propadá (i když se od konce roku 2022 zase trošku vzpamatoval a zločinný Brusel blokuje část dotací, na kterých je maďarská ekonomika bytostně závislá. Země je už skoro úplně Orbánovými kamarády rozkradená, mladí vzdělaní lidé utíkají do zahraničí, a tak si Viktor Orbán musel nechat něco napadnout, aby jeho popularita u většiny maďarského obyvatelstva zůstala vysoká. Naštěstí pro Viktora nejsou Maďaři výjimkou z pravidla, i u nich jako u všech ostatních národů platí Aristotelova poučka, že většina obyvatelstva není příliš duchem nadaná a tím pádem snadno manipulovatelná. A na co maďarské obyvatelstvo vždycky slyšelo, slyší a slyšet bude, je příslib obnovení impéria, tedy Velkého Maďarska. Maďarská iredenta. Protože Uherské království bylo kdysi skutečně obrovským mnohonárodnostním státem. Budovaným po staletí a zničeným během několika let. Ovšem snahy o maďarizování obyvatelstva ostatních národů, které byly v druhé polovině devatenáctého a na začátku dvacátého století dost nevybíravé, vedly k tomu, že se ony národy v onom soustátí necítily příliš dobře.

               Nešťastné okolnosti po první světové válce, kdy místo rozumného a diplomaticky schopného hraběte Károlyho převzali moc komunisté Bély Kuhna vedly k tomu, že mírovou smlouvou v Sankt. Germainu bylo Maďarsko skutečně znetvořeno, osekáno ze všech stran a za hranicemi nového státu zůstalo pět milionů etnických Maďarů. Přiznejme ovšem, že právě netaktický postup vítězných velmocí, které Maďary nutily vyklidit převážně maďarským obyvatelstvem obydlené severní Sedmihradsko vedl k pádu oné Károlyho vlády, se kterou by se dalo jednat a mohla být zárukou demokratického vývoje nového Maďarska. Nestalo se. Károlyho vláda byla na dlouhou dobu poslední demokratickou vládou v Maďarsku – odmyslíme-li si krátkou epizodu mezi lety 1990 – 2000, vlastně opravdu poslední.

               Ano nové hranice byly vůči Maďarsku nespravedlivé a Maďaři od té doby nikdy nepřestali snít o jejich korektuře. Příležitost k tomu jim dala druhá světová válka. Jako Hitlerovi spojenci obdrželi už v listopadu 1938 v první vídeňské arbitráží jižní oblasti Slovenska a Podkarpatskou Ukrajinu, 30. srpna 1940 přinutilo Německo a Itálie v druhé vídeňské arbitráži Rumunsko, aby odstoupilo Maďarsku severní část Sedmihradska a po vpádu německých vojsk do Srbska v roce 1941 zabrali Maďaři okamžitě část Jugoslávie, takzvané Prekmurje – o tom jsem psal v článku věnovanému tomuto regionu.

               Jediná část, která se tehdy Maďarsku nevrátila, byl rakouský Burgenland, protože ten se stal jako část nové Ostmarky součástí Německé říše a zas až tak daleko Hitlerův smysl pro spravedlnost nešel.

               Po skončení druhé světové války se hranice vrátily do stavu z roku 1919 a Maďaři si z toho odnesli novou frustraci. A taky jeden poznatek. Demokratické země se staví k změně stávajících hranic odmítavě a nechtějí je připustit. Fašistické režimy, opírající se o národnostní myšlenku, s tím nemají problém. Zde můžeme cítit kořen sympatií k moskevskému fašistickému režimu, kdy je velká část maďarského obyvatelstva ochotna odpustit Rusům i násilné potlačení revoluce v roce 1956. A stejně tak i neskrývané sympatie Viktora Orbána k Donaldu Trumpovi a jeho fašizující se republikánskou stranou v USA.

