Zřejmě už zdravý rozum skutečně umřel. Co předvádí příznivci i odpůrci očkování jsou už jen čisté emoce bez jakéhokoliv rozumového zdůvodnění. A to se týká i všech těch tzv. „expertů“. Přiznám se, že to slovo už ani nemůžu slyšet. 

               Kdo jsou to ti experti? Skutečně ti, kteří věcí rozumí nebo ti, kteří byli jmenováni (většinou po známosti nebo podle stranické knížky) do úřadů s pravomocí rozhodovat, nebo ti, kteří se za experty vyhlásili sami a hovoří moudře k národu?

               Jsem z toho zmatený a nedivím se, že laická veřejnost ještě víc. Vzhledem na vážnost situace je takový přístup prostě fatální. V konečném důsledku bude mít za následek naprostou ztrátu důvěry v očkování, což je jediná cesta, jak se vrátit do normálního života bez toho, že bychom trvale zaplnili nemocnice lidmi s víceméně neléčitelnými zápaly plic. Nebo abychom zdvojnásobili kapacity nemocnic, abychom mohli léčit i něco jiného, než covidové zápaly plic – a na to bychom potřebovali personál, který ale vychováme nejdřív za deset let.

               To co předvádí britsko – švédská firma Astra/Zeneca, je už doslova kriminální a její vedení by mělo být skutečně hnáno k zodpovědnosti za všeobecné ohrožení.

               O problémech, které si firma nadrobila katastrofálním přístupem k PR, jsem už psal v článku „Trápení s očkovací látkou Astra Zeneca“. Jenže teď přišly problémy nové a o poznání větší.

               Jak už veřejnost slyšela odevšad, objevily se po očkování touto látkou trombotické příhody. Plicní embolie, trombózy v končetinách, ale i velmi nebezpečné trombózy sinus cavernosus, tedy mozkových žil a ojedinělé případy diseminované intravaskulární koagulace se smrtelným průběhem. Emoce logicky planou!

               Nápadné bylo, že se jednalo výlučně o mladé ženy pod 55 let, tedy před menopauzou. Pokud si vzpomenete na s velkou pompou publikované případy (35 letá slovenská učitelka, 49 letá zdravotní sestra z rakouského Zwetlu) zapadají všechny do této skupiny.

               Vzápětí se úřady na všech úrovních snažily tyto události zlehčovat, popírat přímou souvislost a tvrdit, že látka je naprosto bezproblémová a musí se s ní očkovat dál. Očkovací koordinátor ve Štýrsku Koren, jehož práce zatím byla jedním velkým osobním selháním, v rádiu dokonce vyhrožoval lidem, kteří se odmítnou nechat touto vakcínou očkovat, že budou zařazeni až zcela nakonec očkovacího seznamu a možná se k očkování vůbec nedostanou.

               Narychlo do rádia a televize povolaní „experti“ vyhlašovali, že po orální antikoncepci utrpí ženy trombózu v jednom z 2000 případů, zatímco po očkování Astrou Zenecou je to jeden z 160 000 případů. Tohle srovnání je hodně přitažené za vlasy. Ženy berou antikoncepci zhruba dvacet let, což je přibližně 1000 týdnů, tedy připadá 1 trombóza na 2 miliony týdnů braní těchto pilulek. Jestliže se posuzovaly dva týdny po naočkování, pak máme jednu trombózu na 320 000 týdnů, čili máme zhruba šestinásobně častější trombózu po očkování než po antikoncepci. Z těchto výkřiků přímo čpí snaha zlehčit problém a přinutit lidi nechat se očkovat spornou vakcínou, která by se mohla hromadit na skladech.

               EMA, čili schvalovací agentura vyhlásila ústy svého „executing director“, paní  Emer Cooke: „U očkovací látky Astra Zeneca se jedná o bezpečnou a účinnou látku, která chrání pacienty před riziky spojenými s infekcí Covid 19, jako je hospitalizace a smrt. Komise došla též k závěru, že vakcína není spojena se zvýšeným rizikem tromboembolických příhod.“ 

               To nám bylo oznámeno ve zprávách 18.března tohoto roku.

               19. března, tedy den nato, oznamovala rakouská epidemioložka slavnostně, že „byla odhalena příčina trombotických příhod po očkování látkou Astra Zeneca i účinná léčba těchto komplikací.“

               A já se ptám, zda z nás už opravdu chtějí udělat úplné voly, když vyhlašují, že objevili příčinu i léčbu neexistujících komplikací.

A zatímco se lidu tvrdí, že žádná souvislost mezi očkováním a trombózami neexistuje, dostali lékaři instrukci, ve které se píše: “U žen mladších 55 let existuje po očkování proti Covidu 19 signál pro velmi nízké riziko (méně než 1:100 000) pro zřídkavou formu poruchy srážlivosti krve s tvořením krevních sraženin, na což má být očkovaný před podáním vakcíny upozorněn.”

A?

