• Stín Persepole
  • Bratři ze Soluně
  • Já, Herodes
  • A stanu se králem
  • Richenza
  • Mezi císařem a papežem
  • Odvrácená tvář moci – Zločiny českých králů
  • Cti otce svého, ale miluj ženu svou
  • Ať zemře král
  • Mefistův rukopis

 

[image-scrolling-gallery-fx width=”600″ height=”400″] [/image-scrolling-gallery-fx]