               Tváří v tvář ekonomickým problémům současnosti se Viktor Orbán rozhodl hrát plně na nacionalistickou strunu a začal najednou naznačovat možnost revize hranic. Ví, že to v rámci EU není možné, ovšem jeho voliči na to slyší a jemu – stejně jako například Andreji Babišovi v Česku, Jaroslavu Kaszinskému v Polsku nebo Robertovi Ficovi na Slovensku – nejde o nic jiného, než o udržení nekontrolované moci nad „svou“ zemí. K tomu je mu každý prostředek dobrý.

               To, že na tuto strunu hraje, není nic nového, ale letos to začal dělat otevřeně. To je nový aspekt.

               Mí čtenáři vědí, že jsem přesvědčen, že při návštěvě u Vladimíra Putina dva dny před ruskou invazí na Ukrajinu dostal Orbán příslib, že bude moci obsadit Podkarpatskou Ukrajinu a že to Rusko bude akceptovat. Zda existuje nějaký dokument, který tuto dohodu zaznamenal a díky kterému je Viktor Orbán vydíratelný, nevím, ale je to dost možné.

               22.července 2023 vystoupil Viktor Orbán na Letní Universitě v Baile Tusnad – maďarsky Tusványos (Tusnádfürdö). Viktor Orbán tam jezdí každý rok a seznamuje své příznivce v Rumunsku se svými myšlenkami. Zde například zveřejnil v roce 2014 koncept „illiberální demokracie“. Vlají tam samozřejmě vlajky iredentistů ze Szeklerlandu a Orbán rozčílil politiky ve skoro všech sousedních zemích. Rumuny proto, že Sedmihradsko a Szeklerland (území na východě Sedmihradska v oblouku Karpat) nepovažoval za rumunská území, Slováky pak tím, že prohlásil že je třeba něco udělat pro otčinu v odštěpených severních územích, kde desetiprocentní maďarská menšina nemá zastoupení v parlamentu. (Zajímavé je, že tuto větu jsem v německém překladu Orbánova projevu nenašel) Čechy pak odsoudil jen za to, že se přiklonili k federalistům, jak Orbán nazývá stoupence integrace v Evropské unii na rozdíl od suverenistů, kam počítá sebe, Poláky a bohužel už ne Brity, kteří byli podle jeho vyjádření vedoucí silou této skupiny.

               Oficiálně protestovalo Slovensko, které si dokonce předvolalo maďarského velvyslance a Rumunsko, které označilo Orbána za extremistického štváče, a ne za státníka. Premiér Fiala se omezil pouze na konstatování, že Česko dělá svou vlastní politiku a necítí se být povinno v rámci V4 sdílet společné politické směrování.

               Mimochodem, maďarská menšina skutečně od roku 2020 ve slovenském parlamentu zastoupení nemá. Tradiční straně Most- Híd politického matadora Bély Bugára uškodila účast v poslední Ficově vládě a dostala jen 2,05 procenta hlasů a maďarská nacionalistická koalice MKÖ-MKS se dostala na 3,9 procenta hlasů. To svědčí o tom, že nacionalistická struna na Slovensku zní stále méně, a to musí Viktora Orbána bolet. Jeho dětičky za severní hranicí se odnárodňují! Je třeba jim domluvit.

               A hle. 18.srpna 2023 se objevil v novinách Magyar Nemzet článek, který se věnoval invazi „spojeneckých vojsk“ do Československa 21.srpna 1968 a označil tuto invazi za promarněnou příležitost ke korektuře hranic. Mimo jiné tvrdil, že se nejednalo o invazi ale o osvobozovaní akci, a že maďarské jednotky byly vítány květinami. Samozřejmě je to pouhá provokace a pokud by se proti tomuto článku někdo oficiálně ohradil, znamenalo by to, že to byl názor redaktora a maďarská vláda by se bránila svobodou projevu.

               Jenže Magyar Nemzet je plně pod kontrolou vlády a o svobodně slova v Maďarsku už dávno není ani slechu. Čili jestliže takový článek mohl vyjít, pak jen se souhlasem nebo přímo na popud předsedy maďarské vlády. Orbán se tedy rozhodl eskalovat.

