Při mé poslední návštěvě v České republice jsem byl šokován. Jedno, s kým jsem hovořil, každý mínil, že se proti koronaviru očkovat nehodlá nechat nebo byl přinejmenším skeptický. Pokusil jsem se vysvětlovat oč jde a dostalo se mi povětšinou odpověď, že jim to ještě nikdo jednoduchou formou neobjasnil.

               Zato odpůrci očkování odvedli očividně velmi dobrou práci, práce s mýty, polopravdami, rádobyveselými whats appy nebo falešně interpretovanými pravdami přinesla ovoce. Jim. Můžou být se sebou spokojeni, díky nim může Covid řádit ještě několik let. Jejich boj bude mít za následek tisíce mrtvých, ale to už je osud každé války. Ta se bez obětí neobejde a v podstatě každý mrtvý v každé válce je nesmyslně zbytečný. Protože každá válka je nesmyslná. A takoví budou i tito mrtví, kterým se podařilo do mysli zanést strach z očkování.

               V podstatě je to svobodná volba každého občana, zda zvolí cestu očkování nebo nemoci. Anebo pštrosí taktiku zastrčení hlavy do písku a čekání, že se třeba nenakazí. Nakazí. Dřív nebo později dostihne ten virus každého.Nemoc je mnohem nepříjemnější než očkování, aby mohla opravňovat strach z jednoho píchance do ramene, který je samozřejmě maskován argumentací obav z vedlejších účinků a nevyzkoušenosti očkování. Samozřejmě, že očkování je vždy určitý psychologický problém. Je-li člověk nemocný, má bolesti nebo horečku, je ochoten udělat cokoliv, aby se uzdravil. Při očkování ale dostává do těla vakcínu zdravý člověk. To představuje samozřejmě určitou psychologickou bariéru, která je psychologicky vysvětlitelná. Na tuto strunu hrají „svatí bojovníci“ za tělesnou integritu a přirozenou imunitu. Pokusím se ve zkratce a tak srozumitelně, jak to jen půjde shrnout jejich argumenty a nabídnout protiargumenty. Každý s čtenářů si může udělat obrázek, čemu bude věřit nebo věřit chtít.

  1. Očkování bylo vyrobeno narychlo a účelově a jedná se o nevyzkoušenou techologii.

Není to pravda, i když samozřejmě s ohledem na akutnost situace pracovali farmaceunti na vývoji látky o něco rychleji než je obvyklé. Očkování pracuje v podstatě na dvou principech. Jeden z nich je vektorová očkovací látka, druhá je metoda „messenger RNA“. První z nich je vyzkoušená už v mnoha postupech. Jde o určitý pro člověka neškodný virus, který je nanotechnologií upraven tak, aby na svém povrchu vypadal jako koronavirus. Lidské tělo ho pozná jako antigen koronaviru a vytvoří proti němu imunitu. Když se pak potká se skutečným koronavirem, dokáže ho rychle identifikovat a spustit obrannou reakci. Vakcína Oxford/Astra-Zeneca pracuje s Adenovirem, vyskytujícím se u šimpanzů, ruský Sputnik V s dvěma adenoviry lidskými. Důvod je ten, že člověk se oním šimpanzím virem nemůže za normálních okolností nakazit a tím pádem je pro lidský imunitní systém neznámý. Je tedy antigenní a lidský organismus proti němu s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou bude vytvářet protilátky. U ruské vakcíny je naopak možné, že se člověk s oním adenovirem už setkal. Potom ovšem nebude tělo reagovat na tento změněný virus a proti koronaviru protilátky nevytvoří. Proto pracují Rusové se dvěma adenoviry, aby tuto pravděpodobnost snížili. Přesto je pravděpodobnost, že člověk infekci adenoviry překonal, se stoupajícím  věkem vyšší a v tom případě tedy nebude očkování fungovat.