Problém, co se stane, pokud pacientka po takovém upozornění očkování odmítne, či zda nese pak lékař zodpovědnost, když k takové komplikaci dojde, se už neřeší.

Zřejmě dále platí, že pak na očkování ztratí nárok.

               Ale jak jsem už pravil, rozum už je dávno vypnut a svou roli hrají jen emoce, a hlavně politický úkol vyočkovat objednané očkovací látky a zamaskovat vlastní politické selhání. Postiženy jsou nejvíc logicky takzvané „šetřivé“ země, které objednaly nejlevnější očkovací látku, a to je právě Astra Zeneca, ačkoliv firma stejně není schopna svůj produkt dodávat ve slíbeném množství.

               Ne, nejsem expert – ani habilitovaný ani jmenovaný. Jsem jen lékař, který se zoufale snaží udržet svůj zdravý selský rozum v činnosti – i když to vůbec není snadné.

               Co tedy hovoří fakta: EMA obdržela hlášeni 9 úmrtí s možnou souvislostí s očkováním Astrou Zenecou. Postiženy jsou prakticky výlučně jen ženy ve věku pod 55 let. Na základě údajů před pandemií odhaduje výbor, že do 16.března bylo možno očekávat méně než jednu diseminovanou intravaskulární koagulaci během 14 dní po obdržení očkovací látky, hlášeno bylo pět případů. Podobně by se daly očekávat v této věkové skupině 1,35 mozkových žilních trombóz, zatímco ke stejnému dni existovalo 12 zpráv o tomto onemocnění – také v časovém intervalu 14 dní od očkování. Přímá souvislost s očkovací látkou nebylo dokázána, je ale možná a zaslouží si další analýzu.“ Toto je přímá citace ze zprávy PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), čili komise pro bezpečnost léčiv, která je součástí EMA.

               Německá internetová platforma Medscape, informující o nejnovějších událostech v oblasti medicíny, vzápětí informuje, že němečtí lékaři objevili příčinu oněch neexistujících trombóz.

               Jak se daslo očekávat, jedná se o srážení krevních destiček v důsledku imunologické reakce. Zde je třeba upozornit na to, že u vakcíny Astra Zeneca (a i u ruského Sputniku) se na rozdíl od mRNA vakcín očkuje živým virem. Jde sice v obou případech o za normálních okolností neškodný adenovirus (u Astry Zenecy o šimpanzí, u ruské o dva lidské), jenže tyto byly geneticky změněny, aby vypadaly jako koronavirus. A tak to snad nebude zas až tak neuvěřitelné, že se tento virus v určitých – skutečně velmi zřídkavých – případech chová jako koronavirus. (Že je koronavirus ve vyvolávání trombóz mistr světa, víme už delší dobu, u pacientů na intenzivních jednotkách se vyvine trombóza až u 41 procent léčených.

               V podstatě se dá tento proces zvýšené srážlivosti krve zjistit z odběru krve, kdy objevíme zvýšené hodnoty rozpadových produktů fibrinu (produkt srážlivosti krve, takzvaný D-Dimer) a snížené hodnoty krevních destiček. Čili dostane- li člověk po očkování bolesti hlavy, které přetrvávají víc než den, dostane-li potíže s dechem nebo mu napuchne noha či ruka (ne pouze to očkované rameno, ale celá paže), je možné zvýšené riziko vzniklé trombózy z krve zjistit a v případě, že krevní výsledky podezření zesílí, provést další diagnostiku a léčbu heparinem.

               Aspirin, který někdy doporučují lékaři jako prevenci, je při žilních trombózách naprosto neúčinný a vezme-li si ho člověk před očkováním, zvyšuje tím riziko, že se v místě očkování vytvoří lokální krvácení.

               Kdyby si příslušné úřady daly práci se zapnutím mozku (uznávám, že je to obtížné, nepříjemné a bolí po tom hlava) mohly už dávno identifikovat rizikovou skupinu, které by se tato očkovací látka podávat nemusela. Tedy ženy před menopauzou. Pro ty by se určitě našlo dost očkovacích látek od Pfizeru/Biontechu nebo od Moderny. Myslím, že by lidé vysvětlení, že trombózy očividně souvisí s hormonálním stavem žen před menopauzou (co si budeme povídat, i feministky přiznají, že je hormonální situace žen v plodném věku nestabilní a mění se ze dne na den), přijali. Samozřejmě je třeba na tomto poli dále zkoumat, zjistit, nakolik se na vzniku trombóz podílí kouření, braní orální antikoncepce anebo jiné faktory. Takové studie jsou potřebné, ale NENÍ NA NĚ ČAS! Opatrnosti není nikdy dost a takový logický závěr vyloučení rizikových skupin z očkovacího programu určitou vakcínou by mohl důvěru k jednání úřadů a očkovacích míst, když ne obnovit, tak aspoň zvýšit.

               Jenže místo toho se znovu volí metoda doktora Plzáka – zatloukat, zatloukat a zase zatloukat.

               Což škodí fatálně očkovacímu programu a v konečném důsledku nám všem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.