               Ve své řeči v Sedmihradsku vychválil do nebe Čínu a za podněcovatele napětí na světě označil USA, protože ty se prý nebudou chtít smířit s tím, že ztratí pozici vedoucí velmoci na světě a budou to řešit válečným konfliktem s Čínou. Vyjádřil se o nezbytnosti další spolupráce s Ruskem, kde prý zůstalo 84 procent světových firem a jen 8,5 procenta zemi opustilo. O Ukrajině upustil jen jednu poznámku – opovržení nad údajnou ungarofobií, která na Ukrajině údajně je. Opozice v Maďarsku a Polsku je prý financována ze zahraničí prostředky politické korupce. O EU neztratil ani jedno dobré slovo a vychválil do nebe ekonomické úspěchy své vlády za posledních dvacet let a novou maďarskou ústavu, jako nacionálně-křesťanskou a naprosto odlišnou od všech ostatních ústav zemí EU. Což možná je, ale přiznám se, že jsem ji nečetl a ani to nemám v úmyslu.

               Orbánovy snahy zapadají do sebe a kromě toho, že mu jde o vládu v Maďarsku na doživotí podle vzoru Vladimíra Putina nebo Tayipa Erdogana, je jeho orientace na ruský nacistický režim stále srozumitelnější. Zdaleka zde nejde jen o ekonomické zájmy.

 1. Podkarpatská Ukrajina je na seznamu Orbánových zájmů na prvním místě. Je zdánlivě nejsnadněji získatelná. Pokud by Ukrajina skutečně padla, mohli by Maďaři – po předchozí domluvě s moskevským režimem, ke které zřejmě už došlo, vstoupit na toto území v zájmu „ochrany práv maďarské menšiny.“ Dočasný mandát UNO by se mohl po čase změnit na trpěnou nebo dokonce legální anexi. Proto má Orbán eminentní zájem na ruském vítězství. Naději na zisk tohoto území nevzdal, jen ji musel díky ukrajinskému statečnému odporu posunout.
 2. Odtržení východních ukrajinských území – Donbasu – a Krymu by byl vítaný precedens změny státních hranic. Pokud by svět souhlasil se změnou hranic Ukrajiny, proč by neměl souhlasit se změnou hranic Slovenska a Rumunska. Pod stejnou záminkou – vůle národnostní menšiny připojit se k mateřskému státu. Orbán by mohl zvýšit tlak.
 3. Ruský model vyvolání nepokojů v oblastech obývaných ruskou národnostní menšinou, poté vyhlášení „nezávislých“ národních republik a pozdější anexe těchto území na základě „svobodného hlasování“ by se dal následovat. Podmínkou ovšem je, aby neexistovala EU a pokud možno ni NATO, které by se proti podobným aktivitám ohradilo – zakazuje totiž konflikty mezi členskými státy. Proto má NATO tolik práce s Řeky a Turky a podmínkou vstupu Rakouska do EU bylo podepsání prohlášení, že nemá žádné územní nároky na Itálii – zde šlo o problém Jižního Tyrolska. Proto je v zájmu Viktora Orbána aby byla EU co nejslabší a co nejméně akceschopná.
 4. Oslabování Evropské Unie zejména ve vztahu k válce a ekonomickým sankcím dává Orbánovi navíc stále větší prostor jako člověka, který má dobré kontakty na východ. Samozřejmě politicky Maďarsko do EU už dávno nepatří. Ale v EU je Orbán Putinovi mnohem cennější, než kdyby z ní vystoupil. Takže to zřejmě Maďarsko neudělá, i kdyby EU zaškrtila tok peněz do Maďarska úplně. Ať už jsou to instrukce z Moskvy nebo samostatná Orbánova iniciativa, zůstane v EU ruským koněm.
 5. V případě globálního konfliktu s nejistým koncem, jakkoliv si ho nemůže přát ani sám Viktor, je lepší být – stejně jako v letech 1938 – 1941 na straně ochotné měnit současné hranice.
 6. Kdyby se válečná situace přece jen obrátila na stranu Ruska a Západ ztrácející zájem na podpoře bránicí se Ukrajiny (zejména po příštích prezidentských volbách v USA je ukončení pomoci Ukrajině velmi pravděpodobné – Orbán si Trumpovo vítězství přímo zbožně přeje, jak se vyjádřil tento týden) může se Orbán nabídnout za prostředníka. Je ostatně jediný z evropských premiérů, který má osobní vazbu na Vladimíra Vladimiroviče a Rusko a Putin jsou dnes totéž. Samozřejmě by pak mohl zprostředkovávat za podmínek, které by si  – v Bruselu – diktoval on. I proto je v jeho bytostném zájmu, aby Ukrajina prohrála válku nebo aspoň aby ji nevyhrála.