mRNA (messenger čili sdělovací ribonukleová kyselina) je skutečně nová technologie, nebyla ale vyvinuta pro očkovací vakcínu proti koronaviru. Princip tohoto očkování byl publikován už v roce 2018 s dodatekem, že touto metodiou se dá vyvinout očkovací látka proti JAKÉMUKOLIV RNA-Viru během několika měsíců. Firma Moderna pracuje na tomto principu už od roku 2013, studie s očkovacími látkami na tomto principu se ale nacházely ve fázi I maximálně II. Ono totiž až do roku 2020 nebylo proč spěchat. Jestliže farkmakologické firmy neprojevily okamžitý zájem, bylo to tím, že se bály dlouhodobé imunizace proti RNA-Virům – konkrétně chřipce, což by udělalo každoroční očkování proti chřipce nadbytečným a mohlo by ohrozit jejich zisky. Je pravda, že se v tomto případě jedná o v praxi nevyzkoušenou technologii, ovšem o velmi slibnou. V budoucnosti se zřejmě očkovací látky vydají všechny touto cestou. Do nedávna nebyly nanotechnologie rozvinuty natolik, aby bylo takovéto „stříhání“ viru a idektifikace jeho jednotlivých částí a jejich funkcí (tedy odborně vliv genotypu na fenotyp viru) možné.

  • Jedná se o rekombinantní, čili genově manipulovanou látku.

Ano, v případě očkovacích látek Oxford a Sputnik jde skutečně o genově manipulovaný Adenovirus. Rekombinantní znamená arteficiální DNA nebo RNA molekulu, tedy upravenou laboratorním postupem. Metoda výroby léků rekombinantní metodou, čili genovou manipulací, je stará už několik desítek let a je používána při výrobě léků s cílem, aby lék působil silněji, pomaleji nebo naopak rychleji, než látka přirozená. Prakticky všechny dnes používané inzulíny jsou genově manipulované a pícháme je i těhotným ženám, aniž bychom se báli nějakých genetických změn na nich nebo na plodu. Abychom ovšem vzali pacientům strach, nazýváme tyto insulíny raději inzulínová analoga. Stejně rekombinantní jsou i například látky, které se vstřikují pacientům při akutním infarktu či plicní embolii. Anebo Erythropoetin, podávaný chudokrevným pacientům. Není ani třeba se bát, že když bude člověk naočkován šimpanzím adenovirem,  stane se opicí. Bude mu totiž naočkována RNA adenoviru a ne DNA šimpanze.

  • Do těla bude vpravována bílkovina z nenarozených embryí

Upravený virus se musí někde namnožit, aby mohl být použit pro vakcínu. Na kultivaci manipulovaných virů se skutečně používá embryonální tkáň (nebo žloutek slepičích vajec) , protože se v něm virus nejrychleji množí. Ovšem v samotné vakcíně už se tato kultivační půda nevyskytuje – čili vám žádnou tkáň z „potratu“ nebude vstříknuta. Tato kultivace se ostatně vztahuje jen na vektorové vakcíny, tedy onu britskou a ruskou, které se zřejmě v EU používat nebudou. mRNA vakcíny se vyrábějí plně synteticky, což především znamená, že výroba může být mnohem rychlejší, neztráci se čas kultivací změněných virů – nebo virových analog?