Orbán má navíc výhodu, že své apely na znovupřipojení „odtržených území“ může hned doplnit dodatkem, že to teď, v EU samozřejmě není možné. Tím udržuje své voliče v blaženém očekávání, ale nic neriskuje. A stupňuje image zlého Bruselu, proti kterému jeho obyvatelstvo dokáže chránit jen on. Aristotelova poučka platí i dnes. Masy je třeba zmanipulovat, říct jim to, co chtějí slyšet. Pak je jejich loajalita a přízeň zajištěna navždy.

Jedno je třeba strýčkovi Viktorovi přiznat. Tuto Aristotelovu aritmetiku ovládá skvěle.

5 Comments on Maďarská iredenta

 1. Dobrý den, mimo téma, ale nechcete napsat nějaký článek na téma přesčasové práce lékařů? V Česku to téma bobtná a zajímaly by mě zkušenosti odjinud. Já v tom vidím i hodně špatnou organizaci práce a dělání úkolů, které by se v komerčním prostředí delegovaly, ale třeba jsem úplně vedle.

 2. Vážený pane doktore,
  v listopadu 1938 v první vídeňské arbitráži získalo Maďarské království jižní oblasti Slovenska a POUZE jihozápad Podkarpatské Rusi s většinově maďarským osídlením (včetně Užhorodu, Mukačeva a Berehova). Po poskytnutí automonie Podkarpatské Rusi začalo být používáno pojmenování Karpatská Ukrajina. Obsazení zbylého (většinového) území Podkarpatské Rusi/Karpatské Ukrajiny zahájilo Maďarské království v noci ze 14. na 15. března 1939.

  Nechci Vám brát přesvědčení o příslibu danému V. O. pro maďarské (znovu)obsazení Podkarpatské Rusi (tedy nyní ukrajinské Zakarpatské oblasti).
  Rád bych od Vás měl objasnění, jak by agrese asi proběhla. Pokud vím, tak premiér Orbán není vrchní velitel maďarských ozbrojených sil a náčelníka generálního štábu maďarské armády podezírám z toho, že je mu jasné, že by nevyprovokovaná agrese vůči sousednímu státu byla expresní jízdenkou pryč
  z NATO. Navrch značné prodloužení slovensko-maďarské, rumunsko-maďarské
  a (znovu)vytvoření polsko-maďarské hranice (i když podstatně kratší než
  v roce 1939) by nezůstalo bez odezvy těchto států (navíc všichni členové NATO).
  A doopravdy si myslíte, že Maďaři cítí sympatie k Rusům a představitelům jejich režimu? Na to jim násilně potlačili ne jednu (1956), ale rovnou dvě revoluce (Témešvár, Világoš 1849).