  • Jestliže jednou vstoupí RNA viru do genomu člověk, už se nedostane ven

Tato hypotéza je šířena dokonce polovzdělanými pracovníky zdravotnictví, včetně universitních profesorů. Předně – lidská genetická informace je kódovaná v DNA tedy desoxyribunukleové kyselině, zatímco virová genetická informace v RNA – čili ribonukleové kyselině. Tyto dvě kyseliny jsou nekompatibilní, DNA má dva řetězce, RNA jen jeden. DNA je v buněčném jádru, kde je uchována genetická informace, RNA je pak vylučována do buňky, kde slouží jako jakási osnova tvorby potřebných bílkovin. Tento proces je jednosměrný – tedy z jádra do buňky ale nikdy ne opačně. Do těla je při očkování vpravena jen malá část oné virové RNA a to ta, která je zodpovědná za tvorbu takzvaných „Spike“ proteinů. To jsou ty růžky, díky kterým dostal koronavirus své jméno. Těmito výrůstky se totiž virus váže na buněčnou membránu a její receptory ACE-2 a vstupuje tak do buňky. Jinými slovy, v buňkách se po očkování a vstupu mRNA do buněk vytvoří tato bílkovina stejně jako při infekci virem, ale bez viru. Pokud se pak do těla dostane samotný virus, tělo ho pozná právě podle této povrchové struktury a zaútočí na něho. Do buněčného jádra, kde se nachází genetická informace člověka, se mRNA vůbec nedostane, protože tam nemá co hledat. ŽÁDNÁ RNA totiž nemá v jádru lidské buňky co dělat. Pokud bychom se ale skutečně tak báli oné mRNA, pak je třeba uvážit, že lidé, kteří na koronavirus onemocněli a dostali tak do těla CELOU RNA viru, by pak byli všichni mutanti. Ale nejen oni, ale i všichni, kteří někdy prodělali chřipku – rovněž RNA-Virus, by byli mutanty taky. A půjdeme-li dál, každé dítě, které mělo někdy nudli u nosu jako následek infekce adenoviry či nezhoubnými koronaviry, je samozřejmě taky mutant. Stačí to jako důkaz, že se virová RNA do lidské genetické informace nezabudovává? Ostatně starší lidé, kteří už nemají v úmyslu plodit další děti, si s tímto problémem skutečně hlavu lámat nemusí. Neudržel jsem se a jedné osmdesátileté dámy která se tolik bála o svůj genom jsem se zeptal, kolik dětí ještě hodlá přivést na svět. Bát se nemusí ale ani ti, kteří se ještě množit hodlají. Jejich DNA nebude „zavirovaná“.

  • Celé očkování slouží k naimplantování mikročipu, kterým budou lidé sledování a kontrolováni

Bill Gates skutečně pronesl nešťastnou větu, že by si dokázal představit, že v budoucnosti budou existovat určité digitální certifikáty, podle kterých se bude dát poznat, kdo infekci překonal, či je proti ní očkovaný – jinými slovy, kdo má proti viru už protilátky a kdo ne. Protože Gatesova nadace skutečně zkoumá i na poli mikročipů – například jako možnost antikoncepce, vznikla hysterie, že celé očkování slouží jen k očipování lidí a hlavně, že celý koronavirus vyvinul Gates právě k tomuto účelu. Jednak jsou vakcíny vyráběny mnoha rozličnými firmami na třech kontinentech a že by se mělo podařit do miliard dávek očkovací látky přimíchat čip a k tomu získat všechny výrobce, aniž by se kdokoliv prořekl, je prostě absurdní. Tolik vlivu Bill Gates opravdu nemá.

  • Virus byl vymyšlen jen proto, aby mohla být lidem podána smrtící vakcína, která má zredukovat světovou populaci.

I tento ďábelský plán je přisuzován Billu Gatesovi, eventuálně Georgymu Sörösovi. Virus zřejmě skutečně vznikl ve Wuchanské laboratoři, i když se to zřejmě nikdy nepodaří dokázat a Čína udělá vše pro to, aby se to nevypátralo, ovšem vraždění lidí prostřednictvím vakcíny je absurdní. Předně už ve fázi III klinických testů byla očkovací látka podána 30 000 dobrovolníkům. A rozumně uvažující lidé by si měli položit otázku, jaký zájem by měli mít miliardáři na redukci spotřebitelů jejich zboží? Gates sponzoroval vývoj očkovacích látek už čtyřmi miliardami dolarů a lidé se ptají, co z toho má. Určitě na tom chce vydělat, ale jak? Co kdyby Gates, kterého majetek  tvoří víc než stovku miliard dolarů, ty peníze skutečně jen daroval? Jeho tahle částka určitě nebolí a bible praví, že spíše se protáhne velbloud uchem jehly než by se boháč dostal do království nebeského. Gates vyrostl v nábožensky založené rodině a takto by si mohl získat přece jen nějaké body k poslednímu soudu. Fámy o tisících mrtvých afrických a indických dětí, na nichž byly očkovací látky zkoušeny jsou už opravdu fake news nejhrubšího formátu. V Africe se testy nekonaly. V Indii ano, zde zkoušeli britskou vakcínu. Jeden dobrovolník skutečně onemocněl na zápal mozkových blan, v Británii pak na zánět míchy. Obojí vedlo k přerušení dalšího zkoušení viru.  I když se jedná o velmi zřídkavou komplikaci a zatím není dokázáno, zda tyto choroby s očkováním skutečně souvisí, už tyto dva případy z 30 000 očkovaných zdiskreditovaly Oxfordskou očkovací látku natolik, že se v samotné Británii začalo očkovat mRNA vakcínou firmy Pfizer.

Vakcinace způsobuje neplodnost

Tato teorie má stejný původ jako ta o smrtící vakcíně, za níž má stát Bill Gates. Jen je mnohem rafinovanější. Když lidé po očkování okamžitě nezemřou, dostává ona teorie o smrtící vakcíně povážnivé trthliny. Neplodnost se ale dá vyvrátit až po několika letech, když očkované ženy porodí porovnatelné množství dětí jako neočkované.

Navíc dostala teorie o neplodnosti téměř vědecký nátěr. Opírá se o hypotézy Michaela Yeatona, který bývá někdy mylně označován za šéfa výzkumu u firmy Pfizer. Jeho hypotéza se opírá o určitou podobnost Spike proteinu Koronaviru s bílkovinou Syncytin 1, zodpovědnou za vývoj placenty v době těhotenství. Tato podobnost se dá vysvětlit skutečností, že Syncytin 1 je v našem genofondu kódován v genu ERVW-1, který je zřejmě skutečně důsledkem retrovirové infekce, která se do naší genetické informace dostala někdy před 25 miliony let. Ovšem ta podobnost je jen vzdálená. Líbilo se mi přirovnání přírodovědce Floriana Aignera, který řekl:

“Očkování je něco, jako vyvěšení fotografie hledaného zločince. Naše imunita ho pozná a zlikviduje. Je ale zcestné si myslet, že jen proto, že onen zločinec nosí brýle, postřílí policie všechny nositele brýlí.”

Ve fázi 3 zkoušení očkovací dávky Pfizer otěhotnělo 23 žen, které se daly dobrovolně očkovat. Definitivně se bude dát tato hypotéza vyvrátit až po několika letech, k zamyšlení jsou ale dvě věci:

  1. Stejný argument jako u smrtící vakcíny. Jaký zájem byl měl Bill Gates drasticky zredukovat počet konzumentů svého zboží? Chce snad skutečně být chudý?
  2. Ženy infikované Covidem 19, které tedy dostaly CELOU RNA viru, by musely být tedy také všechny neplodné. (Což prokazatelně není pravda). V tomto bodě skutečně neexistuje rozdíl, zda se spike protein tvořil v těle v důsledku infekce nebo očkování. Jenže onemocnění je mnohem nepříjemnější než ono očkování.
  • Vakcinace tedy očkování způsobuje autismus

Tato fáma, která vznikla na základě studie Andrewa Wackelfielda z roku 1998 byla už nesčetněkrát vyvrácena. O to úporněji se ale drží při životě a odpůrci očkování ji s oblibou používají dodnes. Tato studie měla obrovské logistické nedostatky, byla časopisem Lancetem, kde byla původně publikována, stažena a třináct z šestnácti spoluautorů se od jejích výsledků distancovalo. Přesto tento mýtus přežívá jako důkaz, že vypuštěné slovo už nelze vzít zpátky. Nejnověji vyvrátila výsledky této studie dánská studie, která zkoumala 670 000 dětí, očkovaných v letech 1991-2010. Žádný nárůst autismu u nich neprokázala. Skutečnou komplikací očkování byl vznik narkolepsie u dětí po očkování proti viru prasečí chřipky H1N1 ve Skandinávii v roce 2009. Komplikace byla sice zřídkavá ale jasně svázaná s očkovací látkou. Jednalo se o mrtvý virus (přesněji jeho části), které vyvolaly autoimmunní odpověď s postižením mozkového centra pro spánek. mRNA vakcíny pracují na zcela jiném principu.

  • Očkování ničí vlastní imunitu. Tělo si musí vypěstovat odolnost vůči chorobám samo.