  Marek Strnad

  • Pane Strnad! Model obsazení Podkarpatské Ukrajiny Maďarskem by mohl proběhnout úplně jednoduše. Po rychlé kapitulaci Ukrajiny (s níž se v ruských plánech najisto počítalo), by vstoupily maďarské jednotky na Ukrajinu na “ochranu” maďarské menšiny v Podkarpatské Ukrajině. Rusko by souhlasilo s touto ochranou mezinárodních jednotek pod hlavičkou UNO s podmínkou, že by se tam mohli zdržovat pouze maďarští vojáci. UNO by se s tím mlčky smířilo, jak už má ve zvyku, bezpečnostní rada OSN by to bez problémů odhlasovala – Rusko ani Čína by ten projekt nevetovaly. Oficiálně by tedy několik let k anexi nedošlo, jednalo by se jen o “mandát UNO”, myslím si, ale že by to Orbánovi vůbec nevadilo, protože by svého u svých voličů dosáhl a kontrolu nad tím územím měl, i když by nebyla oficiálně součástí Maďarska. Ostatně maďarské pasy nabízí lidem z Podkarpatské Ukrajiny už teď. Byl by to první krok k obnovení Velkého Maďarska a víc Viktor nepotřebuje. Jen ukázat že na tomto projektu aktivně pracuje.
   Jinak děkuji za doplnění, že Karpatská Ukrajina byla Maďarskem obsazena ve dvou krocích. To jsem nevěděl. Domníval jsem se, právě proto, že měla autonomii a nebyla tedy oficiálně součástí Slovenska, že si ji Maďaři vzali celou už v listopadu 1938.
   Velká část Maďarů (zdaleka ne všichni) cítí skutečně sympatie, ne sice přímo k Rusům, ale k ruskému fašistickému režimu. Je jim to taky denně servírováno Orbánovou propagandou. O Világoši, či o roce 1956 se v státem kontrolovaných sdělovacích prostředcích taktně mlčí, aby se přátelské vztahy mezi národy nanaštěpily.

   • Pane doktore,
    díky za objasnění.
    Ovšem stále mi nejde z mysli, že ze slovanských národů chovají Maďaři jisté sympatie pouze k Polákům a to právě ze společné špatné historické zkušenosti s Ruskem. Dokonce i revoluce z října 1956 začala jako demonstrace na podporu změn v Polsku (destalinizace Polska po Poznaňském povstání).
    Navrch bych rozhodně nepodceňoval naštvané Rumuny (jednou už bylo Sedmihradsko státy Dohody Rumunsku za vyhlášení války Rakousku-Uhersku přislíbeno, takže si Maďaři dál pěstujte své vlhké sny o Velkém Maďarsku, ale nedáme). Jsou totiž schopni s armádou napochodovat až do Budapešti a vykonat tam vítěznou vojenskou přehlídku, což naposledy předvedli na konci srpna 1919.
    Jako další faktor bych zvážil (ne)chuť maďarské generality se svými politiky nechat vykýblovat z NATO (ano, vím, že do Aliance vstupuje celá země, nejen armáda).

    Marek Strnad

    • Pane Strnad!
     Máte pravdu, samozřejmě maďarští generálové nechtějí vystupovat z NATO, protože holt peníze. I Orbán vystupováním z EU hrozí, ale jen imaginárně. Ale model, který jsem popsal, by žádné vystupování z NATO neobsahoval, naopak, by pozici Maďarů jako “mírotvorců” na západní Ukrajině posílil. Ta polsko-maďarská vazba je tradiční a pochází už ze středověku. Několikrát vytvořili Maďaři s Poláky dokonce personální Unii. Tu si pak rozdělily mezi sebou dcery Ludvíka Velkého Marie a Jadwiga. Nejčastějšími smíšenými sňatky maďarských baronů byly právě s polskými nevěstami. Po zajetí krále Zikmunda v roce 1401 se snažili přemluvit polského krále Vladislava, aby opět takovou personální unii vytvořil. Proti Ladislavovi Pohrobkovi okamžitě hledali protikrále Vladislava (Úlászla I.) v Polsku. Možná to byl jeden z důvodů, proč v Maďarsku do osmnáctého století byla úřední řečí latina a ta se velmi dlouho držela jako komunikační řeč mezi úřady i v Polsku. O tomto přátelství věděli i pruští generálové a proto Hitlerovi rozmluvili původní plán, aby bylo Slovensko rozděleno mezi Polsko a Maďarsko, protože by při útoku na Polsko nemohli od Maďarů – na rozdíl od Slováků – očekávat žádnou pomoc. I proto nakonec vznikl Slovenský štát. Jak to stojí v Bibli “Cesty Páně jsou někdy nevyzpytatelné.” A lidské duše možná ještě víc.
     Vidím, že máte hluboké historické znalosti. Je radost a vámi diskutovat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.