Tato hypotéza je klasickým produktem společnosti žijící v blahobytu. Mohla vzniknout jen na základě toho, že se infekční choroby, které zabíjely statisíce lidí – právě díky očkování – vytratily a nebudí už strach. Černé neštovice zabíjely i v císařské rodině – zemřel na ně například císař Josef I. nebo manželka Josefa II. Diphterie, čili záškrt, hubil ještě v padesátých letech stovky dětí strašlivou smrtí udušením. I ochrnuté děti na vozíčkách v důsledku dětské obrny už nevidíme. Například ale vysoce nakažlivé spalničky oslabí následně dětskou imunitu na úroveň srovnatelnou s infekcí HIV. V prvním roce po překonání spalniček vykazují děti vyšší úmrtnost na jiné infekční choroby v porovnání s dětmi, které tuto chorobu neprodělaly.

Samozřejmě, že jsou vedlejší účinky očkování možné. Britové popsali už první den očkování dvě silné alergické reakce. Ty se v připouštěcích studiích neobjevily z logického důvodu – alergici nebyli mezi dobrovolníky, na nichž byly vakcíny zkoušeny. Do těla je vpravována cizí látka a kdo má sklon k alergiím, může patologicky zareagovat. Proto bych se taky nechal očkovat v ambulanci, kde jsou k dispozici příslušné léky proti alergii a ne doma. Pravděpodobnost být prvním mrtvým v důsledku očkování je ale nepoměrně menší, než být jedním z milionů mrtvých v důsledku choroby.

Poněkud víc podezření ve mně budí ruské doporučení, že během vakcinace se 8 týdnů nesmí pít žádný alkohol. Odhlédnouc od toho, že je takové opatření v Rusku prakticky nerealizovatelné, budí takové doporučení (nebo zákaz?) podezření, zda vakcína skutečně nevyvolává nějaké vedlejší účinky, které se lékaři snaží svést na konzumaci alkoholu. Já si interakci jakékoliv očkovací látky s konzumací alkoholu nedovedu představit ani fyziologicky vysvětlit.

I bolesti hlavy či bolesti na místě vpichu můžou nastat, jakož i takzvané vakcinační reakce, s teplotou a únavou – tyto trvají normálně hodiny až maximálně dva dny. Vyskytují se i u jiných očkovacích látek.

Je až komické, jak se čeští politici k očkování stavějí. Teď se dostávám na trochu tenký led, protože mám tyto informace jen z doslechu. Takže pokud se mýlím, prosím o korekturu. Ale doslechl jsem se toto:

Pan premiér prý se nemůže nechat očkovat, protože nemá slezinu. Lidé bez sleziny se nesmějí nechat očkovat jakoukoliv živou vakcínou. U vakcín připuštěných v EU s jedná o vakcíny synteticky připravené, které nejsou ani živým ale dokonce ani mrtvým virem. Pan premiér má očividně plné kalhoty.

Ještě veselejší je zdůvodnění pana prezidenta, který má prý panický strach z jakékoliv injekce. Odhlédnouc od toho, že samotné připuštění něčeho takového je prostě dětinské a svědčí o progredující stařecké demenci, jak asi pani doktoří podávali panu prezidentovi ony posilující infuze? Bez jehly v žíle to určitě nešlo.

Jestliže se chce nechat očkovat ministr Hamáček, který už infekci prodělal, je to sice pěkné symbolické gesto, ale naprosto zbytečné. On už protilátky má, lidé, kteří onemocnění prodělali, očkování už nepotřebují. Pokud si chtěji ověřit, zda mají proti viru protilátky, stačí si udělat krevní test.¨

Protože česká vláda prokázala při řešení pandemie úžasnou neschopnost a pak prezident z politické scény prakticky zmizel, doufám, že tato vyjádření rozumně uvažující lidi od očkování neodradí.

Moje maminka mi posledně pravila, že při pohledu na určité politiky má stejný pocit, jako při pohledu na krávu na střeše. Musí se zeptat: „Jak se, proboha, to hovado dostalo tak vysoko.“

Samozřejmě je zde 25 procent ovbyvatelstva, kteří panu premiérovi věří a přes 40 procent, kteří stále ještě přes všechny nesmysly důvěřují panu prezidentovi. Ti by se možná opravdu očkovat neměli nechávat. Mohlo by se to pozitivně projevit ve skladbě voličstva při příštích volbách.

Takže lidi neblbněte a jděte se dát očkovat. Jinak se z toho viru doopravdy pose….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.